บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กุมภาพันธ์, 2021

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า ภาคย์

      ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า ภาคย์  มีดังนี้  อาทิเช่น   ภาคย์  (  Pak  )  แปลว่า  โชคดี  ,  โชค  กิตติภาคย์  (  Kittipak  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงโชคดี   จิรภาคย์  (  Jirapak  )  แปลว่า  ผู้โชคดีนาน  ชนาภาคย์  (  Chanapak  )  แปลว่า  ผู้โชคดี   ชุติภาคย์  (  Chutipak  )  แปลว่า  ผู้โชคดีมีความรุ่งเรือง   ฐิติภาคย์  ( Thitipak  )  แปลว่า  ผู้โชคดีดำรงอยู่   ดนุภาคย์  (  Danupak  )  แปลว่า  ฉันโชคดี   ถิรภาคย์  (  Thirapak  )  แปลว่า  ผู้โชคดีแข็งแรง   ธนภาคย์  (  Tanapak  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สินโชคดี   ธีรภาคย์  (  Teerapak  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญาโชคดี   นรภาคย์  (  Norrapak  )  แปลว่า  ผู้โชคดี   นราภาคย์  (  Narapak  )  แปลว่า  ผู้โชคดี   นิธิภาคย์  (  Nitipak  )  แปลว่า  ขุมทรัพย์แห่งความโชคดี   ปฏิภาคย์  (  Patipak  )  แปลว่า  โชคดี   พัฒนภาคย์  (  Pattanapak  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญโชคดี  ภาคย์พิศุทธิ์  (  Pakpisut  )  แปลว่า  ผู้หมดจดโชคดี   ภาคย์พิสุทธิ์ (  Pakpisut  )  แปลว่า  ผู้หมดจดโชคดี   พุฒิภาคย์  (  Puttipak  )  แปลว่า  ผู้มีความมั่งคั่งโชคดี  เสาวภาคย์  (  Souwapak  )

พิ ชื่อผู้หญิง

         ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า พิ  มีดังนี้  อาทิเช่น   พิกุล  (  Pikul  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่ง   พิกุลทอง  (  Pikultong  )  แปลว่า  ดอกพิกุลทองคำ   พิจิตรา  (  Pijittra  )  แปลว่า  งาม   พิมล  (  Pimol  )  แปลว่า  งาม , ผ่องใส ,  หมดจด   พิมลกานต์  (  Pimolkan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม   พิมลจิตต์  (  Pimoljit  )  แปลว่า  ผู้มีใจงาม   พิมลจิต  (  Pimoljit  ) แปลว่า  ผู้มีใจงาม  พิมลณัฐ  (  Pimolnat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม   พิมลณัฏฐ์  (  Pimolnat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม   พิมลทิพย์  (  Pimoltip  ,  Pimolthip  )  แปลว่า  งามเป็นของเทวดา   พิมลลักษณ์  (  Pimollak  , Pimonlak )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะงาม  พิมลธิดา  (  Pimoltida  )  แปลว่า  ลูกหญิงงาม   พิมลลดา  (  Pimollada  )  แปลว่า  เครือเถางาม   พิมลผกา  (  Pimolphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้งาม   พิมลรัตน์  (  Pimolrat  )  แปลว่า  แก้วงาม  ,  เพชรน้ำงาม   พิมลวรรณ  (  Pimolwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง   พิมลพรรณ  (  Pimolpan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง   พิมลสินี  (  Pimolsinee  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง   พิมลพิชญา  (  P

วิ ชื่อผู้หญิง

      วิ  ชื่อผู้หญิง  มีดังนี้  อาทิเช่น   วิมล  (  Wimol ,  Vimol  )  แปลว่า  งาม  ,  บริสุทธิ์   วิมลวรรณ  (  Wimolwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง   วิมลพรรณ  (  Wimolpan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง   วิมลลักษณ์  (  Wimollak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะงาม   วิลาวัณย์  (  Wilawan  )  แปลว่า  งามยิ่ง   วิมลภรณ์  (  Wimolporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม   วิลาสินี  (  Wilasinee  )  แปลว่า  หญิงงาม  ,  นางงาม   วิลาส  (  Wilas  )  แปลว่า  งาม   วิภา  (  Wipa , Vipa  )  แปลว่า  ความสว่าง  ,  ความงดงาม   วิภาภรณ์  (  Wipaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงดงาม   วิภารัตน์  (  Wiparat  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงดงาม   วิภาลักษณ์  (  Wipalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะงดงาม   วิภาดา  (  Wipada  )  แปลว่า  สว่าง   วิสุทธิณี  (  Wisuttinee   )  แปลว่า  นางผู้หมดจด   วิไล  (  Wilai  , Vilai )  แปลว่า  งาม   วิไลวรรณ  (  Wilaiwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง   วิไลพรรณ  (  Wilaipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง   วิไลภรณ์  (  Wilaiporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม   วิไลลักษณ์  (  Wilailak  )  แปลว่า  ผู้ม

ชื่อที่มีคำนำหน้าว่า ถิร ( ถิระ )

