บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กันยายน, 2016

ชื่อที่มีคำว่า นิภา

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำว่า  นิภา  มีในชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิเช่น นิภา  (  Nipa  )  แปลว่า  เสมอ  ,  เทียบ  ,  เทียม สิรินิภา  (  Sirinipa  )  แปลว่า  เสมอผู้เป็นมิ่งขวัญ นิภาภรณ์  (  Nipaporn  )  แปลว่า  เสมอเครื่องประดับ นิภาภัทร์  (  Nipapat  )  แปลว่า  น่ารักเสมอ นิภารัชนี  (  Niparatchanee  )  แปลว่า  เสมอราตรี นิภารัศมี  (  Niparatsamee  )  แปลว่า  เสมอแสงสว่าง นิภาลักษมี  (  Nipalaksamee  )  แปลว่า  เสมอด้วยโชคลาภ ธารนิภา  (  Tannipa  )  แปลว่า  เสมอด้วยลำน้ำ ชลนิภา  (  Chonnipa  ,  Cholnipa  )  แปลว่า  เสมอด้วยน้ำ นิภานุช  (  Nipanuch  )  แปลว่า  เสมอน้อง พรรณนิภา  (  Pannipa  )  แปลว่า  ผู้มีความงามเสมอ วรรณนิภา  (  Wannipa  )  แปลว่า  ผู้มีความงสมเสมอ นิภาวรรณ  (  Nipawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามเสมอ นิภาพรรณ  (  Nipapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามเสมอ ขวัญนิภา  (  Khwannipa  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งเสมอ  ,  ผู้มีความเจริญเสมอ ศศินิภา  (  Sasinipa  )  แปลว่า  เสมอด้วยจันทร์ ดุจนิภา  (  Dujnipa  )  แปลว่า  เสมอเหมือน ทิพนิภา  (  Tipnipa  )  แปลว่า  

ชื่อที่มีคำว่า กันยา

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำว่า    กันยา  มีชื่อผู้หญิง  ดังนี้   อาทิเช่น กันยา  (  Kanya  )  แปลว่า  นางงาม  ,  สาวน้อย กันยารัตน์  (  Kanyarat  )  แปลว่า  นางแก้ว กันยาพัชร์  (  Kanyapach  )  แปลว่า  นางแก้ว กันยาภรณ์  (  Kanyaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนางงาม กันยาพร  (  Kanyaporn  )  แปลว่า  นางงามนำสุขมาให้ กันยาวดี  (  Kanyawadee  )  แปลว่า  นางงาม กันยาวลี  (  Kanyawalee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายนางงาม กันยามณี  (  Kanyamanee  )  แปลว่า  นางแก้ว กันยากุล   (  Kanyakul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายนางงาม ชุติกันยา   (  Chutikanta  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง ดุจกันยา  (  Dujkanya  )  แปลว่า  เหมือนนางงาม กันยาทิพ  (  Kanyatip  ,  Kanyathip  )  แปลว่า  นางงามสวรรค์ กันยาทิพย์  (  Kanyatip  ,  Kanyathip  )    แปลว่า  นางงามเป็นของเทวดา ขวัญกันยา  (  Khwankanya  )  แปลว่า    ผู้มีความเจริญ  ,  ผู้มีความดี กันยาณัฐ  (  Kanyanat  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชณ์ กันยาณัฏฐ์  (  Kanyanat  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์ กันยานาถ  (  Kanyanath  )  แปลว่า  นางงามผู้เป็นที

