บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก เมษายน, 2017

ชื่อที่มีคำว่า พัชร์

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำว่า  พัชร์  ,  พัชรา  ,  พัชรี  ,  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น พัชรา  (  Patchara  )  แปลว่า  เพชร พัชรี  (  Patcharee  )  แปลว่า  เพชร พัชราภรณ์  (  Patcharaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร พัชราพรรณ  (  Patcharapan  )  แปลว่า  ความงามแห่งเพชร พัชราวรรณ  (  Patcharawan  )  แปลว่า  ความงามแห่งเพชร พัชรีภรณ์  (  Patchareeporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร พัชรีพรรณ  (  Patchareepan  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม พัชรีวรรณ  (  Patchareewan  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม เพ็ญพัชรา  (  Penpatchara  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยเพชร เพ็ญพัชรี  (  Penpatcharee  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยเพชร พิมพ์พัชรา  (  Pimpatchara  )  แปลว่า  รูปเพชร พิมพ์พัชรี  (  Pimpatcharee  )  แปลว่า  รูปเพชร สุพัชรา  (  Supatchara  )  แปลว่า  เพชรงาม สุพัชรี  (  Supatcharee  )  แปลว่า  เพชรงาม สุพัชร์จิรา  (  Supachjira ,  Supatjira   )  แปลว่า  เพชรน้ำงามยั่งยืน   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น พัชร์  (  Pach  ,  Pat  )  แปลว่า  เพชร พัชระ  (  Pat

ชื่อที่สะกดด้วย Ek

รูปภาพ
      ชื่อที่สะกดด้วย  Ek  (  เอก  )  มีดังนี้  อาทิเช่น   ชื่อผู้ชาย Ek  (  เอก  )  แปลว่า  หนึ่ง  ,  พิเศษ  ,  ดีเลิศ  ,  โดดเดี่ยว  ,  สำคัญ Ekkachai  ( เอกชัย  )  แปลว่า  การชนะที่สำคัญ  ,  การชนะที่หนึ่ง Ekkarach  (  เอกราช  )  แปลว่า  เป็นอิสระ Ekkanok  (  เอกกนก  )  แปลว่า  ทองบริสุทธิ์ Ekkamol  (  เอกกมล  )  แปลว่า  ใจเดียว Ekjaras  (  เอกจรัส  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองดีเลิศ Ekkachan  (  เอกชาญ  )  แปลว่า  ผู้ชำนาญพิเศษ Ekkachai  (  เอกไชย  )  แปลว่า  ผู้เจริญกว่าดีเลิศ  ,  เจริญดีเลิศ Ekkachan  (  เอกฌาณ  )  แปลว่า  การเพ่งอารมณ์จนใจแน่วแน่เป็นพิเศษ Ekdanoo  (  เอกดนู  )  แปลว่า  ฉันพิเศษ Ekkalak  (  เอกลักษณ์  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะพิเศษ Ektana  (  เอกธนา  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์พิเศษ Ekniti  ,  Eknithi  (  เอกนิธิ  )  แปลว่า  ขุมทรัพย์พิเศษ Ekpakorn , Ekpagorn   (  เอกปกรณ์  )  แปลว่า  ตำราพิเศษ Ekkapong  (  เอกพงศ์  ,  เอกพงษ์  )  แปลว่า  เชื้อสายพิเศษ Ekpanas  (  เอกพนัส  )  แปลว่า  ป่าพิเศษ Ekkapruk  (  เอกพฤกษ์  )  แปลว่า  ต้นไม้พิเศษ

ชื่อที่มีคำว่า Wut

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำว่า  Wut   (  วุฒิ  ,  วุธ  )   มีดังนี้  อาทิเช่น   ชื่อผู้ชาย Wut  (  วุฒิ  )  แปลว่า  ความเจริญ  ,  ความเป็นผู้ใหญ่  , ความเพิ่มพูน Wut  (  วุธ  )  แปลว่า  อาวุธ Wuttikan  (  วุฒิกานต์  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีความเจริญ Wuttikul  (  วุฒิกุล  )  แปลว่า  เชื้อสายมีความเจริญ Wuttipong  (  วุฒิพงศ์  ,  วุฒิพงษ์  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ Wuttinat  (  วุฒิณัฐ  ,  วุฒิณัฏฐ์  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ Wuttichai  (  วุฒิชัย  )  แปลว่า  ความเจริญแห่งชัยชนะ Wuttisak  (  วุฒิศักดิ์  )  แปลว่า  ผู้มีความเชี่ยวชาญมีความเจริญ Wuttipan  (  วุฒิพันธุ์  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ Wuttitep  (  วุฒิเทพ  )  แปลว่า  เทพแห่งความเจริญ Jutawut  (  จุฑาวุฒิ  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญที่สุด Teerawut  (  ธีรวุฒิ  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญมั่นคง Teerawut  (  ธีรวุธ  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญาเป็นอาวุธ Wuttinan  (  วุฒินันท์  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในความเจริญ Nantawut  (  นันทวุฒิ  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในความเจริญ Wuttipat  (  วุฒ

