บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤศจิกายน, 2021

ชื่อที่มีคำว่า ไกร

       ชื่อที่มีคำว่า ไกร  ส่วนมากมักพบในชื่อผู้ชาย  มีดังนี้  อาทิเช่น   ไกรกานต์  (  Kraikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักยิ่ง   ไกรกุล  (  Kraikul  )  แปลว่า  ผู้มีตระกูลใหญ่    ไกรคม  (  Kraikom  )  แปลว่า  ผู้เฉียบแหลมยิ่ง   ไกรเชษฐ์  (  Kraichet  )  แปลว่า  พี่กล้าหาญ   ไกรพงศ์  (  Kraipong  )  แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายยิ่ง   ไกรพงษ์  (  Kraipong  )  แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายยิ่ง   ไกรพัฒน์  (  Kraipat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญยิ่ง ไกรภัสร์  (  Kraipas  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างยิ่ง  ,  ผู้มีความรุ่งเรือง   ไกรภัทร์  (  Kraipat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักยิ่ง   ไกรวัจน์  (  Kraiwaj ,  Kraiwat  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำยิ่ง   ไกรวัฒน์  (  Kraiwat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญยิ่ง   ไกรเมธี  (  Kraimetee  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้า   ไกรเมธา  (  Kraimeta  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความรอบคอบ   ไกรวิชญ์  (  Kraiwich  )  แปลว่า   ผู้มีปัญญายิ่ง   ไกรวิทย์  (  Kraiwit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ยิ่ง   ไกรรมย์  (  Krairom  )  แปลว่า  งามยิ่ง  ,  น่าพึงใจยิ่ง   ไกรรัฐ  (  Krairat  )  แปลว่า  บ้านเมืองใหญ่ยิ่ง 

ชื่อที่มีคำว่า ณัฏฐ์

     ชื่อที่มีคำว่า ณัฏฐ  หรือ  ณัฏฐ์  หรือ  ณัฏฐา  มีท้้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้     ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น   ณัฏฐ์ทิชา  (  Natticha  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์   ณัฏฐ์นภา  (  Natnapa  )  แปลว่า  นักปราชญ์ฟ้า   ณัฏฐ์นรี  (  Natnaree  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์   ณัฏฐ์สุดา  (  Natsuda  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์   ณัฏฐ์พธู  (  Natpatoo  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์   ณัฏฐ์พจี  (  Natpajee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำนักปราชญ์     ณัฏฐ์ผกา  (  Natphaka  )  แปลว่า  นักปราชญ์แห่งดอกไม้   ณัฏฐ์พิมล  (  Natpimol  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม   ณัฏฐ์วิมล  (  Natwimol  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม   ณัฏฐ์ประไพ  (  Natprapai  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม   ณัฏฐ์ประภา  (  Natprapa  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีแสงสว่าง   พิสุทธิณัฏฐ์  (  Pisuttinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้หมดจด   ณัฏฐาทิพย์  (  Nattatip  ,  Nattathip  )  แปลว่า  นักปราชญ์เป็นของเทวดา   ณัฏฐาภรณ์  (  Nattaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนักปราชญ์   ณัฏฐานาฏ  (  Nattanat  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์   ณัฏฐารัตน์  (  Nattarat 

ชื่อที่มีคำว่า นิ

        ชื่อที่มีคำว่า  นิ  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้     ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น   นิศา  (  Nisa  )  แปลว่า  กลางคืน   นิศากร  (  Nisakorn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์   นิลุบล  (  Nilubol  ,  Nilubon  )  แปลว่า  บัวขาบ   นิโลบล  (  Nilobol  ,  Nilobon  )  แปลว่า  บัวขาบ  ,  พลอยสีคราม   นิรมล  (  Niramol  ,  Niramon  )  แปลว่า  ไม่มีมลทิน  ,  หมดจด   นิรชร  (  Nirachorn  )  แปลว่า  เทวดา  ,  ไม่มีความแก่   นิรชรา  (  Nirachara  )  แปลว่า  นางฟ้า  ,  นางอัปสร  ,  กระแสน้ำ   นิภา  (  Nipa  )  แปลว่า  เสมอ  ,  รัศมี   นิภาพร  (  Nipaporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขมาให้เสมอ   นิภาภรณ์  (  Nipaporn  )  แปลว่า  ผู้มีรัศมีเป็นเครื่องประดับ   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น   นิกร  (  Nikorn   )  แปลว่า  หมู่  ,  พวก   นิคม  (  Nikom  )  แปลว่า  ตำบล  ,  หมู่บ้านใหญ่   นิติ  (  Niti  ,  Nithi  )  แปลว่า  กฎหมาย  ,  แบบแผน   นิทัศน์  (  Nitas  )  แปลว่า  อุทาหรณ์   นิธิ  (  Niti  )  แปลว่า  ขุมทรัพย์    นินาท  (  Ninat  )  แปลว่า  ความกึกก้อง   นิพนธ์  (  Nipon  )  แปลว่า  เรื่องที่แต่งขึ้น   นิพันธ์ 

