ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " ข "

  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  " ข  "   มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้

ชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น

ขนิษฐา  (  Khanitta  )  แปลว่า  น้อง

ขนิษฐาภรณ์  (  Khanittaporn  )   แปลว่า  เครื่องประดับน้อง

ขวัญ  (  Khwan  )  แปลว่า  ความเจริญ    ความมีใจอยู่กับตน

ขวัญสุดา  (  Khwansuda  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญ

ขวัญกมล  (  Khwankamol  )  แปลว่า  ผู้มีความดีแห่งใจ

ขจี  ( Khajee  )  แปลว่า  งาม   เขียวสด

ขจีนาฏ  (  Khajeenat  )  แปลว่า  นางงาม

แข  (  Khae  )   แปลว่า  พระจันทร์   ชื่อผลไม้ชนิดหนึ่ง

ชื่อผู้ชายมีดังนี้  อาทิ  เช่น

ขจร  (  Khajorn  )  แปลว่า  กำจร    ตะวัน

ขจรศักดิ์  (  Khajornsak  )  แปลว่า  ผู้มีความเชี่ยวชาญฟุ้งไป

ขจรยศ  (  Khajornyos  )   แปลว่า  ผู้มีความดีฟุ้งไป

ขนิษฐ์  (  Khanit  )   แปลว่า  น้อง

เข็ม  (  Khem  )  แปลว่า  ชื่อพันธุ์ไม้ชนิดหนึ่ง     เหล็กแหลมใช้ในการกลัด หรือ เย็บ

เขษม  ( Khasem  )   แปลว่า  เกษม   ความพ้นภัย    สบายใจ

เขษมศักดิ์  (  Khasemsak  )   แปลว่า  ผู้กำลังสบายใจ

เขษมยศ  (  Khasemyos  )  แปลว่า   ผู้มีความเชี่ยวชาญสบายใจ

เขษมพงศ์  (  Khasempong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายพ้นภัย

เขษมชัย  (  Khasemchai  )  แปลว่า  การชนะแห่งความพ้นภัย

เขษมสิทธิ์  (  Khasemsit  )  แปลว่า  ผู้มีความสำเร็จสบายใจ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์