        ชื่อที่มีคำนำหน้าว่า  ถิร  (  ถิระ  )  ส่วนมากมักพบในชื่อผู้ชาย  มีดังนี้  อาทิเช่น ถิรกานต์  (  Thirakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแข็งแรง   ถิรวัฒน์  (  Thirawat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญที่มั่นคง  ถิรพัฒน์  (  Thirapat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญมั่นคง   ถิรภัทร์  (  Thirapat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักแข็งแรง   ถิรกุล  (  Thirakul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแข็งแรง   ถิรพงศ์  (  Thirapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแข็งแรง   ถิรพงษ์  (  Thirapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแข็งแรง   ถิรเกียรติ  (  Thirakiat  )  แปลว่า  ผู้มีความดีที่มั่นคง   ถิรเกียรติ์  (  Thirakiat  )  แปลว่า  ผู้มีความดีที่มั่นคง   ถิรณัฐ  (  Thiranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้แข็งแรง   ถิรณัฏฐ์  (  Thiranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้แข็งแรง   ถิรวิชญ์  (  Thirawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มั่นคง  ถิรเชษฐ์  (  Thirachet  ,  Thiraches  )  แปลว่า  พี่ผู้แข็งแรง   ถิรชัย  (  Thirachai  )  แปลว่า  การชนะที่มั่นคง   ถิรไชย  (  Thirachai  )  แปลว่า  ผู้มั่นคงเจริญกว่า   ถิรชาญ  (  Thirachan  )  แปลว่า  ผู้แข็งแรงคล่องแคล

ชื่อที่มีคำว่า ญา หรือ ยา

        ชื่อที่มีคำว่า ญา หรือ ยา  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้     ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น   ญาดา  (  Yada  )  แปลว่า  นักปราชญ์   ญาดาวัลย์  (  Yadawal  , Yadawan  )  แปลว่า  เครือเถานักปราชญ์   ญาดารัตน์  (  Yadarat  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์   ญาดามณี  (  Yadamanee  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์   สุญาดา  (  Suyada  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม   สิริญาดา  (  Siriyada  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นมิ่งขวัญ ญาณี  (  Yanee  )  แปลว่า  ผู้รู้  ,  นักปราชญ์   ญาณีภรณ์  (  Yaneeporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนักปราชญ์     สิริญาณี  (  Siriyanee  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นมิ่งขวัญ   กัญญา  (  Kanya  )  แปลว่า  นางงาม   กัญญารัตน์  (  Kanyarat  )  แปลว่า  นางแก้ว  ,  นางผู้ประเสริฐ   พิชญาสินี  (  Pitchayasinee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์   สิริพิชญา  (  Siripitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นมิ่งขวัญ   สุกัญญา  (  Sukanya  )  แปลว่า  นางงาม   ศศิกัญญา  (  Sasikanya  )  แปลว่า  นางงามดั่งจันทร์   อรัญญา  (   Aranya  )  แปลว่า  ป่า   กันยา  (  Kanya  )  แปลว่า  นางงาม   กันยาร

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า เพ็ญ

      ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า เพ็ญ  มีดังนี้  อาทิเช่น   เพ็ญ  (  Pen  )  แปลว่า  เต็ม  ,  เต็มไปด้วย   เพ็ญกมล  (  Penkamol  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยดอกบัว   เพ็ญประไพ  (  Penprapai  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยความงาม   เพ็ญประภา  (  Penprapa  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยแสงสว่าง   เพ็ญพิศ  (  Penpis  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม   เพ็ญมณี  (  Penmanee  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยเพชรพลอย   เพ็ญลดา  (  Penlada  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยเครือเถา  ,  เต็มไปด้วยเชื้อสาย  เพ็ญผกา  (  Penphaka  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยดอกไม้   เพ็ญทิพา  (  Pentipa  )  แปลว่า  เต็มวัน   เพ็ญทิวา  (  Pentiwa  ,  Pentiva  )  แปลว่า  เต็มวัน   เพ็ญธิดา  (  Pentida  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยลูกผู้หญิง   เพ็ญดารา  (  Pendara  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยดวงดาว   เพ็ญดาริกา  (  Pendarika  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยดวงดาว   เพ็ญนภา  (   Pennapa  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยท้องฟ้า เพ็ญภัค  (  Penpak  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยเกียรติ  ,  เต็มไปด้วยโชคดี   เพ็ญภัสร์  (  Penpas  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยแสงสว่าง   เพ็ญภัสรา  (  Penpassara  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยแสงสว่าง   เพ็ญพิมล   

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พีระ

      ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พีร  หรือ  พีระ  มีดังนี้  อาทิเช่น   พีระ  (  Peera  )  แปลว่า  ผู้กล้า  ,  ผู้เพียร   พีร์  (  Pee  )  แปลว่า  ผู้กล้า  ,  ผู้เพียร   พีรกานต์  (  Peerakan  )  แปลว่า  ผู้กล้าอันเป็นที่รัก   พีรชัย  (  Peerachai  )  แปลว่า  การชนะแห่งผู้กล้า   พีรไชย  (  Peerachai  )  แปลว่า  ผู้กล้าเจริญกว่า   พีรเชษฐ์  (  Peerachet  )  แปลว่า  พี่ผู้กล้า  ,  พี่ผู้เพียร    พีรณัฐ  (  Peeranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเพียร   พีรณัฏฐ์  (  Peeranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเพียร   พีรลักษณ์  (  Peeralak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะกล้าหาญ   พีรนันท์  (  Peeranan  )  แปลว่า  ความยินดีแห่งผู้เพียร  ,  ความยินดีแห่งผู้กล้า   พีรนาท  (  Peeranat  )  แปลว่า  ความบันลือแห่งผู้กล้า   พีรพัฒน์  (  Peerapat  )  แปลว่า  ความเจริญแห่งผู้กล้า  ,  ความเจริญแห่งผู้เพียร   พีรวัฒน์  (  Peerawat  )  แปลว่า  ความเจริญแห่งผู้กล้า  ,  ความเจริญแห่งผู้เพียร   พีรพันธุ์  (  Peerapan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้กล้า  ,  เชื้อสายผู้เพียร   พีรพงศ์  (  Peerapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้กล้า   พีรพง