ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " ป "

    ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  ป  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ผู้ชาย  ดังนี้

ชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น

ประณีต  (  Praneet  )  แปลว่า   ดียิ่ง

ประไพ  (  Prapai  )   แปลว่า  งาม

ประไพพรรณ  (  Prapaipan  )   แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

ประไพวรรณ  (  Prapaiwan  )   แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

ประไพพิศ  (  Pripaipis  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

ประไพวดี  (  Prapaiwadee  )  แปลว่า   ผู้มีความงาม

ประภัสสร  (  Prapassorn  )  แปลว่า  แสงพราวๆ

ประภัสสรา  (  Prapassara  )  แปลว่า  แสงพราวๆ

ประภา  (  Prapa  )  แปลว่า  แสงสว่าง

ประภาพรรณ  (  Prapapan  )   แปลว่า  แสงแห่งความงาม

ประภาวดี  (  Prapawadee  ,  Prapavadee  )   แปลว่า   ผู้รุ่งเรือง

ปราง  (  Prang  )  แปลว่า  แก้ม    มะปราง

ปรางค์  (  Prang   )  แปลว่า   สถูปที่มียอดสูง

ปราณี  (  Pranee  )  แปลว่า  ผู้มีชีวิต  

ปรานี  (  Pranee  )  แปลว่า   เอ็นดู

ปิ่น  (  Pin  )  แปลว่า  เครื่องประดับผมที่เกล้า

ปฏิมา  (  Patima  )   แปลว่า  รูปแทน

ปทุม  (  Patom  )  แปลว่า  บัวหลวง

ปทุมวรรณ  (  Patomwan  )   แปลว่า  บัวแห่งความงาม

ปทุมรัตน์  (  Patomrat  )  แปลว่า  บัวแก้ว

ปนัดดา  (  Panadda  )  แปลว่า  เหลน

ประกาย  (  Prakie  )   แปลว่า  แสงที่กระจายออกไป

ประกายเพชร  (  Prakiepech  ,  Prakiepet  )  แปลว่า  แสงเพชร

ประกายดาว   (  Prakiedao  )   แปลว่า  แสงดาว

ปริยาวดี  (  Pariyawadee  ,  Pariyavadee  )   แปลว่า   ผู้เป็นที่รัก

ปริยารัตน์  (  Pariyarat  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักดั่งเพชร

ปรียา  (  Preeya  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

ปรียาภรณ์  (  Preeyaporn  )   แปลว่า  ผู้มีเครื่องประดับอันเป็นที่รัก

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