ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " ช "

  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  ช   มีทั้งผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  มีดังนี้

ชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น

ชฎา  ( Chada )   แปลว่า  ผมที่เกล้าเป็นมวยสูง

ชฎาภรณ์  ( Chadaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับผมที่เกล้าเป็นมวยสูง

ชมพู  (  Chompoo )  แปลว่า  สีแดงเจือสีขาว

ชมพูนุท  (  Chompoonut  )  แปลว่า  ทองเนื้อบริสุทธิ์

ชไมพร (  Chamaiporn )   แปลว่า  ผู้นำความสุขทั้งคู่

ชุติมา  ( Chutima )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรือง

โชติรส  ( Chotiros , Choetiros )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม

ชลาลัย (  Chalalai )  แปลว่า  แม่น้ำ   ทะเล

ชลาศัย  (  Chalasai  )  แปลว่า  ปลา

ชื่อผู้ชาย  อาทิ  เช่น

ชนินทร์  (  Chanin )  แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่

ชัย  (  Chai  )  แปลว่า  การชนะ

ชัชวาล  (  Chatchawal , Chatchaval  )  แปลว่า  รุ่งเรือง

ชาคร ( Chacorn )  แปลว่า  ความเพียร

ชาคริต  ( Chakrit  )  แปลว่า  ซึ่งตื่นอยู่

ชาญ  (Chan )  แปลว่า  คล่องแคล่ว

ชื่น  (Chuen )   แปลว่า   เบิกบาน

ชีวิน  (  Cheewin  ,  Cheevin  )  แปลว่า    ผู้เป็นอยู่

เชื้อ  (  Chua  )  แปลว่า  เผ่าพันธุ์

เช้า  (  Chou )  แปลว่า  เวลาระหว่างย่ำรุ่งถึงเที่ยง

เชาว์  (  Chou  ) แปลว่า  เร็ว

เชาวน์  (Chou )  แปลว่า    ผู้มีไหวพริบดี

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ กลางคืน

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