บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก สิงหาคม, 2014

อุไรแปลว่าอะไร

รูปภาพ
     หลายท่านคงเคยได้ยิน  ชื่อ   อุไร  จุไร  จุรี  คงอยากทราบว่า แปลว่าอะไร   ชื่อดังกล่าวมีใช้ในชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิเช่น อุไร  (  Urai  )   แปลว่า   ทองคำ อุไรรัตน์  (  Urairat  )   แปลว่า  เพชรทองคำ อุไรกาญจน์  (  Uraikan  )   แปลว่า   ทองคำ อุไรกานต์  ( Uraikan  )    แปลว่า  ทองคำอันเป็นที่รัก อุไรพัชร์  (  Uraipat ,  Uraipach  )   แปลว่า  เพชรทองคำ อุไรมาศ  (  Uraimas  )   แปลว่า  ทองคำ อุไรมาส  (  Uraimas  )   แปลว่า   พระจันทร์ทองคำ อุไรวดี   (  Uraiwadee ,  Uraivadee  )   แปลว่า  ทองคำ อุไรวลี  (  Uraiwalee  ,  Uraivalee  )   แปลว่า   สร้อยทองคำ อุไรวรรณ  (  Uraiwan , Uraivan  )    แปลว่า  ทองงาม อุไรพรรณ  (  Uraipan  )   แปลว่า   ทองงาม อุไรพร  (  Uraiporn  )  แปลว่า  ทองคำนำสุขมาให้ อุไรภรณ์  (  Uraiporn  )   แปลว่า   เครื่องประดับทองคำ   จุไร  (  Jurai  )   แปลว่า   ไรผม   ไรจุก จุไรรัตน์  (  Jurairat  )   แปลว่า   ไรผมเพชร จุไรวรรณ  (  Juraiwan , Juraivan  )   แปลว่า  ไรผมงาม จุไรพรรณ  (  Juraipan  )   แปลว่า  ไรผมงาม  จุไรพร  ( 

อัศวินแปลว่าอะไร

รูปภาพ
      ชื่อที่มีคำขี้นต้นด้วย   คำว่า อัศวิน   (  Atsawin  )   แปลว่า   นักรบขี่ม้า ศาตรา  (  Sattra  )   แปลว่า   อาวุธ ดุรงค์  (  Durong  )   แปลว่า   ม้า อาชา  (  Archa  ,  Acha  )  แปลว่า  ม้า อาชาไนย   (  Archanai  ,  Achanai  )   แปลว่า   ม้าที่มีตระกูลดี  ,    กำเนิดดี ธนู  (  Tanoo  ,Thanoo  )   แปลว่า   เครื่องยิงด้วยสาย ธนูทอง   (  Tanootong   )   แปลว่า   เครื่องยิงด้วยสายทำด้วยทอง ธนุส  (  Tanus  )   แปลว่า   ชื่ออาวุธจำพวกเกาทัณฑ์ ธวัช   (  Tawat  ,  Tawach  )   แปลว่า   ธง ธัช  (  Tach  )   แปลว่า  ธง นรสิงห์  (  Norrasing  )   แปลว่า  นักรบใหญ่ บดีศร  (  Bordeesorn  )    แปลว่า   นายผู้เป็นใหญ่   ประภาพ  (  Prapap  )   แปลว่า   อำนาจ  , ฤทธิ์     ประยุทธ์   (  Prayut  )   แปลว่า   รบ ,   ต่อสู้   พิชัย  (  Pichai  )   แปลว่า   ความชนะ วิชัย  (  Wichai ,  Vichai  )    ความชนะ พิชิต  (  Pichit  )   แปลว่า   ชนะ   ปราบให้แพ้ วิชิต  (  Wichit  ,  Vichit  )   แปลว่า   ชนะ ,  ปราบให้แพ้ พีร  (  Peera  )   แปลว่า   ผู้กล้า    นักรบ  ,  ผู