รุจิรา แปลว่า อะไร

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำว่า รุจิรา  หรือ รุจิรา แปลว่าอะไร  มีชื่อผู้หญิง  ดังนี้ อาทิเช่น รุจิรา  (  Rujira  )  แปลว่า  งาม  ,  สวย  ,  รุ่งเรือง รุจิระ  (  Rujira  )  แปลว่า  งาม  ,  สวย  ,  รุ่งเรือง รุจิราทิพย์  (  Rujaratip  ,  Rujirathip  )  แปลว่า  งามเป็นของเทวดา รุจิราพรรณ  (  Rujirapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง รุจิราวรรณ  (  Rujirawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง รุจิรารัตน์  (  Rujirarat  )  แปลว่า  เพชรงาม รุจิราภัทร์  (  Rujirapat  )  แปลว่า  งามน่ารัก  ,  สวยน่ารัก รุจิรากุล  (  Rujirakul  )  แปลว่า  เชื้อสายรุ่งเรือง รุจิราภรณ์  (  Rujiraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม รุจิราพร  (  Rujiraporn  )  แปลว่า  รุ่งเรืองนำสุขมาให้ รุจิราภา  (  Rujirapa  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างอันรุ่งเรือง รุจิราณัฐ  (  Rujiranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์รุ่งเรือง รุจิราณัฏฐ์  (  Rujiranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์รุ่งเรือง รุ้งรุจิรา  (  Rungrujira  )  แปลว่า  รุ้งงาม รุจิรากานต์  (  Rujirakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม รุจิรานุช  (  Rujiranuch  )  แปลว่า  น้องสวย  

ชื่อที่แปลว่า พลอยสีเขียว

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำแปลว่า  พลอยสีเขียว  มีทั้ง  ชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น มรกต  (  Morrakot  )  แปลว่า  พลอยสีเขียว พลอยมรกต  (  Ploymorrakot  )  แปลว่า  พลอยสีเขียว ทิพย์มรกต  (  Tipmorrakot  )  แปลว่า  พลอยสีเขียวเป็นของเทวดา จุฑามรกต  (  Jutamorrakot  )  แปลว่า  ปิ่นพลอยสีเขียว วลัยมรกต  (  Walaimorrakot  )  แปลว่า  กำไลพลอยสีเขียว เพ็ญมรกต  (  Penmorrakot  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยพลอยสีเขียว พิมพ์มรกต  (  Pimmorrakot  )  แปลว่า  รูปพลอยสีเขียว พัชรมรกต  ( Patcharamorrakot  )  แปลว่า  เพชรสีเขียว มณีมรกต  (  Maneemorrakot  )  แปลว่า  เพชรสีเขียว   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น วิฑุรย์  (  Witoon  ,Vitoon  )  แปลว่า  ไพฑูรญ์  ,  พลอยสีเขียว ไพฑูรย์  (  Paitoon  )  แปลว่า  พลอยสีเขียวน้ากรอกเป็นรุ้ง  ,  เพชรตาแมว

ชื่อที่เกี่ยวกับ ทะเล

รูปภาพ
     ชื่อที่เกี่ยวกับทะเล  มีทั้งชื่อผู่หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น ชลาลัย  (  Chalalai  )  แปลว่า  ทะเล ทิพย์ชลาลัย  (  Tipchalalai  )  แปลว่า  ทะเลเป็นของเทวดา สิริชลาลัย  (  Sirichalalai  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญทะเล ศรีชลาลัย  (  Srichalalai  )  แปลว่า  ผู้เป็นศรีแห่งทะเล ชลาศัย  (  Chalasai  )  แปลว่า  ทะเล ทิพย์ชลาศัย  (  Tipchalasai  )  แปลว่า  ทะเลเป็นของเทวดา   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น ชลธี  (  Chonlatee  )  แปลว่า  ทะเล พรชลธี  (  Pornchonlatee  )  แปลว่า  ทะเลนำสุขมาให้ สุชลธี  (  Suchonlatee  )  แปลว่า  ทะเลงาม ชลธีกุล  (  Chonlateekul  )  แปลว่า  เชื้อสายทะเล ชลธีพงศ์  (  Chonlateepong  )  แปลว่า  เชื้อสายทะเล ชลธีพงษ์  (  Chonlateepong  )  แปลว่า  เชื้อสายทะเล ชลธาร  (  Chonlatan  )  แปลว่า  ทะเล สุชลธาร  (  Suchonlatan  )  แปลว่า  ทะเลงาม พงศ์ชลธาร  (  Pongchonlatan  )  แปลว่า  เชื้อสายทะเล พงษ์ชลธาร  (  Pongchonlatan  )  แปลว่า  เชื้อสายทะเล มหรรณพ  (  Mahannop  )  แปลว่า  ทะเลใหญ่ ศิริมหรรณพ  (  Sirimaha

วิฑูรย์ แปลว่า อะไร

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำว่า  วิฑูรย์  และ  วิฑูรย์แปลว่า  อะไร  มีดังนี้  อาทิเช่น ชื่อผู้ชาย วิฑูรย์  (  Witoon  ,  Vitoon  )  แปลว่า  ไพฑูรย์ ไพฑูรย์  (  Paitoon  )  แปลว่า  พลอยสีเขียวมีน้ำเป็นรุ้งกรอกไปมา  , เพชรตาแมว วิฑูรย์กุล  (  Witoonkul  )  แปลว่า  เชื้อสายพลอยสีเขียว วิฑูรย์วงศ์  (  Witoonwong  )  แปลว่า  เชื้อสายพลอยสีเขียว วิฑูรย์วงษ์  (  Witoonwong  )  แปลว่า  เชื้อสายพลอยสีเขียว วิฑูรย์กานต์  (  Witoonkan  )  แปลว่า  พลอยสีเขียวอันเป็นที่รัก วิฑูรย์รัตน์  (  Witoonrat  )  แปลว่า  แก้วไพฑูรย์ วิฑูรย์พงศ์  (  Witoonpomg  )  แปลว่า  เชื้อสายพลอยสีเขียว วิฑูรย์พงษ์  (  Witoonpong  )  แปลว่า  เชื้อสายพลอยสีเขียว พรวิฑูรย์  (  Pornwitoon  )  แปลว่า  พลอยสีเขียวนำสุขมาให้ เพชรวิฑูรย์  (  Pechwitoon  )  แปลว่า  เพชรตาแมว ณัฐวิฑูรย์  (  Natwitoon  )  แปลว่า  ผู้รู้พลอยสีเขียว ณัฏฐ์วิฑูรย์  (  Natwitoon  )  แปลว่า  ผู้รู้พลอยสีเขียว

ชื่อที่สะกดด้วย Chamai

รูปภาพ
     ชื่อที่สะกดด้วย  Chamai  (  ชไม  )  มีดังนี้   อาทิเช่น   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น Chamai  (  ชไม  )  แปลว่า  ทั้งคู่  ,  ทั้งสอง Chamaikan  (  ชไมกานต์  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักทั้งคู่ Chamailada  (  ชไมลดา  )  แปลว่า  เครือเถาทั้งคู่ Chamaikul  (  ชไมกุล  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายทั้งคู่ Chamainuch  (  ชไมนุช  )  แปลว่า  น้องทั้งคู่ Chamairat  (  ชไมรัตน์  )  แปลว่า  ผู้ประเสริฐทั้งคู่ Chamaiporn  (  ชไมภรณ์  )   แปลว่า  เครื่องประดับทั้งคู่ Chamaiporn  (  ชไมพร  )  แปลว่า  ผู้นำความสุขมาให้ทั้งคู่ Chamaipan  (  ชไมพรรณ  )  แปลว่า  ผู้มีความงามทั้งคู่ Chamainat  (  ชไมณัฐ  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์ทั้งคู่ Chamaipach  (  ชไมพัชร์  )  แปลว่า  เพชรทั้งคู่ Chamaitip  ,  Chamaithip  (  ชไมทิพย์  )  แปลว่า  เป็นของเทวดาทั้งคู่ Chamailak  (  ชไมลักษณ์  )  แปลว่า  มีคุณภาพทั้งคู่  ,  มีลักษณะดีทั้งคู่ Chamaisinee  (  ชไมสินี  )  แปลว่า  ผู้มีผิวขาวทั้งคู๋ Chamaitida  (  ชไมธิดา  )  แปลว่า  ลูกหญิงทั้งคู่

ชื่อที่สะกดด้วยคำว่า Su

รูปภาพ
     ชื่อที่สะกดด้วยคำว่า  Su  (  สุ  ,  ศุ  )  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย   ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น Sukanda  (  สุกานดา  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม Sukanjana  (  สุกาญจนา  )  แปลว่า  งามดั่งทอง  , ทองแห่งความงาม Sukanya  (  สุกันยา  )  แปลว่า  นางงาม Sukanya  (  สุกัญญา  )  แปลว่า  นางงาม Sukanlaya  (  สุกัลยา  )  แปลว่า  นางงาม Sujongkolnee  (สุจงกลนี  )  แปลว่า  บัวงาม Sujittra  (  สุจิตรา  )  แปลว่า  งดงามดี Sujeera  (  สุจีรา  )  แปลว่า  งามนาน Suchada  (  สุชาดา  )  แปลว่า  ผู้มีกำเนิดดี Supattra  (  สุภัทรา  )  แปลว่า  น่ารักดี  ,  งามน่ารัก Supak  (  สุภัค  )  แปลว่า  โชคดียิ่ง Supassorn  (  สุภัสสร  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างดี  ,  ผู้รุ่งเรืองดี Suratchanee  (  สุรัชนี  )  แปลว่า  กลางคืนดี Sunatta  ( สุณัฏฐา  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม Surotjana  (  สุโรจนา  )  แปลว่า  รุ่งเรืองดี Suwalai  (  สุวลัย  )  แปลว่า  กำไลงาม Suwaree  (  สุวารี  )  แปลว่า  น้ำงาม Suarpa  (  สุอาภา  )  แปลว่า   ผู้มีความสว่างดี  ,  ผู้รุ่งเรือง

ชื่อที่มีคำว่า พิชญ์

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำว่า  พิชญ์  หรือ  พิชญา  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น   พิชญา  (  Pitchaya  )  แปลว่า  ผู้รู้  ,  นักปราชญ์ พิชญาภรณ์  (  Pitchayaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งนักปราชญ์ พิชญาพร  (  Ptchayaporn  )  แปลว่า  ผู้รู้นำสุขมาให้ พิชญาภา  (  Pitchayapa  )   แปลว่า  แสงแห่งนักปราชญ์ พิชญาพรรณ  (  Pitchayapan  )  แปลว่า  ความงามแห่งนักปราชญ์ พิชญาวรรณ  (  Pitchayawan  )  แปลว่า  ความงามแห่งนักปราชญ์ พิชญารัตน์  (  Pitchayarat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ พิชญาพัชร์  (  Pitchayapach  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์ พิชญามณี  (  Pitchayamanee  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์ พิชญาวดี  (  Pitchayawadee  )  แปลว่า  นักปราชญ์ พิชญาวลี  (   Pitchayawalee  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์ พิชญ์ลดา  (  Pichlada  )  แปลว่า  เครือเถานักปราชญ์ ภรณ์พิชญา  (  Pornpitchaya  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งนักปราชญ์ พรพิชญา  (  Pornpitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์นำสุขมาให้ สุพิชญา  (  Supitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม สิริพิช

ศานติ แปลว่าอะไร

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำว่าศานติ  หรือ  ศานต์ แปลว่าอะไร  มีในชื่อผู้ชาย  ดังนี้ อาทิเช่น ศานติ  (  Santi  ,  Santhi  )  แปลว่า  ความสงบ ศานติกานต์  (  Santikan  )  แปลว่า  ความสงบอันเป็นที่รัก ศานติพงษ์  (  Santipong  )  แปลว่า  ความสงบแห่งเชื้อสาย ศานติพงศ์  (  Santipong  )  แปลว่า  ความสงบแห่งเชื้อสาย ศานต์  (  San  )  แปลว่า  สงบ ศานต์กุล  (  Sankul  )  แปลว่า  เชื้อสายสงบ ศานติกุล  (  Santikul  )  แปลว่า  เชื้อมีความสงบ ศานติยุทธ์  (  Santiyut  )  แปลว่า  สงครามสงบแล้ว  .  ความสงบแห่งสงคราม ศานติวัจน์  (  Santiwat  ,  Santiwaj  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำแห่งความสงบ ขจรศานต์  (  Khajornsan  )  แปลว่า  สงบไปทั่ว ไกรศานต์  (  Kraisan  )แปลว่า  สงบยิ่ง ฐิติศานต์  (  Titisan  )  แปลว่า  การยืนสงบอยู่ ธิติศานต์  (  Titisan  )  แปลว่า  ความมั่นคงสงบ ศิรศานต์  (  Sirasan  )  แปลว่า  สงบที่สุด สิรศานต์  (  Sirasan  )  แปลว่า  สงบที่สุด ธีรศานต์  (  Teerasan  )  แปลว่า  นักปราชญ์สงบ อติศานต์  (  Atisan  )   แปลว่า  สงบยิ่ง

ชื่อที่มีคำว่า มงคล

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำว่า  มงคล  มีในชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิเช่น มงคล  (  Mongkol  ,  Mongkon  )  แปลว่า  สิ่งที่นำมาซึ่งความสุข ความเจริญ มงคลรัตน์  (  Mongkolrat  )  แปลว่า  แก้วที่นำมาซึ่งความสุขความ เจริญ มงคลพัชร์  (  Mongkolpach  )  แปลว่า  เพชรที่นำมาซึ่งความสุข ความเจริญ มงคลพัฒน์  (  Mongkolpat  )  แปลว่า  ความเจริญนำมาซึ่งความสุข มงคลวัฒน์  (  Mongkolwat  )  แปลว่า  ความเจริญนำมาซึ่งความสุข มงคลวัส  (  Mongkolwas  ,  Mongkolvas  )  แปลว่า  ฝนนำมาซึ่งความสุขความเจริญ มงคลกานต์  (  Mongkolkan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักนำมาซึ่งความสุขความเจริญ มงคลกาญจน์  (  Mongkolkan  )   แปลว่า  ทองคำนำมาซึ่งความสุขความเจริญ มงคลกาย  (  Mongkolkie  )  แปลว่า  ตนนำมาซึ่งความสุขความเจริญ มงคลวุฒิ  (  Mongkolwut  )  แปลว่า  ความรู้นำมาซึ่งความสุขความเจริญ มงคลณัฐ  (  Mongkolnat  )  แปลว่า  นักปราชญ์นำมาซึ่งความสุขความเจริญ มงคลณัฏฐ์  (  Mongkolnat  )  แปลว่า  นักปราชญ์นำมาซึ่งความสุขความเจริญ มงคลพงศ์  (  Mongkolpong  )  แปลว่า  เชื้อสายนำมาซึ่งความสุขความเจริญ มงคลพ

ชื่อที่มีคำว่า ปทุม

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำว่า  ปทุม  หรือ  ประทุม  (  บางท่านอาจจะสะกดชื่อของ ท่าน ว่า ประทุม )   มีในชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิเช่น ปทุม  (  Patum  )  แปลว่า  บัวหลวง ปทุมวรรณ  (  Patumwan  )  แปลว่า  บัวแห่งความงาม ปทุมพรรณ  (  Patumpan  )  แปลว่า  บัวแห่งความงาม ปทุมเกสร  (  Patumkesorn  )  แปลว่า  เกสรบัว ปทุมทิพย์  (  Patumtip  ,  Patumthip  )  แปลว่า  บัวเป็นของเทวดา ปทุมทิพ  (  Patumtip  , Patumthip  )  แปลว่า  บัวสวรรค์ ปทุมวดี  (  Patumwadee  ,Patumvadee  )  แปลว่า  บัวหลวง ปทุมวลี  (  Patumwalee  ,  Patumvalee  )  แปลว่า  เชื้อสายบัวหลวง ปทุมลดา  (  Patumlada  )  แปลว่า  เครือเถาบัว ปทุมรัตน์  (  Patumrat  )  แปลว่า  บัวแก้ว ปทุมกาญจน์  (  Patumkan  )  แปลว่า  บัวทอง ปทุมกานต์  (  Patumkan  )  แปลว่า  บัวหลวงอันเป็นที่รัก ปทุมไฉไล  (  Patumchailai  )  แปลว่า  บัวงาม กลีบปทุม  (  Kleebpatum  )  แปลว่า  กลีบบัว ช่อปทุม  (  Chorpatum  )  แปลว่า  ช่อดอกบัวหลวง พิมพ์ปทุม  (  Pimpatum  )  แปลว่า  รูปดอกบัวหลวง ปทุมผกา  (  Patumphaka  )  แปลว่า  ดอกบัวหลวง

ชื่อที่ออกเสียงเหมือนกัน

รูปภาพ
      ชื่อที่ออกเสียงเหมือนกัน  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น กันยา  (  Kanya  )  แปลว่า  นางงาม  ,  สาวน้อย กัญญา  (  Kanya  )  แปลว่า  นางงาม  ,  สาวน้อย เกตุ  (  Ket  )  แปลว่า  ความรุ่งเรือง   เกศ  (  Kes  )  แปลว่า  ผม ดรรชนี  (  Datchanee  )  แปลว่า  นิ้วชี ดัชนี  (  Datchanee  )  แปลว่า  นิ้วชี้ ทิฆัมพร  (  Tikamporn  )  แปลว่า  ท้องฟ้า ทิคัมพร  (   Tikamporn  )  แปลว่า  คนเปลือย ทิพ  (  Tip  ,  Thip  )  แปลว่า  วัน  ,  สวรรค์ ทิพย์  (  Tip  ,  Thip  )  แปลว่า  เป็นของเทวดา ลักษณ์  (  Lak  )  แปลว่า  ลักษณะ  ,  คุณภาพ ลักขณ์  (  Lakh  )  แปลว่า  ลักษณะ นาฏ  (  Nat  )  แปลว่า  ผู้หญิงทั่วๆไป นาถ  (  Nath  ,  Nat  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่พึ่ง นิจ  (  Nit  ,  Nij  )  แปลว่า  ยั่งยืน นิตย์  (  Nit  )  แปลว่า  ยั่งยืน   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น กานต์  (  Kan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก กาญจน์  (   Kan  )  แปลว่า  ทอง  ,  ทองคำ การณ์  (  Kan  )  แปลว่า  เหตุ  ,  เค้า  ,  มูล กิจ  (  Kit  ,  Kij  )  แปลว่า  ธุระ

ชื่อเล่นพยางค์เดียว

รูปภาพ
    อยากมีชื่อเล่นพยางค์เดียว  ที่มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  มีดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น สร้อย  (  Sroy  )  แปลว่า  เครื่อประดับที่ทำเป็นสายมีทั้ง สร้อยคอ  และ สร้อยข้อมือ สาย  (  Sie  )  แปลว่า  เวลาระหว่างเช้ากับเที่ยง  ,  เส้น  ,  เครือ  , แถว เพริศ  (  Prers  )  แปลว่า  งาม  ,  ดียิ่ง แอ้ม  (  Aem  )  แปลว่า  แอบ  ,  แนบ เอื้อม  (  Uam  )  แปลว่า  ยื่นมือไปเพื่อหยิบของในที่ไกล เอิ้น  (  Ern  )  แปลว่า  กล่าวถ้อยคำ อิ่ม  (  Im  )  แปลว่า  เบิกบาน  ,  พอแล้ว เอม  (  Em  )  แปลว่า  หวาน  ,  ชื่นใจ อิ๊ว  (  Iu  )  แปลว่า  ซี่อิ๊ว อิง  (  Ing  )  แปลว่า  พิง  ,  เอน   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น คูน  (  Koon  )  แปลว่า  ผักชนิดหนึ่งคล้ายบอน จร  (  Jorn  )  แปลว่า  เที่ยวไป โจ้  (  Jo  )  แปลว่า  จิงโจ้ โดม  (  Dom  )  แปลว่า  แนว  ,  แถว  ,  สูง ดิษฐ์  (  Dis  )  แปลว่า  ประดิษฐ์ ต้อง  (  Tong  )  แปลว่า  ถูก (  สัมผัส  ) ไตร  (  Tri  )  แปลว่า  สาม ตรี  (  Tree  )  แปลว่า  สาม โตน  (  Ton  )  แปลว่า  กระโดด  ,  โจน  ,  น้ำตก โทน  (

ชื่อที่มีคำว่า ญาณี

รูปภาพ
      ชื่อที่มีคำว่า  ญาณี  หรือ  ญาณ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น ญาณี  (  Yanee  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้  , ผู้มีปัญญา  ,  ผู้มีความรู้ ญาณีกุล  (  Yaneekul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความรู้ ญาณีนาฏ  (  Yaneenat  )  แปลว่า  นางผู้มีปัญญา ญาณีนุช  (  Yaneenuch  )  แปลว่า  น้องผู้มีปัญญา ญาณีรัตน์  (  Yaneerat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ ญาณดา  (  Yanada  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ ญาณทิชา  (  Yanticha  , Yanthicha  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญา ญาณทิพา  (  Yantipa  ,  Yanthipa  )  แปลว่า  วันผู้มีความรู้ ญาณทิพ  (  Yantip  ,  Yanthip  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญาสวรรค์ ญาณทิพย์  (  Yantip  ,  Yanthip  )  แปลว่า  ความรู้เป็นของเทวดา   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น ญาณ  (  Yan  )  แปลว่า  ความรู้  ปัญญา ญาณกานต์  (  Yannakan  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญาอันเป็นที่รัก ฐิติญาณ  (  Thitiyan  ,  Titiyan  )  แปลว่า  ผู้ตั้งอยู่ในความรู้ ธิติญาณ  (  Titiyan  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญาและความมั่นคง ธีรญาณ  (  Teerayan  )  แปลว่า  ผู้มีไหวพริบและป