ชื่อที่มีคำว่า ชนิดา

      ชื่อที่มีคำว่า ชนิดา  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้     ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น   ชนิดา  (  Chanida  )  แปลว่า  พ่อ   ชนิดากานต์  (  Chanidakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักของพ่อ   ชนิดากุล  (  Chanidakul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายของพ่อ   ชนิดาพันธุ์  (  Chanidapan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายพ่อ   ชนิดาพร  (  Chanidaporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขใจมาให้พ่อ   ชนิดาภรณ์  (  Chanidaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับของพ่อ   ดุจชนิดา  (  Dujchanida  )  แปลว่า  เหมือนพ่อ  ,  คล้ายพ่อ   ปานชนิดา  (  Panchanida  )  แปลว่า  เหมือนพ่อ  ,  คล้ายพ่อ   เพียงชนิดา  (  Piangchanida  )  แปลว่า  เหมือนพ่อ  ,  คล้ายพ่อ   พิมพ์ชนิดา  (  Pimchanida  )  แปลว่า  รูปพ่อ  ,  แบบพ่อ   ชนิดาวัลลี  (  Chanidawanlee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาพ่อ  ,  ผู้เป็นเชื้อสายพ่อ   ชนิดาวัลยา  (  Chanidawanlaya  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายพ่อ  ,  ผู้เป็นเครือเถาพ่อ     ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น   ชนิดาลักษณ์  (  Chanidalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะเหมือนพ่อ   พงศ์ชนิดา  (  Pongchanida  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายพ่อ  

ชื่อที่มีคำว่า ธน หรือ ธนา

     ชื่อที่มีคำว่า  ธน  (  ทะนะ  หรือ  ทน  )  หรือ  ธนา   มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้     ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น   ธนลดา  (  Tanalada  )  แปลว่า  เครือเถามีทรัพย์สิน   ธนชนิกา   (  Tanachanika  )  แปลว่า  ทรัพย์สินแม่   ธนชนิดา  (  Tanachanida  )  แปลว่า  ทรัพย์สินพ่อ   ธนทิชา  (  Tanaticha  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สิน   ธนธิดา  (  Tanatida  ,  Tanathida  )  แปลว่า  ลูกหญิงมีทรัพย์สิน   ธนพรรณ  (  Tanapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามเป็นทรัพย์สิน   ธนาทิพย์   (  Tanatip  ,  Tanathip  )  แปลว่า  ทรัพย์สินเป็นของเทวดา   ธนาภรณ์  (  Tanaporn  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สินเป็นเครื่องประดับ   ชุติธนา  (  Chutitana  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สินรุ่งเรือง   ฐิติธนา  (  Thititana  )  แปลว่า  ทรัพย์สินดำรงอยู่   ธิติธนา  (  Tititana  ,Thititana  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญามีทรัพย์สิน   ดุจธนา  (  Dujtana  )  แปลว่า  เหมือนมีทรัพย์สิน   ประไพธนา  (  Prapaitana  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สินงาม   ประภาธนา  (  Prapatana  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สินมีแสงสว่าง   พิมพ์ธนา  (  Pimtana  )  แปลว่า  รูปทรัพย์สิน   เพ

ชื่อที่มีคำว่า วิ

      ชื่อที่มีคำว่า วิ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น   วิจิตรา  (  Wijittra  )  แปลว่า  งดงาม   วิญญู  (  Winyoo  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้แจ้ง   วิทิตา  (  Witita  )  แปลว่า  ผู้รู้  ,  ผู้คงแก่เรียน   วินิตา  (  Winita  )  แปลว่า  ฝึกหัดหรืออบรม  ,  ปกครอง   วิภา  (  Wipa  )  แปลว่า  ความงดงาม  ,  ความสุกใส  ,  แสงสว่าง  ,  รัศมี   วิภาพรรณ  (  Wipapan  )  แปลว่า  ความงดงามยิ่ง วิภาวรรณ  (  Wipawan  )  แปลว่า  ความงดงามยิ่ง   วิภาดา  (  Wipada  )  แปลว่า  สว่าง   วิมล  (  Wimol  ,  Wimon  )  แปลว่า  งาม  ,  หมดจด  ,  บริสุทธิ์  ,  สะอาด   วิมลวรรณ  (  Wimolwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามอันหมดจด   วิมลพรรณ  (  Wimolpan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามอันหมดจด   วิมลลดา  (  Wimollada  ,  Wimonlada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถางาม   วิริยา  (  Wiriya  )  แปลว่า  ความเพียร   วิลาวัณย์  (  Wilawan  )  แปลว่า  งามยิ่ง   วิลาสินี  (  Wilasinee  )  แปลว่า  หญิงงาม   วิลาส  (  Wilas  )  แปลว่า  งาม   วิไล  (  Wilai  )  แปลว่า  งาม   วิไลวรรณ  (  Wilaiwan  )  แปลว่

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า เมธา

       ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า  เมธา  มีดังนี้  อาทิเช่น   เมธา  (  Meta  ,  Metha  )  แปลว่า  ปัญญา  ,  ความฉลาด  ,  รอบคอบ   เมธากานต์  (  Metakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักฉลาด   เมธาคม  (  Metakom  )  แปลว่า  ผู้ฉลาดเฉียบแหลม   เมธาชาญ  (  Metachan  )  แปลว่า  ผู้ฉลาดรู้   เมธาพงศ์  (  Metapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีปัญญา   เมธาพงษ์  (  Metapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีปัญญา   เมธากุล  (  Metakul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีปัญญา   เมธาพันธุ์  (  Metapan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีปัญญา   เมธาพัฒน์  (  Metapat  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญามีความเจริญ   เมธาวัฒน์  (  Metawat  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญามีความเจริญ   เมธาณัฐ  (  Metanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีปัญญา เมธาณัฏฐ์  (  Metanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มัปัญญา   เมธาภัสร์  (  Metapas  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญามีแสงสว่าง   จิรเมธา  (  Jirameta  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญาอันยั่งยืน    ดนุเมธา  (  Danumeta  )  แปลว่า  ฉันมีปัญญา     ฐิติเมธา  (  Thitimeta  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญาดำรงอยู่   ธิติเมธา  (  Titimeta  ,  Thitimeta  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญามีความม

ชื่อที่มีคำว่า สินี

       ชื่อที่มีคำว่า สินี  มีดังนี้  อาทิเช่น   สินี  (  Sinee  )  แปลว่า  นางผู้มีผิวขาว   สินีกานต์  (  Sineekan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก   สินีนาถ  (  Sineenath  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่พึ่ง   สินีมาส  (  Sineemas  )  แปลว่า  นางงามดั่งจันทร์   สินีมาศ  (  Sineemas  )  แปลว่า  นางงามดั่งทอง   กัลยาสินี  (  Kanlayasinee  )  แปลว่า  นางงาม   จารุสินี  (  Jarusinee  )  แปลว่า  นางงาม  ,  นางน่ารัก   จิตราสินี  (  Jittrasinee  )  แปลว่า  นางผู้งดงาม   จุฑาสินี  (  Jutasinee  )  แปลว่า  นางงามที่สุด   ชไมสินี  (  Chamaisinee  )  แปลว่า  นางงามทั้งคู่   ชุติสินี  (  Chutisinee  )  แปลว่า  นางผู้รุ่งเรือง   ฐิติสินี  (  Thitisinee  )  แปลว่า  นางผู้ดำรงอยู่   ณัฐสินี  (  Natsinee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์   ณัฏฐ์สินี  (  Natsinee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์   ดุจสินี  (  Dujsinee  )  แปลว่า  เหมือนนางงาม   ทิชาสินี  (  Tichasinee  )  แปลว่า  นางงาม   ทิพย์สินี  (  Thipsinee  ,Tipsinee  )  แปลว่า  นางงามเป็นของเทวดา   ธิติสินี  (  Titisinee  ,  Thitisinee  )  แปลว่า  นางผู้มี