คงแปลว่าอะไร

รูปภาพ
        ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  คง   มีชื่อผู้ชาย  ดังนี้   อาทิเช่น คง  (  Kong  )   แปลว่า  ตั้งมั่น  , ยั่งยืน คงกระพัน  (  Kongkrapan  )   แปลว่า   ฟันแทงไม่เข้า ,  ยิงไม่ออก คงคม   (  Kongkom  )    แปลว่า   ผู้เฉียบแหลมที่ยั่งยืน คงกานต์  (  Kongkan  )   แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันยั่งยืน คงศักดิ์  (  Kongsak  )   แปลว่า  ผู้มีความเชี่ยวชาญที่ยั่งยืน คงยศ  (  Kongyos  )   แปลว่า   ผู้ตั้งมั่นในความดี คงพัฒน์   (   Kongpat  )   แปลว่า   ผู้มีความเจริญที่ยั่งยืน คงเดช  (  Kongdet  ,  Kongdech  )  แปลว่า   ผู้มีความงามอันยั่งยืน คงสัณห์   (  Kongsan  )   แปลว่า    งามอันยั่งยืน   คงสวัสดิ์  (  Kongsawas  ,  Kongsavas   )  แปลว่า  ผู้มีความสุขที่ยั่งยืน คงยุทธ์  (  Kongyut  )   แปลว่า   ผู้ตั้งมั่นในการต่อสู้ คงอมร  (  Kongamorn  )   แปลว่า  ผู้ยั่งยืน   สถาพร  (  Sataporn  )   แปลว่า   ตั้งนิ่ง   , ไม่เคลื่อนไหว  ,  ยืนยง  , มั่นคง   สถาวร  (  Satawon  ,Satavon  ,  Sathawon  )   แปลว่า   ตั้งนิ่ง  ,   คงที่  ,  ยั่งยืน ถาวร  (  Tawon  ,  Thavon   )  

รัชตะแปลว่าอะไร

รูปภาพ
    คำว่า  รชต (  ระชะตะ  )  หรือ   รชตะ   หรือ   รัชตะ  แปลเหมือนกัน มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย   ดังนี้    ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น รัชตา  (  Ratchata  )  แปลว่า   เงิน ,  เป็นเงิน    , ทำด้วยเงิน รัชตาภรณ์  (  Ratchataporn  )   แปลว่า   เครื่องประดับที่ทำด้วยเงิน รัชตากานต์  (  Ratchatakan  )   แปลว่า   เงินอันเป็นที่รัก รัชตากาญจน์  (  Ratchatakan  )  แปลว่า  เงินทอง รัชดา   (  Ratchada  )  แปลว่า  เงิน    ทำด้วยเงิน รัชดาภรณ์   (  Ratchadaporn  )   แปลว่า  เครื่องประดับที่ทำด้วยเงิน รัชดากานต์  (  Ratchadakan  )   แปลว่า   เงินอันเป็นที่รัก รัชดากาญจน์  (  Ratchadakan  )  แปลว่า   เงินทอง ชไมรัชต์  (  Chamairat  )   แปลว่า   เงินทั้งคู่ ชไมรัชด์  (  Chamairat   )   แปลว่า   เงินทั้งคู่    ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น รชต  (  Rachata  )   แปลว่า  เงิน  ,   เป็นเงิน  ,   ทำด้วยเงิน รชตะ  (  Rachata  )   แปลว่า   เงิน   , เป็นเงิน   ,  ทำด้วยเงิน รัชตะ  (  Ratchata  )   แปลว่า  เงิน  ,  เป็นเงิน ,  ทำด้วยเงิน รัชต์  (  Rat  )   แปลว่า  เงิน   , เป็นเ

ศิลป์แปลว่าอะไร

รูปภาพ
     คำที่อ่านออกเสียงเหมือนกันแต่แปลต่างกัน  เช่น   ศิลป์   สิน สิญจ   สิญจน์   มีใน      ชื่อผู้ชาย   ดังนี้   อาทิเช่น ศิลป์  ( Sin  )  แปลว่า   การประดับ  ,  การแสดงออกมาให้ปรากฏ ขึ้นได้อย่างงดงามน่าพึงชม และเกิดอารมณ์สะเทือนใจ   การช่างทั่วไป      การฝีมือ    ,   ฝีมือการช่าง สิน  (  Sin  )   แปลว่า    เงิน ,  ทรัพย์   ,    ตัด   ,   ฟันให้ขาด สิญจ    สิญจน์   (  Sin  )   แปลว่า   การรดน้ำมนต์ สินธุ์  (  Sin  )   แปลว่า   ชื่อแม่น้ำสินธุในอินเดีย   , ลำน้ำ  ,  แม่น้ำ  , สายน้ำ  , ทะเล ,  มหาสมุทร สินธพ  (  Sintop  )   แปลว่า    เนื่องจากแม่น้ำสินธุ   ,   เกลือสินเธาว์   , ม้าพันดีเกิดที่ลุ่มแม่น้ำสินธุ ศิลป์พงษ์  (  Sinpong  )   แปลว่า  เชื้อสายช่าง ศิลป์พงศ์   (  Sinpong   )   แปลว่า   เชื้อสายช่าง สินพงศ์  (  Sinpong  )   แปลว่า  เชื้อสายผู้มีทรัพย์ สินพงษ์  (  Sinpong  )   แปลว่า  เชื้อสายผู้มีทรัพย์ เจริญศิลป์  (   Jarernsin  )     แปลว่า  ผู้มีความเจริญทางช่าง เจริญสิน   (  Jarernsin  )   แปลว่า   ผู้มีความเจริญด้วยทรัพย์ ต่อศิลป์  (  Torsin 