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย พ หรือ ภ

รูปภาพ
       ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  พ  หรือ  ภ   มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย ดังนี้    ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น พจี  (  Pajee  )  แปลว่า  ถ้อยคำ  ,  คำพูด พจีนุช  (  Pajeenuch  )  แปลว่า  ถ้อยคำน้อง พจนารถ  (  Potjanath  )  แปลว่า  เนื้อความของคำพูด พาณิชยา  (  Panitchaya  )  แปลว่า  การค้าขาย พนาลี  (  Panalee  )  แปลว่า  แนวป่า พนิดา  (  Panida  )  แปลว่า  หญิงสาว พรพรรณ  (  Pornpan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามนำสุขมาให้ พรรณราย  (  Pannarie  )  แปลว่า  งามผุดผ่อง พัชนี  (  Patchanee  )  แปลว่า  พัด พิกุล  (  Pikul  )  แปลว่า  ต้นดอกพิกุล  ,  ดอกพิกุล พิกุลทอง  (  Pikultong  )  แปลว่า  ดอกพิกุลทองคำ พิจิตรา  (  Pijittra  )  แปลว่า  งาม ภัทรา  (  Pattra  )  แปลว่า  น่ารัก  ,  งาม ภัทราภรณ์  (  Pattraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม ภัสสรา  (  Passara  )  แปลว่า  แสงสว่าง  ,  รุ่งเรือง ภัสสราภรณ์  (  Passaraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันรุ่งเรือง    ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น พงศ์  (  Pong  )  แปลว่า  เชื้อสาย พงษ์  (  Pong  )  แปลว่า  เชื้อสาย

ชื่อเป็นภาษาอังกฤษแปลว่าอะไร

รูปภาพ
     หลายท่านมีชื่อที่  อาจจะเป็นชื่อจริง  หรือ  ชื่อเล่น  ทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  เป็นภาษาอังกฤษ  และอยากทราบว่าชื่อของเรา แปลว่าอะไร  มีดังนี้   อาทิเช่น    ชื่อผู้หญิง  แปลว่า ไวท์  (  White  )  แปลว่า  สีขาว เรด  (  Red  )  แปลว่า  สีแดง กรีน  (  Green  )  แปลว่า  สีเขียว พิงค์  (  Pink  )  แปลว่า   สีชมพู ไอซ์  (  Ice  )  แปลว่า  น้ำแข็ง เบสท์  (  Best  )  แปลว่า  ดีที่สุด เบล  (  Bell  )  แปลว่า  ระฆัง  ,  กระดิ่ง บลู  (   Blue  )  แปลว่า  สีฟ้า แคท  (  Cat  )  แปลว่า  แมว แคร์  (  Care  )  แปลว่า  เอาใจใส่ เชอร์รี่  (  Cherry  )  แปลว่า  ลูกเชอร์รี่ คลีน  (  Clean  )  แปลว่า  สะอาด ครีม  (  Cream  )  แปลว่า  ครีม ดรีม  (  Dream  )  แปลว่า  ความฝัน   ,  ฝัน    ชื่อผู้ชาย  แปลว่า นิว  (  New  )  แปลว่า  ใหม่ แบงค์  (  Bank  )  แปลว่า  ธนาคาร ฟิช   (  Fish  )  แปลว่า  ปลา เบิร์ด  (  Bird  )  แปลว่า  นก เบียร์  (  Beer  )  แปลว่า  เบียร์ ฮีโร่  (  Hero  )  แปลว่า  พระเอก วิน  (  Win  )  แปลว่า  ชนะ เฟรช   (  Fresh  )  แปล

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย ฉ , ช

รูปภาพ
      ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  ฉ , ช   มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ   ชื่อผู้ชาย  ดังนี้    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น ฉลวย   (  Chaluoy  )  แปลว่า  สวย  ,  สลวย ฉวี  (  Chawee  )  แปลว่า  ผิวกาย ฉวีวรรณ   (  Chaweewan  )   แปลว่า  ผู้มีผิวงาม ฉวีพรรณ  (  Chaweepan  )  แปลว่า  ผู้มีผิวงาม เฉลา  (  Chalao  ,  Chalou   )    แปลว่า  งาม  ,  เพราพริ้ง เฉลียว  (  Chaliao  )   แปลว่า  คิดขึ้นได้ แฉล้ม  (  Chalaem  )  แปลว่า  งดงาม ไฉไล  (  Chailai  )  แปลว่า  งาม โฉม  (  Chom  )  แปลว่า  รูปร่าง โฉมฉาย   (  Chomchie  )  แปลว่า  รูปงามสดใส โฉมเฉลา  (  Chomchalao  ,  Chomchalou  )  แปลว่า  รูปงาม โฉมตรู  (  Chomtroo  )  แปลว่า  รูปงาม โฉมยง  (  Chomyong  )  แปลว่า  รูปงามผึ่งผาย โฉมศรี  (  Chomsri  )  แปลว่า  รูปงามสง่า ชฎา  (  Chada  )  แปลว่า  ผมที่เกล้าเป็นมวยสูง ชนิกาพร  (  Chanikaporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขมาให้แม่ ชนิดาพร   (  Chanidaporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขมาให้พ่อ ชนาภา  (  Chanapa  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง ชมพูนุท  (  Chompoonut  )  แปลว่า  ทองคำ ชุติมา  

ชื่อที่ขึ้นต้นด้วย ญ , ย

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  ญ  หรือ  ย  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อ  ผู้ชาย ดังนี้     ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น ญาดา  (  Yada  )  แปลว่า  นักปราชญ์ ญาดามณี  (  Yadamanee  )  แปลว่า  แก้วแห่งนักปราชญ์ ญาดาภรณ์  (  Yadaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งนักปราชญ์ ญาดารัตน์  (  Yadarat  )  แปลว่า  แก้วแห่งนักปราชญ์ ญาดาสินี  (  Yadasinee  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์ ญาดานาฏ  (  Yadanat  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์ ญาดานาถ  (  Yadanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่พึ่ง ญาตา  (  Yata  )  แปลว่า  นักปราชญ์ ญาณี  (  Yanee  )  แปลว่า  นักปราชญ์ ญาณีนุช  (  Yaneenuch  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นนักปราชญ์ ญาณีรัตน์  (  Yaneerat  )  แปลว่า  แก้วแห่งนักปราชญ์ ยลดา  (  Yonlada  )  แปลว่า  มองดู  ,  น่ามอง ยลมณี  (  Yonmanee  )  แปลว่า  เพชรงาม ยุพา  (  Yupa  )  แปลว่า  หญิงสาว ยุพยง  (  Yubpayong  )  แปลว่า  หญิงสวย ยุพเยาว์  (  Yubpayao  )  แปลว่า  นางงาม ยุพเรศ  (  Yubpares  )  แปลว่า  หญิงสาวสวย ยุพดี  (  Yubpadee  )  แปลว่า  หญิงสาว ยุพาพิน  (  Yupapin  )  แป

ชื่อที่มีตัว ณ , น มีพยางค์เดียว

รูปภาพ
   ชื่อที่มีตัว ณ หรือ น  มีพยางค์เดียว  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น ณัฐ  (  Nat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ นัฐ  (  Nat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ นง  (  Nong  )  แปลว่า  นาง  ,  ผู้หญิง นวล  (  Nuon  ,  Nuol  )  แปลว่า  ผิวผ่องเป็นยองใย นัจ  (  Naj  ,  Nat  )  แปลว่า  การฟ้อนรำ นาฏ  (  Nat  )  แปลว่า  ผู้หญิง นาฏย์  (  Nat  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  การฟ้อนรำ นาถ  (  Nath  ,  Nat  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่พึ่ง นิจ  (  Nit  ,  Nij  )  แปลว่า  เสมอ เนตร  (  Net  )  แปลว่า  ผู้นำทาง  ,  ดวงตา นุช  (  Nuch  )  แปลว่า  น้อง เนย  (  Neui  )  แปลว่า  น้ำมันที่เคี่ยวจากน้ำนมสัตว์มีทั้งข้นและแข็ง   ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น ณัฏฐ์  (  Nat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ นัฏฐ์  (  Nat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ นนท์  (  Non  )  แปลว่า  ความรื่นเริง  ,  ความยินดี นบ  (  Nop  )  แปลว่า  นอบน้อม นพ  (  Nop  )  แปลว่า  เก้า  ,  ใหม่ นาค  (  Nak  )  แปลว่า  ผู้ประเสริฐ นาก  (  Nak  )  แปลว่า  สัตว์สี่เท้าชนิดหนึ่ง นาท  (  Nat  )  แปลว่า  เสียงบีนลือ   ,

การตั้งชื่อตามวันเกิด 2

รูปภาพ
   การตั้งชื่อตามวันเกิด 2  สำหรับคุณที่เกิดวัน  พฤหัส ถึง วันเสาร์ ถ้าคุณอยากทราบว่าในชื่อของคุณ หรือ ของสมาชิกในครอบครัว มีอะไรบ้าง  คุณสามารถแก้ไขชื่อของคุณและของผู้อื่นได้ โดยไม่ตั้งชื่อให้ติดสิ่งที่ไม่ดี  ส่วนตัวอื่นๆก็เลือกตามใจชอบว่าคุณ ต้องการอะไรบ้าง      เกิดวันเสาร์                                                         บริวาร  คือ  ด ต ถ ท ธ น                                         อายุ  คือ  บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม                                     เดช  คือ  ย ร ล ว                                                     ศรี  คือ  ษ ศ ส ห ฬ อ ฮ                                        มูละ  คือ  สระ                                                         อุตสาหะ  คือ  ก ข ค ฆ ง                                         มนตรี  คือ  จ ฉ ช ซ ฌ ญ                                         กาลกิณี  คือ  ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ                                          เกิดวันพฤหัสฯ                                                             บริวาร  คือ  บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม    

ตั้งชื่อตามวันเกิด 1

รูปภาพ
   การตั้งชื่อตามวันเกิด  บางท่านอาจหลีกเลี่ยงตัวกาลกิณีในแต่ละวัน เกิด   บางท่านอาจต้องการให้ในชื่อตนมีความเป็น  เดช  ศรี  หรือ อื่นๆ สุดแต่ใจปรารถนา    ในชื่อแต่ละวันจะมี บริวาร   แปลว่า  ผู้คนแวดล้อม อายุ  แปลว่า  เวลาที่ดำรงชีวิตอยู่ เดช  แปลว่า  ชื่อเสียง  ,  ความสุกใส  ,  ฮำนาจ ศรี  แปลว่า  ความน่ารัก  ,  ความเจริญ มูละ  แปลว่า   ทุนทรัพย์ อุตสาหะ  แปลว่า  ความขยัน  ,  ความมั่นใจ มนตรี  แปลว่า  ที่ปรึกษา กาลกิณี  แปลว่า  เสนียด  ,  ความไม่ดี  ,  โชคร้าย     เกิดวันอาทิตย์                                                   เกิดวันจันทร์ บริวาร  คือ  สระ                                            บริวาร  คือ  ก ข ค ฆ ง อายุ  คือ  ก ข ค ฆ ง                                     อายุ  คือ  จ ฉ ช ซ ฌ ญ เดช  คือ  จ ฉ ช ซ ฌ ญ                                เดช  คือ  ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ศรี  คือ  ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ                                 ศรี  คือ  ด ต ถ ท ธ น มูละ  คือ  ด ต ถ ท ธ น                                 มูละ  คือ  บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม อุตสาหะ  คือ  บ ป ผ

