บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤษภาคม, 2021

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า อร ( ออน )

       ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า อร  หรือ อ่านออกเสียงว่า   ออน   มีดังนี้  อาทิเช่น   อร  (  Orn  )  แปลว่า  งาม  ,  สวย  , นาง   อรกัลยา  (  Ornkanlaya  )  แปลว่า  นางงาม   อรกมล  (  Ornkamol  ,  Ornkamon  )  แปลว่า  งามดั่งบัว  อรทิชา  (  Ornticha  )  แปลว่า  นางงาม   อรทิพา  (  Orntipa  )  แปลว่า  วันงาม   อรทิวา  (  Orntiwa  )  แปลว่า  วันงาม   อรพิชญา  (  Ornpitchaya  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์  ,  นักปราชญ์งาม   อรนภา  (  Ornnapa  )  แปลว่า  ฟ้าสวย  ,  นางฟ้า   อรผกา  (  Ornphaka  )  แปลว่า  นางงามดั่งดอกไม้    อรลดา  (  Ornlada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถางาม  ,  ผู้เป็นเชื้อสายงาม   อรประไพ  (  Ornprapai  )  แปลว่า  นางงาม  ,  งามยิ่ง   อรประภา  (  Ornprapa  )  แปลว่า  แสงงาม  ,  ผู้รุ่งเรือง   อรพิมล  (  Ornpimol  )  แปลว่า  นางงาม  ,  งามยิ่ง   อรวิมล  (  Ornwimol  )  แปลว่า  นางงาม  ,  งามยิ่ง   อรพัชรา  (  Ornpatchara  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม   อรพิทยา  (  Ornpittaya  )  แปลว่า  นางผู้มีความรู้   อรพิสุทธิ์  (  Ornpisut  )  แปลว่า  นางผู้หมดจด   อรภัสรา  (  Ornpassara  )  แปล

ชื่อผู้หญิงที่มีคำขึ้นต้นอ่านว่า ออระ ( อร )

      ชื่อผู้หญิงที่มีคำขึ้นต้นว่า อร  แต่อ่านออกเสียงว่า  ออระ  มีดังนี้  อาทิเช่น   อรไท  (  Orratai  )  แปลว่า  นางผู้เป็นใหญ่  ,  นางผู้มีสกุล   อรนุช  (  Orranuch  )  แปลว่า  น้องงาม   อรกานต์  (  Orrakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม   อรณัฐ  (  Orranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม   อรณัฏฐ์  (  Orranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม   อรวรรณ  (  Orrawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม  อรพรรณ  (  Orrapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม   อรพัชร์  (  Orrapach  ,  Orrapat  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม   อรพิชญ์  (  Orrapich  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม   อรเพ็ญ  (  Orrapen  )  แปลว่า  งามยิ่ง   อรวีร์  (  Orrawee  ,  Orravee  )  แปลว่า  งามดั่งดวงตะวัน  ,  ดวงตะวันงาม   อรเนตร  (  Orranet  )  แปลว่า  ผู้มีดวงตางาม  ,  ผู้นำทางงาม   อรวรรษ  (  Orrawas , Orravas  )  แปลว่า ฝนงาม   อรภัค  (  Orrapak  )  แปลว่า  ผู้มีความโชคดีงาม  ,  ผู้มีความเจริญงาม   อรพิมพ์  (  Orrapim  )  แปลว่า  ผู้มีรูปงาม   อรภัสร์  (  Orrapas  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรืองงาม   อรชร  (  Orrachorn  )  แปลว่า  งาม   อรกช  (  Orrakoch  )  แปลว่า