บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก สิงหาคม, 2021

ชื่อผู้ชายที่เกิดวันจันทร์

      ชื่อผู้ชายที่เกิดวันจันทร์  มีดังนี้  อาทิเช่น   กมล  (  Kamol  ,  Kamon  )  แปลว่า  ใจ  ,  หัวใจ  ,  ดอกบัว  ,  บัว   กนก  (  Kanok  )  แปลว่า  ทอง  ,  ทองคำ   กรณ์  (  Korn  ,  Gorn  )  แปลว่า  ฉลาด  ,  ชำนาญ   กฤตย์  (  Krit  )  แปลว่า  เกียรติ   กฤษณ์  (  Krit  ,  Kris  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้เนื้อหอมชนิดหนึ่ง   ขจร  (  Khajorn  )  แปลว่า  ฟุ้งไป   ขวัญ  (  Khwan  )  แปลว่า  มิ่ง  ,  สิริ  ,  ความดี  ,  ความเจริญ  , ความมีใจอยู่กับตัว   ขจรขวัญ  (  Khajornkhwan  )  แปลว่า  ผู้มีความดีฟุ้งไป   จรส  (  Jaros  )  แปลว่า  รุ่งเรือง   จรัล  (  Jaran  )  แปลว่า  เดินไป   จรัส  (  Jaras  )  แปลว่า  รุ่งเรือง   จมร  (  Jamorn  )  แปลว่า  ชื่อสัตว์จำพวกหนึ่ง   ฉลอม  (  Chalom  )  แปลว่า  ชื่อเรือต่อชนิดหนึ่ง   ฉลอง  (  Chalong  )  แปลว่า  การแสดงความยินดี  ,  ข้าม  ,  แทน   ฉลองชัย  (  Chalongchai   )  แปลว่า  การแสดงความยินดีในการชนะ   ชัย  (  Chai  )  แปลว่า  การชนะ  ,  ชนะ   ชัยพฤกษ์  (  Chaiyapruk  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่ง ณัฐ  (  Nat  )  แปลว่า  นักปราชญ์   ณัฏฐ์  (  Na

ชื่อผู้หญิงที่เกิดวันจันทร์

      ชื่อผู้หญิงที่เกิดวันจันทร์   มีดังนี้  อาทิเช่น   กรกมล  (  Kornkamol  )   แปลว่า  ไหว้  ,  การพนมมือคล้ายดอกบัว    กรกช   (  Korrakoch  )  แปลว่า  ไหว้  ,  ดอกบัว   กชกร  (  Kotchakorn  )  แปลว่า  ไหว้  ,  ดอกบัว   กมลภรณ์  (  Kamolporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับดอกบัว   กนกภรณ์  (  Kanokporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับทองคำ   กมลรัตน์  (  Kamolrat  )  แปลว่า  บัวแก้ว   กนกรัตน์  (  Kanokrat  )  แปลว่า  เพชรทอง   ขวัญกมล  (  Khwankamol  )  แปลว่า  ดวงใจผู้เป็นมิ่ง  จงกล  (  Jongkol  )  แปลว่า  บัว   จงกลภรณ์  (  Jongkolporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับดอกบัว   ฉลวย  (  Chaluoy  )  แปลว่า  สวย  ,  สลวย   ฉลองพร  (  Chalongporn  )  แปลว่า  ความยินดีนำสุขมาให้   ชลภรณ์  (  Chonlaporn  )  แปลว่า  ผู้มีน้ำเป็นเครื่องประดับ   ณัฐภรณ์  (  Nattaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งนักปราชญ์   ณัฏฐภรณ์  (  Nattaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งนักปราชญ์   ดวงกมล  (  Duongkamol  )  แปลว่า  ดวงใจ  ,  ผู้เป็นที่รักดั่งดวงใจ   ธนภรณ์  (  Tanaporn  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สินเป็นเครื่องประดับ   ธัญลัก

ชื่อผู้ชายที่เกิดวันอังคาร

       ชื่อผู้ชายที่เกิดวันอังคาร  มีดังนี้  อาทิเช่น     จมร  (  Jamorn  )  แปลว่า  ชื่อสัตว์จำพวกหนึ่ง   จรัส  (  Jaras  )  แปลว่า  รุ่งเรือง   จรูญ  (  Jaroon  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  งาม   จำรัส  (  Jamras  )  แปลว่า  รุ่งเรือง   จำรูญ  (  Jamroon  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  งาม   จำเนียร  (  Jamnian  )  แปลว่า  นาน   จำเริญ  (  Jamrern  )  แปลว่า  เจริญ  ,  เติบโต   เจริญ  (  Jarern  )  แปลว่า  จำเริญ  ,  เติบโต  ,  มากขึ้น   จิตต์  (  Jit  )  แปลว่า  จิต  ,  ใจ   เจริญจิตต์  (  Jarernjit  )  แปลว่า  ผู้มีใจที่เจริญ   จิรพัฒน์  (  Jirapat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญอันยั่งยืน   จิรภัสร์  (  Jirapas  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างอันยั่งยืน  ,  ผู้มีความรุ่งเรืองที่ยั่งยืน   จิรภัทร์  (  Jirapat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักอันยั่งยืน  ,  ผู้มีความงาม   จิรวัฒน์  (  Jirawat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญที่ยั่งยืน   จิรวัจน์  (  Jirawat  ,  Jirawaj  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำอันยั่งยืน   จุฑาพัฒน์  (  Jutapat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญที่สุด   จุฑาภัสร์  (  Jutapas  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างที่สุด  ,  ผ

ชื่อผู้หญิงที่เกิดวันอังคาร

       ชื่อผู้หญิงที่เกิดวันอังคาร  มีดังนี้  อาทิเช่น    จรรยา  (  Janya  )  แปลว่า  กิริยาที่ควรประพฤติ   จริยา  (  Jariya  )  แปลว่า  กิริยาที่ควรประพฤติ   จันทรา  (  Jantra  )  แปลว่า  ดวงจันทร์   จันทนา  (  Jantana  )  แปลว่า  ไม้พุ่มชนิดหนึ่งมีดอกหอม   จันทนี  (  Jantanee  )  แปลว่า  พระศิวะ   จารุณี  (  Jarunee  )  แปลว่า  นางงาม   จารุวรรณ  (  Jaruwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง   จารุพรรณ  (  Jarupan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง   จารุภา  (  Jarupa  )  แปลว่า  ผู้มีรัศมีงาม   จิตรา  (  Jittra  )  แปลว่า  งดงาม   จารี  (  Jaree  )  แปลว่า  ผู้ประพฤติ   จิรวรรณ  (  Jirawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามที่ยั่งยืน   จิรพรรณ  (  Jirapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามที่ยั่งยืน   จิรวัฒน์  (  Jirawat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญ   จิราภรณ์  (  Jiraporn  )  แปลว่า  ผู้มีเครื่องประดับที่ยั่งยืน   จิราพัชร์  (  Jirapach  )  แปลว่า  เพชรอันยั่งยืน   จุฑาวรรณ  (  Jutawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง   จุฑาพรรณ  (  Jutapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง   จุฑามาส   (  Jutamas  )  แปลว่า  ปิ่นจันทร์   จ