ชื่อที่มีคำที่มีคำขึ้นต้นด้วย " น " 2

  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  น  "  2   ชื่อผู้ชายมีดังนี้   อาทิ  เช่น

นคร  (  Nakorn  )  แปลว่า  เมืองใหญ่

นคเรศ  (  Nakares  )  แปลว่า  เมือง

นที  (  Natee  )  แปลว่า  แม่น้ำ

นนท์  (  Non  )   แปลว่า  ความยินดี

นบ  (  Nob  )   แปลว่า  นอบน้อม

นพ   (  Nop  )   แปลว่า  เก้า

นพคุณ  (  Noppakun  )  แปลว่า  ทองเนื้อเก้า

นฤนาท  (  Narunat    )  แปลว่า  กึกก้อง

นาท  (  Nat  )   แปลว่า  ความนับถือ

นาวี  (  Navee  ,  Nawee  )   แปลว่า  เรือ

นาวิน  (  Nawin  ,  Navin  )  แปลว่า  คนเรือ

นิคม  (  Nikom  )  แปลว่า  หมู่บ้านใหญ่

นิตย์  (  Nit  )   แปลว่า  ยั่งยืน   เสมอ

นิติ  (  Niti  )  แปลว่า  กฎหมาย

นิธิ  (  Niti  )  แปลว่า  ขุมทรัพย์

นิธิพงศ์  (  Nitipong  )   แปลว่า  ขุมทรัพย์แห่งเชื้อสาย

นิธิพงษ์  (  Nitipong  )  แปลว่า  ขุมทรัพย์แห่งเชื้อสาย

นิพนธ์  (  Nipon  )  แปลว่า   ร้อยกรอง

นิรันดร์  (  Niran  )  แปลว่า  ไม่ว่างเว้น

นิวัฒน์  (  Niwat  ,  Nivat  )   แปลว่า  กลับ

นีรนาท  (  Neeranat  )  แปลว่า  กีกก้อง

นรพงศ์  (  Norrapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย

นรพงษ์  (  Norrapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย

นรา  (  Nara  )  แปลว่า  คน

นราวุฒิ  (  Narawut  ,  Naravut   )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญ

นรานาท  (  Naranat  )   แปลว่า  ผู้ที่มีความนับถือ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "