ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " ฟ " และ " ภ "

   ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  ฟ  "  และ  "  ภ  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ

ชื่อผู้ชาย   ดังนี้

   ชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น

เฟื่องฟ้า   (  Fruangfa  )   แปลว่า  ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งมีดอกหลายสี

ภควดี   (  Pakawadee  ,  Pakavadee  )  แปลว่า  พระลักษมี

ภัค  (  Pak  )  แปลว่า  โชคดี      ความเจริญ

ภัทรา  (  Pattra  )  แปลว่า  น่ารัก    เจริญ

ภัทราวดี  (  Pattrawadee  ,  Pattravadee  )  แปลว่า  ผู้เจริญ

ภัทรานาฏ  (  Pattranat  )  แปลว่า  ผู้น่ารัก

ภัทราภรณ์  (  Pattraporn  )  แปลว่า  ผู้มีเครื่องประดับอันประเสริฐ

ภัทรารัตน์  (  Pattrarat  )  แปลว่า  แก้วอันประเสริฐ

ภัสสร  (  Passorn  )  แปลว่า  แสงสว่าง

ภัสสรา  (  Passara  )   แปลว่า  แสงสว่าง

ภัสสราวดี  (  Passarawadee  ,  Passaravadee  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง

ภัสสราภรณ์  (  Passaraporn  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งเครื่องประดับ

    ชื่อผู้ชาย  อาทิ   เช่น

เฟื่อง  (  Fruang  )   แปลว่า   คล่อง  ,   เครื่องประดับ

เฟื่องฟู  (  Fruangfoo  )   แปลว่า  เจริญ   ,  เลิศลอย

ภพ  (  Pop  )  แปลว่า  โลก

ภัทร์  (  Pat  )  แปลว่า  น่ารัก    ประเสริฐ

ภาคย์  (  Pak  )  แปลว่า  โชคดี

ภัทรภพ  (  Pattarapop  )  แปลว่า  โลกที่เจริญ

ภัทรพงศ์  (  Pattarapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้น่ารัก

ภัทรพงษ์  (  Pattarapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้น่ารัก

ภากร  (  Pagorn  )  แปลว่า  พระอาทิตย์

ภาคภูมิ  (  Pakpoom  )  แปลว่า  มีสง่า

ภาณุ  (  Panu  )  แปลว่า  แสงสว่าง

ภาณุพงศ์  (  Panupong  )  แปลว่า  เชื้อผู้มีแสงสว่าง

ภาณุพงษ์  (  Panupong  )  แปลว่า  เชื้อสายพระอาทิตย์

ภาส  (  Pas  )  แปลว่า  แสง   สว่าง

ภาสพงศ์  (  Passapong  )  แปลว่า  แสงแห่งเชื้อสาย

ภาสพงษ์  (  Passapong  )   แปลว่า  แสงแห่งเขื้อสาย

ภาสกร  (  Passagorn  )   แปลว่า  พระอาทิตย์

ภุชงค์  (  Puchong  )  แปลว่า  งู

ภมร  (  Pamorn  )  แปลว่า  ผึ้ง    แมลงภู่

ภมรพงศ์  (  Pamornpong  )  แปลว่า  เชื้อสายผึ้ง

ภมรพงษ์  (Pamornpong  )  แปลว่า  เชื้อสายผึ้ง

ภิญโญ  (  Pinyo  )  แปลว่า  ยิ่งขึ้นไป     ยิ่ง

ภิญโญพงศ์  (  Pinyopong  )  แปลว่่า   ผู้มีเชื้อสายยิ่ง

ภูษิต  (  Poosit  )  แปลว่า     แต่ง      ประดับ

ภูษิตพงศ์  (  Poositpong  )  แปลว่า  ประดับเชื้อสาย

ภูษิตพงษ์  (Poositpong  )  แปลว่า  ประดับเชื้อสาย

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