ชื่อที่มีคำว่า นรี

รูปภาพ
      ชื่อที่มีคำว่า  นรี  หรือ  นารี  มีในชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิเช่น นรี  (  Naree  )  แปลว่า  นาง  .  ผู้หญิง นรีกานต์  (  Nareekan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก นรีทิพย์  (  Nareetip  ,  Nareethip  )  แปลว่า  นางเป็นของเทวดา นรีทิพ  (  Nareetip  ,  Nareethip  )  แปลว่า  นางสวรรค์ นภานรี  (  Napanaree  )  แปลว่า  นางฟ้า ลดานรี  (  Ladanaree  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเครือเถา สุวนรี  (  Suwanaree  )  แปลว่า  นางงาม วรนรี  (  Worranaree  ,  Vorranaree  )  แปลว่า  นางผู้ปรเสริฐ ทิชานรี  (  Tichanaree  )  แปลว่า  นางผู้เกิดสองหน ชุตินรี  (  Chutinaree  )  แปลว่า  นางผู้รุ่งเรือง ปรางนรี  (  Prangnaree  )  แปลว่า  แก้มนาง พิมพ์นรี  (  Pimnaree   )  แปลว่า  รูปนาง รัตนานรี  (  Rattananaree  )  แปลว่า  นางผู้ประเสริฐ นารี  (  Naree  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  นาง นารีกานต์  (  Nareekan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก นารีทิพ  (  Nareetip  )  แปลว่า  นางสวรรค์ นารีทิพย์  (  Nareetip  )  แปลว่า  นางเป็นของเทวดา กุลนารี  (  Kulnaree  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย

ชื่อที่มีคำว่า So

รูปภาพ
      ชื่อที่มีคำว่า  So  (  โศ  ,  โส  )  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น Sopa  อ่านว่า  โศภา  ,  โสภา Sopapan  อ่านว่า  โศภาพรรณ  ,  โสภาพรรณ Sopalawan   อ่านว่า  โสภาลาวัณย์   โศภาลาวัณย์ Sopasinee  อ่านว่า  โศภาสินี  ,  โสภาสินี Sirisopa  อ่านว่า  สิริโศภา  ,  สิริโสภา  ,  ศิริโศภา  ,  ศิริโสภา   Sopit  อ่านว่า  โศภิต  ,  โสภิต Sopitta  ,  Sopita  อ่าว่า  โศภิตา  ,  โสภิตา Sopitaporn  อ่านว่า  โศภิตาภรณ์  ,  โสภิตาภรณ์ Sopis  อ่านว่า  โศภิษฐ์  ,  โสภิษฐ์ Sopin  อ่านว่า  โศภิน Sopee  อ่านว่า  โศภี  ,โสภี Sopeepan  อ่านว่า  โสภีพรรณ  ,  โศภีพรรณ Srisopa  อ่านว่า  ศรีโศภา  ,  ศรีโสภา Srisopit  อ่านว่า  ศรีโศภิต  ,  ศรีโสภิต   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น Sopon  อ่านว่า  โศภน  ,  โสภน  ,  โศภณ  ,  โสภณ Seesopon  อ่านว่า  สีห์โสภณ  ,  สีห์โศภณ  ,  สีห์โศภน Pongsopon  อ่านว่า  พงศ์โศภน  ,  พงศ์โสภณ  ,  พงษ์โศภณ  ,  พงษ์โสภณ

ชื่อที่มีคำว่า Sa

รูปภาพ
       ชื่อที่มีคำว่า  Sa (  สา  หรือ ออกเสียงว่า  สะ  )   มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น Sakuna  อ่านว่า  ศกุณา  ,  สกุณา Sakunee  อ่านว่า  ศกุณี , ศกุนี  ,  สกุณี Sajee  อ่านว่า  ศจี Sasina  อ่านว่า  ศศินา Sakuntala  อ่านว่า  ศกุนตลา Saranya  อ่านว่า  ศรัญญา  ,  ศรัณญา  ,  ศรัญา Saranyatip  อ่านว่า  ศรัญาทิพย์  ,  ศรัญญาทิพย์ Dujsaranya  อ่านว่า  ดุจศรัญา Sakao  อ่านว่า  สกาว Sakaojai  อ่านว่า  สกาวใจ Sakaotip  อ่านว่า  สกาวทิพย์ Satita  อ่านว่า  สาธิตา Samorn  อ่านว่า  สมร Sarocha  อ่านว่า  สโรชา Sawanya    อ่านว่า  สวรรยา Sawat  อ่านว่า  สวาท Saluoy  อ่านว่า  สลวย   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น Sakun  อ่านว่า  ศกุนต์  ,  สกุนต์ Sasin  อ่านว่า  ศศิน Sakon  อ่านว่า  สกนธ์ Sakol  อ่านว่า  สกล Sakul  อ่านว่า  สกุล Sathit  อ่านว่า  สถิตย์ Satit  อ่านว่า  สาธิต Sanit  อ่านว่า  สนิท Samai  อ่านว่า  สมัย Sama  อ่านว่า  สมา Saman  อ่านว่า  สมาน Samit  อ่านว่า  สมิต  ,  สมิทธ์  ,  สมิทธิ์ Sayompoo