เรืองแปลว่าอะไร

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า   เรือง   มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น เรืองศรี  ( Ruangsri  )    แปลว่า   รุ่งเรืองด้วยสง่า เรืองรอง  (  Ruangrong  )   แปลว่า   รุ่งเรือง    สว่าง   สุกใส เรืองลักษณ์  (  Ruanglak  )   แปลว่า  ผู้มีลักษณะรุ่งเรือง เรืองรุ้ง  (  Ruangrung  )   แปลว่า   รุ้งที่มีแสงสุกสว่างเหมือนทอง เรืองกาญจน์  (  Ruangkan  )   แปลว่า    แสงทอง เรืองกุล   (  Ruangkun ,  Ruangkul  )   แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความรุ่งเรือง เรืองรัตน์  (  Ruangrat  )  แปลว่า  แก้วอันรุ่งเรือง   ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น เรือง  (  Ruang  )  แปลว่า    มีแสงสุกสว่างเหมือนทอง    รุ่งเรือง เรืองศักดิ์  (  Ruangsak  )   แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองด้วยความเชี่ยวชาญ เรืองศักร  (  Ruangsak  )  แปลว่า   สว่างด้วยฤทธิ์ เรืองยศ  (  Ruangyos  )   แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองด้วยความดี เรืองฤทธิ์  (  Ruangrit  )   แปลว่า   ผู้รุ่งเรืองด้วยความเจริญ เรืองชัย  (  Ruangchai  )  แปลว่า  ผู้ชนะรุ่งเรือง  เรืองพัฒน์  (  Ruangpat  )   แปลว่า  ผู้มีความเจริญยิ่ง เรือ

เพชรดาแปลว่าอะไร

รูปภาพ
   ชื่อที่มีคำว่า   เพชร    และคำว่า  เพชรดา  กับ  เพชรลดา  แปล เหมือนกันไหม  และคำที่มีคำแปลว่า เพชร  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น เพชรดา  (  Petchada  )   แปลว่า   ความแข็ง  ,  ความคงแก่ฟัน  , ความอยู่คง เพชรลดา  (  Petlada  )   แปลว่า   ผู้เป็นเชื้อสายเพชร เพ็ญเพชรา  (  Penpetchara  )   แปลว่า  เต็มไปด้วยเพชร เพชรา  (  Petchara  )    แปลว่า   เพชร เพชรามณี  (  Petcharamanee   )    แปลว่า   เพชร   แก้วเพชร เพชราวดี   (  Petcharawadee ,  Petcharavadee  )    แปลว่า   เพชร เพชราวลี  (  Petcharawalee , Petchavalee  )    แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายเพชร  ,  สร้อยเพชร เพชราภรณ์  (  Petcharaporn  )   แปลว่า  เครื่องประดับเพชร    พัชราภรณ์   (  Patcharaporn  )   แปลว่า   เครื่องประดับเพชร พัชรามณี  (   Patcharamanee  )   แปลว่า   แก้วเพชร พัชราวดี   (  Patcharawadee  ,  Patcharavadee  )  แปลว่า  เพชร พัชราวลี  (  Patcharawalee ,  Patcharavalee  )  แปลว่า   ผู้เป็นเชื้อสายเพชร  ,  สร้อยเพชร พัชราพรรณ  (  Patcharapan  )    แปล