ชื่อที่มีตัว บ , ป พยางค์เดียว

รูปภาพ
    ชื่อที่มีตัว  บ หรือ ป  พยางค์เดียว  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้   ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น บาง  (  Bang  )  แปลว่า  ไม่หนา บาย  (  Bie  )  แปลว่า  ข้าว บุษย์  (  Bus  ,  But  )  แปลว่า  พลอยสีขาว  ,  บัว โบ  (  Boe  )  แปลว่า  ผ้าที่ผูกเป็นรูปหูกระต่าย บัว  (  Bua  )  แปลว่า  ไม้จำพวกหนึ่งเกิดในน้ำ ปราง  (  Prang  )  แปลว่า  แก้ม  ,  มะปราง ปัทม์  (  Pat  )  แปลว่า  บัวหลวง ปิ่น  (  Pin  )  แปลว่า  เครื่องประดับสำหรับปักผม โปรย  (  Proei  )  แปลว่า  หว่าน  ,  หยาดเม็ดลงมา ปลา  (  Pla  )  แปลว่า  สัตว์น้ำที่หายใจด้วยเหงือก ปู  (  Poo  )  แปลว่า  สัตว์ชนิดหนึ่งมีกระดองและก้าม   ชื่อผู้ชาย    อาทิเช่น บุญ  (  Bun  )  แปลว่า  ความดี บูรณ์  (  Boon  )  แปลว่า  เต็ม เบียร์  (  Beer  )  แปลว่า  น้ำเมาชนิดหนึ่ง ปรางค์  (  Prang  )  แปลว่า  สถูปที่มียอดสูง ปราชญ์  (  Prach  )  แปลว่า  ผู้รู้  ,  นักปราชญ์ ปราน  (  Pran  )  แปลว่า  วงศ์ ปรีดิ์  (  Pree  )  แปลว่า  การปลื้มใจ ปลื้ม  (  Pluem  )  แปลว่า  ชื่นใจ  ,  ยินดี ปอย  (  Poy

ชื่อที่มี ร , ล พยางค์เดียว

รูปภาพ
     ชื่อที่มี  ตัว  ร  หรือ  ล  พยางค์เดียว  มีทั้งชื่อ ผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย    ดังนี้   ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น รจน์   (  Ros  ,  Roj  )  แปลว่า  งาม รัตน์  (  Rat  )  แปลว่า  แก้ว  ,  เพชรพลอย  ,  ของมีค่า เรข  (  Rekh )  แปลว่า   งาม รุ้ง  (  Rung  )  แปลว่า  ละอองน้ำที่ต้องแสงอาทิตย์ส่องเป็ยสายแลเห็นได้ติดขอบฟ้ามีเจ็ดสี ลักขณ์  (  Lak  )  แปลว่า  ลักษณะ ลัคน์  (  Lak  )  แปลว่า  เวลาอันเป็นมงคล   ชื่อผู้ชาย    อาทิเช่น   รง  (  Rong  )  แปลว่า  ยางไม้พวกหนึ่ง รงค์  (  Rong  )  แปลว่า  สี  ,  ความรัก รณ  (  Ron  )  แปลว่า  เสียงดัง  ,  สงคราม รักษ์  (  Rak  )  แปลว่า  ดูแล  ,   ป้องกัน รัฐ  (  Rat  )  แปลว่า  แว่นแคว้น  ,  บ้านเมือง รัตติ์  (  Rat  )  แปลว่า  กลางคืน โรจน์  (  Rot  ,  Roj  )  แปลว่า  รุ่งเรือง รุจ  (  Ruj  ,  Rut  )  แปลว่า  รุ่งเรือง เรือง  (  Ruang  )  แปลว่า  สว่าง  ,  สุกใส รุ่ง  (  Rung  )  แปลว่า  สว่าง  ,  สุกใส รอน  (  Rorn  )  แปลว่า  แยกออกไป  ,  ทอน  ,  ตัด ลักษณ์  (  Lak  )  แปลว่า  เครื่องแสดง เลิศ  (  Le

ชื่อที่มีตัว ท หรือ ธ พยางค์เดียว

รูปภาพ
    ชื่อที่มีตัว  ท  หรือ  ธ  พยางค์เดียว  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น ทิพ   (  Tip  ,  Thip   )  แปลว่า  สวรรค์  ,  วัน ทิพย์  (  Tip  ,  Thip  )  แปลว่า  เป็นของเทวดา ทิม  (  Tim  )  แปลว่า  ห้องแถวสำหรับพัและไว้ของในพระราชวัง ธาร  (  Tan  )  แปลว่า  ลำน้ำ  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น ทรง  (  Song  )  แปลว่า  รูปร่าง  ,  มี ทรวง  (  Suong  )  แปลว่า  อก ทรัพย์  (  Sap  )  แปลว่า  วัตถุมีค่า ทศ  (  Tos  )  แปลว่า  สิบ ทัด  (  Tad  )  แปลว่า  เสมอ  ,  เท่าเทียม ทัน  (  Tan  )  แปลว่า  ถึง  ,  เทียม ทัศ  (  Tas  )  แปลว่า  สิบ  ,  ครบ ทัศน์  (  Tas  )  แปลว่า  ความเห็น  ,  สิ่งที่เห็น ทิน  (  Tin  )  แปลว่า  วัน ทิว  (  Tiw  ,  Tiv  )  แปลว่า  แถว  ,  แนว ทีป  (  Teep   )  แปลว่า  แสงไฟ  ,  เกาะ ทูน  (  Toon  )  แปลว่า  เอาของวางบนศีรษะ ทูล  (  Tool  )  แปลว่า  บอก  ,  กล่าว เทพ  (  Tep  )  แปลว่า  เทวดา เทิด  (  Terd  )  แปลว่า  เชิด  ,  ชูไว้ เที่ยง  (  Tiang  )  แปลว่า  ตรง  ,  แน่นอน เทียน  (  Tian  )  แปลว่า  เ

ชื่อที่มีตัว ฤ

รูปภาพ
      ชื่อที่มีตัว ฤ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น ฤทัย  (  Rutai  )  แปลว่า  ใจ หฤทัย  (  Harutai  )  แปลว่า  ใจ ดวงฤทัย  (  Duongrutai  )  แปลว่า  ดวงใจ  ,  ผู้เป็นที่รัก ดวงหฤทัย  (  Duongharutai  )  แปลว่า  ดวงใจ  ,  ผู้เป็นที่รัก ฤดี  (  Rudee  )  แปลว่า  ความยินดี ดวงฤดี  (  Duongrudee  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดี ขวัญฤดี  (  Khwanrudee  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในความเจริญ ขวัญฤทัย  (  Khwanrutai  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญแห่งใจ ขวัญหฤทัย  (  Khwanharutai  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญแห่งใจ ฤทัยลดา  (  Rutailada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแห่งใจ โศภิตฤทัย  (  Sopitrutai  )  แปลว่า  ผู้มีใจงาม โสภิตฤทัย  (  Sopitrutai  )  แปลว่า  ผู้มีใจงาม    ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น ฤทธิ์  (  Rit  )  แปลว่า   อำนาจ ศิรฤทธิ์  (  Sirarit  )  แปลว่า  ผู้มีอำนาจที่สุด ศิริฤทธิ์  (  Siririt  )   แปลว่า  ผู้มีความสง่าและมีอำนาจ สุรฤทธิ์  (  Surarit  )  แปลว่า  อำนาจแห่งผู้กล้า ณัฐฤทธิ์  (  Nattarit  )  แปลว่า  อำนาจแห่งนักปราชญ์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า ภาณุ

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า  ภาณุ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น ภาณุมาศ  (  Panumas  )  แปลว่า  พระอาทิตย์ ภาณุรัตน์  (  Panurat  )  แปลว่า  พระอาทิตย์  ,  แสงเพชร ภาณุมณี   (  Panumanee  )  แปลว่า  พระอาทิตย์  ,  แสงเพชร ภาณุภรณ์  (  Panuporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับพระอาทิตย์   ชื่อผู้ชาย    อาทิเช่น ภาณุ   (  Panu  )  แปลว่า  แสงสว่าง  ,  พระอาทิตย์ ภาณุภาพ  (  Panupap  )  แปลว่า  รูปพระอาทิตย์ ภาณุกุล  (  Panukul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีแสงสว่าง ภาณุพงศ์  (  Panupong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีแสงสว่าง ภาณุพงษ์  (  Panupong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีแสงสว่าง ภาณุพันธุ์  (  Panupan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีแสงสว่าง ภาณุภาคย์  (  Panupak  )  แปลว่า  ผู้โชคดีมีแสงสว่าง ภาณุภัค  (  Panupak  )  แปลว่า  ผู้โชคดีมีแสงสว่าง ภาณุภัทร์  (  Panupat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักมีแสงสว่าง ภาณุพัฒน์  (  Panupat  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างแห่งความเจริญ ภาณุวัฒน์  (  Panuwat  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างแห่งความเจริญ ภาณุกานต์  (  Panuka