บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก เมษายน, 2023

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า ภา

         ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า ภา  มีดังนี้   ภา  (  Pa  )  แปลว่า  แสงสว่าง  ,  รัศมี   กนาภา  (  Kanapa  )  แปลว่า  เด็กหญิงผู้มีแสงสว่าง   กัญญาภา  (  Kanyapa  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง   กันยาภา (  Kanyapa  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง   กัลยาภา  (  Kanlayapa  )  แปลว่า  นางผู้แสงสว่าง   จารุภา  (  Jarupa  )  แปลว่า  ผู้มีรัศมีงาม   จิรภา  (  Jirapa  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างอันยั่งยืน   จุฑาภา  (  Jutapa  ,  Juthapa  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างที่สุด   ชนาภา  (  Chanapa  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่าง   ชามาภา  (  Chamapa  )  แปลว่า  ลูกหญิงมีแสงสว่าง   ชุติภา  (  Chutipa  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างรุ่งเรือง   ฐิติภา  (  Thitipa  )  แปลว่า  แสงสว่างดำรงอยู่   ดนุภา  (  Danupa  )  แปลว่า  ฉันมีแสงสว่าง   ดนยาภา  (  Danayapa  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีแสงสว่าง   ถิรภา  (  Thirapa  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างอันมั่นคง   ทิชาภา  (  Tichapa  ,  Thichapa  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่าง   ธิดาภา  (  Tidapa  ,  Thidapa  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีแสงสว่าง   ธนาภา  (  Tanapa  ,Thanapa  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สินมีแสง

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า เม

        ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า เม มีดังนี้  อาทิเช่น   เมฆา  (  Meka  )  แปลว่า  เมฆ  ,  ไอน้ำที่รวมกันเป็นก้อนลอยอยู่บนอากาศ  เมฆากานต์  (  Mekakan  )  แปลว่า  เมฆอันเป็นที่รัก   เมฆากุล  (  Mekakul  )  แปลว่า  เชื้อสายเมฆ   เมฆาณัฐ  (  Mekanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์แห่งเมฆ   เมฆาณัฏฐ์  (  Mekanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์แห่งเมฆ เมฆาพงศ์  (  Mekapong  )  แปลว่า  เชื้อสายเมฆ   เมฆาพงษ์  (  Mekapong  )  แปลว่า  เชื้อสายเมฆ   เมฆารัฐ  (  Mekarat  )  แปลว่า  เมฆแห่งแว่นแคว้น  เมทนี  (  Metanee  )  แปลว่า  แผ่นดิน  เมธา  (  Meta  ,  Metha  )  แปลว่า  ปัญญา  ,  ความฉลาด  ,  รอบคอบ   เมธากานต์  (  Metakan  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญาอันเป็นที่รัก   เมธากุล  (  Metakul  )  แปลว่า  เชื้อสายมีปัญญา   เมธาณัฐ  (  Metanat  )  แปลว่า  ความฉลาดแห่งนักปราชญ์   เมธาณัฏฐ์  (  Metanat  )  แปลว่า  ความฉลาดแห่งนักปราชญ์   เมธาพงศ์  (  Metapong  )  แปลว่า  เชื้อสายมีปัญญา  เมธารัฐ  (  Metarat  )  แปลว่า  ปัญญาแห่งแว่นแคว้น   เมธี  (  Metee  ,  Methee  )  แปลว่า  นักปราชญ์   เมธีกานต์  (  Meteekan  )  แปลว่า  นักปราชญ