ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " ฉ "

   ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  ฉ  "  มีทั้งชื่อผู้หญฺิง และผู้ชาย  ดังนี้

ชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น

ฉวี  (  Chavee ,  Chawee  )  แปลว่า  ผิวกาย

ฉวีวรรณ  (  Chaveewan  )  แปลว่า   ผู้มีผิวงาม

ฉวีพรรณ  (  Chaveepan  )  แปลว่า  ผู้มีผิวงาม

ฉวีรัตน์  (  Chaveerat  )  แปลว่า  ผู้มีผิวงาม

ฉะอ้อน  (  Chaorn  )   แปลว่า  รูปบางเล็ก

ฉลวย  (  Chaluoy  )  แปลว่า   สวย     สลวย

เฉลา  (  Chalao  )   แปลว่า   งาม    พริ้งเพรา

เฉลียว  (  Chaliao  )   แปลว่า  คิดขึ้นได้     นึกขึ้นได้

ฉลองพร  (  Chalongporn  )   แปลว่า   ความยินดีที่นำสุขมาให้

ฉลองพรรณ  (  Chalongpan  )   แปลว่า  แทนคำสรรเสริญ

โฉม  (  Chom  ,  Choem  )  แปลว่า  รูปร่าง

โฉมฉาย  (  Chomchie  )   แปลว่า   รูปงามสดใส

โฉมโสภา  (  Chomsopa  )  แปลว่า  ผู้มีรูปงาม

ชื่อผู้ชาย   อาทิ  เช่น

ฉลอง  (  Chalong  )   แปลว่า  การแสดงความยินดี   ,   แทน

ฉลองชัย  (  Chalongchai  )  แปลว่า  การชนะนำความยินดีมาให้

ฉลองยศ  (  Chalongyos  )  แปลว่า  แทนความดี

ฉลองศักดิ์  (  Chalongsak  )  แปลว่า   แทนความสามารถ

เฉลิม  (  Chalerm  )   แปลว่า   เลิศ    ยอด  

เฉลิมชัย  (  Chalermchai  )  แปลว่า  การชนะเลิศ

เฉลิมศักดิ์  (  Chalermsak  )  แปลว่า  ผู้มีความเชี่ยวชาญเลิศ

เฉลียง  (  Chaliang  )   แปลว่า   ระเบียง  

เฉวียน  (  Chavian  )   แปลว่า  เวียน

เฉวียง  (  Chaviang  )  แปลว่า  เอียง

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์