ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " จิร " 2

  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  จิร  "  2  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

จิรวุฒิ  (  Jirawut  ,  Jiravut  )   แปลว่า  ผู้มีความรู้อันยั่งยืน

จิรวัฒน์  (  Jirawat  ,  Jiravat  )  แปลว่า  ความเจริญอันยั่งยืน

จิรพัฒน์  (  Jirapat  )  แปลว่า  ความเจริญอันยั่งยืน

จิรภัทร์  (  Jirapat  )   แปลว่า  ความเจริญอันยั่งยืน

จิรกุล  (  Jirakul  ,  Jirakun  )  เชื้อสายอันยั่งยืน

จิรพงศ์  (  Jirapong  )  แปลว่า  เชื้อสายอันยั่งยืน

จิรพงษ์  (  Jirapong  )  แปลว่า  เชื้อสายอันยั่งยืน

จิรศักดิ์  (  Jirasak  )  แปลว่า  ผู้มีความเชี่ยวชาญอันยั่งยืน

จิรชัย  (  Jirachai  )  แปลว่า  การชนะอันยั่งยืน

จิรไชย  (  Jirachai  )  แปลว่า   การเจริญที่ยั่งยืนกว่า

จิรชาติ  (  Jirachat  )  แปลว่า  การเกิดที่ยั่งยืน

จิรชาญ  (  Jirachan  )  แปลว่า  ผู้ชำนาญอันยั่งยืน

จิรธนา  (  Jiratana  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์อันยั่งยืน

จิรเชษฐ์  (  Jirachet  ,  Jiraches  )  แปลว่า  ผู้เจริญกว่ายั่งยืน

จิรณัฐ  (  Jiranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ยั่งยืน

จิรณัฏฐ์  (  Jiranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ที่ยั่งยืน

จิรกานต์  (  Jirakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันยั่งยืน

จิรกาญจน์  (  Jirakan  )  แปลว่า    ทองอันยั่งยืน

จิรพีร์   (  Jirapee  )  แปลว่า  ผู้กล้าที่ยั่งยืน

จิรพุทธิ์   (  Jiraput  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญาอันยั่งยืน

จิรภากร  (  Jirapagorn  )  แปลว่า  ผู้ยั่งยืนดั่งตะวัน

จิรยุทธ  (  Jirayut  )  แปลว่า  การต่อสู้นาน

จิรยุทธ์   (  Jirayut  )  แปลว่า  การต่อสู้นาน

    ท่านอาจจะสะกดคำว่า  จิร   เป็น  จิระ  ก็ได้   เช่น

จิระศักดิ์   (  Jirasak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถที่ยั่งยืน

จิระวัฒน์  (  Jirawat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญที่ยั่งยืน

จิระพัฒน์  (  Jirapat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญที่ยั่งยืน

จิระยุทธ์  (  Jirayut  )  แปลว่า  การต่อสู้ที่ยาวนาน

จิระชัย  (  Jirachai  )  แปลว่า  การชนะที่ยั่งยืน

จิระไชย  (  Jirachai  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญกว่ายั่งยืน

จิระกานต์  (  Jirakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันยั่งยืน

จิระกาญจน์  (  Jirakan  )  แปลว่า  ทองคำอันยั่งยืน

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "