ชื่อที่มีคำาขึ้นต้นด้วย " พิชญา "

  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย คำว่า  "  พิชญ์  "  หรือ  "  พิชญา  "  หรือ   จะใช้

"  วิชญ์  "  หรือ  "  วิชญา  "  แทนได้  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย

ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  

พิชญาพรรณ  (  Pitchayapan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง

พิชญาภรณ์  (  Pitchayaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนักปราชญ์

พิชญาพร  (  Pitchayaporn  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้นำสุขมาให้

พิชญากานต์  (  Pitchayakan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก

พิชญารัตน์  (  Pitchayarat  )  แปลว่า  แก้วแห่งนักปราชญ์

พิชญาพัชร์  (  Pitchayapat  , Pitchayapach )  แปลว่า  แก้วแห่งนักปราชญ์

วิชญาวรรณ  (  Vitchayawan  ,  Witchayawan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง

วิชญาพรรณ  (  Vitchayawan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง

วิชญารัตน์  (  Vitchayarat  )  แปลว่า  แก้วแห่งนักปราชญ์

วิชญาภรณ์  (  Vitchayaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนักปราชญ์

ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น

พิชญา  (  Pitchaya  )  แปลว่า   นักปราชญ์      ผู้รู้

วิชญา  (  Witchaya  ,  Vitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์     ผู้รู้

พิชญ์  (  Pich  ,  Pit  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ผู้รู้

วิชญ์  (  Vich  ,  Vit  ,  Wit  ,  Wich  )  แปลว่า  นักปราชญ์     ผู้รู้

พิชญ์กานต์  (  Pitchakan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก

วิชญ์กานต์  (  Vitchakan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก

พิชญ์พัฒน์  (  Pitchapat  )  แปลว่า  ความเจริญแห่งนักปราชญ์

พิชญ์ภัทร์  (  Pitchapat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้น่ารัก

พิชญ์พงศ์  (  Pitchapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายนักปราชญ์

พิชญ์พงษ์  (  Pitchapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายนักปราชญ์

วิชญ์พงษ์  (  Vitchapong  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์

วิชญ์วัฒน์  (  Vitchawat  ,  Witchavat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ

วิชญ์พร  (  Vitchaporn  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้นำสุขมาให้

พิชญ์พร  (  Pitchaporn  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้นำสุขมาให้

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์