นิสาแปลว่าอะไร

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำว่า  นิสา  หรือ  นิศา  แปลเหมือนกันไหม  และชื่อที่มีคำ แปลเกี่ยวกับกลางคืน  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย   ดังนี้    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น นิสา  (  Nisa  )   แปลว่า   กลางคืน นิศา  (  Nisa  )   แปลว่า  กลางคืน นิศากร  (  Nisagorn ,  Nisakorn   )   แปลว่า   พระจันทร์ นิสากร  (  Nisagorn  ,  Nisakorn  )   แปลว่า   พระจันทร์ นิสารัตน์  (  Nisarat  )   แปลว่า  เพชรแห่งราตรี นิศารัตน์   (  Nisarat  )   แปลว่า   เพชรแห่งราตรี แข  (  Khae  )  แปลว่า  ดวงเดือน ดวงแข  (  Duongkhae  )  แปลว่า  พระจันทร์ รัตติ  (  Ratti  )   แปลว่า   กลางคืน ,  มืด  , ค่ำ รัตติกาล  (  Rattikan  )  แปลว่า  เวลากลางคืน  ,  ค่ำ  ,  มืด รัตติกร  (  Rattigorn ,  Rattikorn   )   แปลว่า   พระจันทร์ รัชนี  (  Ratchanee  )   แปลว่า   กลางคืน   , เวลามืด สิริรัชนี  (  Siriratchanee  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญแห่งราตรี รัชนีกร  (  Ratchaneegorn ,  Ratchaneekorn   )   แปลว่า   พระจันทร์ ราตรี  (  Ratree  )   แปลว่า  กลางคืน  ,  ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่ง ศศินา  (  Sasina  )

องอาจแปลว่าอะไร

รูปภาพ
   ชื่อที่มีคำแปล เกี่ยว  ความกล้าหาญ  และ  คำว่า  องอาจ กับ อาจอง  ( อาด อง )   แปลเหมือนกันไหม  ชื่อมีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย   ดังนี้    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น สุรสินี  (  Surasinee  )  แปลว่า  นางผู้กล้าหาญ สุรนาฏ  (  Suranat  )  แปลว่า  นางผู้กล้าหาญ สุรธิดา  (  Suratida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้กล้าหาญ สุรนุช  (  Suranuch  )  แปลว่า  น้องผู้กล้าหาญ    ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น องอาจ  (  Ongart , Ongarj  )   แปลว่า   กล้าหาญ ,   ผึ่งผาย   ,  สง่า อาจอง  (  Arjong, Artong  )  แปลว่า  กล้าหาญ ,  ผึ่งผาย    ,สง่า พีระ  (  Peera  )  แปลว่า  ผู้กล้า วีระ  (  Weera  ,  Veera  )  แปลว่า  ผู้กล้า สง่า  (  Sanga  )   แปลว่า   เป็นที่เกรงขามและเคารพนับถือ สุร  (  Sura  )   แปลว่า   กล้าหาญ ,  เข้มแข็ง  ,  ผู้กล้าหาญ  ,  นักรบ สุรสีห์  (  Surasee  )   แปลว่า   ราชสีห์ผู้กล้าหาญ สุรพงษ์  (  Surapong  )   แปลว่า   เชื้อสายผู้กล้าหาญ สุรพงศ์  (  Surapong  )    แปลว่า   เชื้อสายผู้กล้าหาญ สุรศักดิ์  (  Surasak  )   แปลว่า   นักรบผู้มีความสามารถ สุรศักร  ( 

กัญญาแปลว่าอะไร

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำที่อ่านว่า ( กัน  )  และ  กันยา   กับ    กัญญา  แปลเหมือน กันไหม    มีในชื่อผู้หญิง   และชื่อผู้ชาย   ดังนี้     ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น กันยา  (  Kanya  )  แปลว่า  นางงาม  , นางสาวน้อย กันย์  (  Kan  )  แปลว่า  นางงาม  ,  ชื่อราศีกันย์ กัญญา (  Kanya  )   แปลว่า   นางงาม ,  นางสาวน้อย กันยาณี  (  Kanyanee  )  แปลว่า   นางงาม   กัญญาณี  (  Kanyanee  )   แปลว่า   นางงาม กันยารัตน์   (  Kanyarat  )  แปลว่า  นางแก้ว กัญญารัตน์  (  Kanyarat  )   แปลว่า  นางแก้ว กันยาลักษณ์  (  Kanyalak  )  แปลว่า   ผู้มีลักษณะงาม กันยาภรณ์  (  Kanyaporn  )   แปลว่า  เครื่องประดับนางงาม กัญญาภรณ์  (  Kanyaporn  )   แปลว่า  เครื่องประดับนางงาม กันตา  (  Kanta  )  แปลว่า   ตัด  โกน  หมุน  ปั่น  กรอ กันตารัตน์  (  Kantarat  )   แปลว่า  กรอเพชร กัญจนาภรณ์  (  Kanjanaporn  )  แปลว่า   เครื่องประดับทองคำ กัญจนารัตน์  (  Kanjanarat  )   แปลว่า  เพชรทอง ผกายกาญจน์  (  Phakiekan  )   แปลว่า  แสงทองกระจาย กัลยา  (  Kanlaya  )  แปลว่า  นางงาม กัลยาณี  (  Kanlayane