ชื่อที่เกี่ยวกับ สงกรานต์

รูปภาพ
    ชื่อที่เกี่ยวกับวันสงกรานต์     วันสงกรานต์ในอดีต  ถือว่า เป็นวันปีใหม่  (  ปีนักษัตร อ่านว่า  นักสัด  )  คือจะเปลี่ยนจาก ปีนักษัตรเดิม เป็นปีนักษัตรใหม่ในวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5   แต่ในปัจจุบันมักจะเปลี่ยนปีนักษัตรไปพร้อมกับวันขึ้นปีใหม่ในโลก สากล  คือวันที่  1  มกราคม   ชื่อที่เกี่ยวกับวันสงกรานต์  ก็มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น จุฑากรานต์  (  Jutakran  )  แปลว่า  ก้าวไปถึงที่สุด  ,  ก้าวไปถึงยอด ศศิกรานต์  (  Sasikran  )  แปลว่า  ก้าวไปดวงจันทร์ รวีกรานต์  (  Raweekran  )  แปลว่า  ก้าวไปตามดวงตะวัน ทิวากรานต์  (  Tiwakran  )  แปลว่า  วันที่ก้าวไป ทิพย์วารี  (  Tipwaree  ,  Thipwaree  )  แปลว่า  น้ำทิพย์ น้ำทิพย์  (  Namtip  ,  Namthip  )  แปลว่า  น้ำเป็นของเทวดา ธิดาวารี  (  Tidawaree  )  แปลว่า  ลูกหญิงน้ำ สายวารี  (  Siewaree  )  แปลว่า  สายน้ำ สายน้ำ  (  Sienam  )  แปลว่า  น้ำ สายธาร  (  Sietan  )  แปลว่า  สายน้ำ  ,  ลำธาร น้ำ  (  Nam  ,  Narm  )  แปลว่า  ของเหลวใสๆใช้ดื่มได้  และใช้อุปโภคได้ ลดาวารี  (  

ชื่อเล่นที่เป็นผลไม้

รูปภาพ
     ชื่อเล่นที่เป็นผลไม้  ท่านที่อยากตั้งชื่อเล่นที่เป็นผลไม้นั้น อยาก ทราบว่า   มีชื่อผลไม้อะไรบ้าง  ชื่อเล่นนี้ มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น ส้ม  (  Som  )  แปลว่า  orange มะปราง  (  Maprang  )  แปลว่า  marian plum ลูกตาล  (  Looktal  ,  Looktan  )  แปลว่า  palm ( toddy  ) ลูกแข  (  Lookkhae  )  แปลว่า  ผลไม้ชนิดหนึ่งมีมากในภาคใต้ ลูกแพร์  (  Lookpae  )  แปลว่า  pear ส้มโอ  (  Som-oe )  แปลว่า  pomelo เงาะ  (  Ngou  ,  Ngo  )  แปลว่า  rambutan ชมพู่  (  Chompoo  )  แปลว่า  rose-apple แตงโม  (  Taengmo  )  แปลว่า  water melon ลำใย  (  Lamyai  )  แปลว่า  longan องุ่น  (  Angun  )  แปลว่า  grape ทับทิม  (  Taptim  )  แปลว่า  grenadine น้อยหน่า  ( Noyna  , Noina  )  แปลว่า  custard apple ลิ้นจี่  (  Linjee  )  แปลว่า  litchi สาลี่  (  Salee  )  แปลว่า  sand pear  ,  trolley เบอร์รี่  (  Berry  )  แปลว่า  berry บลูเบอร์รี่  (  Blueberry  )  แปลว่า  blueberry แอปเปิ้ล  (  Apple  )  แปลว่า  apple เชอร์รี่  (

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

รูปภาพ
        เมื่อหาชื่อได้แล้วก็ต้องหัดสะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ ชื่อของเราในภาษาอังกฤษก็มีตัวเลข ของดวงดาว เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย   ชื่อเหมือนกันอาจสะกด ไม่เหมือนกันได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนามสกุลของแต่ละคน   ตัวอักษร  หรือ  พยัญชนะของไทย เมื่อเทียบเคียงกับ ตัวอักษร   หรือ  พยัญชนะอังกฤษ มีดังนี้                       The Thai  Alphabets  and   English   Alphabets         อักษรไทย            เทียบกับ                 อักษรอังกฤษ              ก                    kor kai                    k    หรือใช้    g , c   แทนได้              ข                    khor khai                kh                ฃ                    khor khuod             kh            ค                    cor cway                 c    หรือใข้   k , g    แทนได้            ฅ                    cor con                   c         "      k  , g       "                ฆ                   cor racang               c         "      k  , g       "            ง                    ngor ngoo  

ชื่อที่มีคำว่า นิธิ

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำว่า  นิธิ  มีในชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิเช่น นิธิ  (  Niti  ,  Nithi  )  แปลว่า  ขุมทรัพย์ นิธิกานต์  (  Nitikan  )  แปลว่า  ขุมทรัพย์อันเป็นที่รัก นิธิกาญจน์  (  Nitikan  )  แปลว่า  ขุมทรัพย์ทองคำ นิธิพงศ์  (  Nitipong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นขุมทรัพย์ นิธิพงษ์  (  Nitipong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นขุมทรัพย์ นิธิพร  (  Nitiporn  )  แปลว่า  ขุมทรัพย์นำสุขมาให้ นิธิพล  (  Nitipol  )  แปลว่า  ผู้มีกำลังเป็นขุมทรัพย์ นิธิพน  (  Nitipon  )  แปลว่า  ป่าแห่งขุมทรัพย์ นิธิชัย  (  Nitichai  )  แปลว่า  ผู้มีชัยชนะเป็นขุมทรัพย์ นิธิไชย  (  Nitichai  )  แปลว่า  ขุมทรัพย์ที่เจริญกว่า นิธิณัฐ  (  Nitinat  )  แปลว่า  ขุมทรัพย์แห่งนักปราชญ์ นิธิณัฏฐ์  (  Nitinat  )  แปลว่า  ขุมทรัพย์แห่งนักปราชญ์ นิธิพัฒน์  (  Nitipat  )  แปลว่า  ขุมทรัพย์แห่งความเจริญ นิธิวัฒน์  (  Nitiwat  )  แปลว่า  ขุมทรัพย์แห่งความเจริญ นิธิภัทร์  (  Nitipat  )  แปลว่า  ผู้เจริญด้วยขุมทรัพย์ นิธิพัชร์  (  Nitipach  )  แปลว่า  เพชรแห่งขุมทรัพย์ นิธิวุฒิ  (  Nitiwut  )  แปลว่า

ชื่อเล่นที่เกี่ยวกับ สัตว์

รูปภาพ
    อยากมีชื่อเล่นที่เกี่ยวกับสัตว์  เป็นชื่อพยางค์เดียว  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิเช่น   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น ต่าย  (  Tie  )  แปลว่า  กระต่าย รอก  (  Rok  )  แปลว่า  กระรอก แต  (  Tae  )  แปลว่า  กระแต กวาง  (  Kwang  )  แปลว่า  กวาง ทราย  (  Zie  )  แปลว่า  สัตว์ประเภทกวางชนิดหนึ่ง มด  (  Mod  )  แปลว่า  สัตว์ขนาดเล็กมีหลายชนิด นก  (  Nok  )  แปลว่า  สัตว์สองเท้ามีปีก บินได้ มีหลายชนิด  ยกเว้นนกกระจอกเทศที่บินไม่ได้ ไก่  (  Kai  )  แปลว่า  สัตว์สองเท้ามีปีกแต่บินไม่ได้เหมือนนก เต่า  (  Tou  )  แปลว่า  สัตว์สี่เท้ามีกระดองมีทั้งเต่าน้ำจืด และน้ำเค็ม ปลา  (  Pla  )  แปลว่า  สัตว์ที่มีเกล็ดหายใจทางเหงือกมีหลายชนิดอาศัยอยู่ในน้ำ ทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม ปู  (  Poo  ) แปลว่า  สัตว์มีกระดองมีแปดขาและมีก้ามสองก้าม อาศัยอยู่ในน้ำ  ทั้งน้ำจืด  และ  น้ำเค็ม กุ้ง  (  Kung  )  แปลว่า  สัตว์ตัวยาวมีเปลือกอาศัยอยู่ในน้ำทั้งน้ำจืด และ น้ำเค็ม กั้ง  (  Kang  )  แปลว่า  สัตว์ตัวแบนมีเปลือกแข็งกว่ากุ้งอาศัยอยู่ในน้ำทะเล หนู  (  Noo  )  แปลว่า  สัตว

ชื่อที่มีคำว่า Sou

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำว่า  Sou  (  เสา  )  Souwa  ,  Souva  (  เสาว  )  มีทั้งชื่อ ผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิเช่น   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น Souwalak  (  เสาวลักษณ์  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี Souwaros  (  เสาวรส  )  แปลว่า  ชื่อไม้เถา ดอกหอม  ,  มีรสดี Souwanit  (  เสาวณิต  )  แปลว่า  ฟังแล้ว Souwanee  (  เสาวนีย์  )  แปลว่า  คำอวยพร  ,  คำสั่งนางพระยา Souwanee  (  เสาวณีย์  )  แปลว่า  นางงาม Souwakon  (  เสาวคนธ์  )  แปลว่า  ของหอม  ,  ชื่อไม้เถาดอกหอม Souwapa  (  เสาวภา  )  แปลว่า  ความงาม  ,  ผู้มีความงาม   Souwapach  (  เสาวพัชร์  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม Souwarat  (  เสาวรัตน์  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม Souwaporn  (  เสาวภรณ์  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม Souwanuch  (  เสาวนุช  )  แปลว่า  น้องงาม Souwanit  (  เสาวนิตย์  )  แปลว่า  งามเสมอ  ,  หอมเสมอ Souwanit  ,  Souwanij  (  เสาวนิจ  )  แปลว่า  งามเสมอ  ,  หอมเสมอ Souwanat  (  เสาวนาฏ  )  แปลว่า  นางงาม   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น Souwapak  (  เสาวภาคย์  )  แปลว่า  ความเจริญ  ,  ความสำเร็จ S