ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " ปาน "

  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  ปาน  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

ปาน  (  Pan  )  แปลว่า  เหมือน   คล้าย   ดุจ

ปานมาตา  (  Panmata  )  แปลว่า  คล้ายแม่

ปานมาดา  (  Panmada  )  แปลว่า  คล้ายแม่

ปานดนุชา  (  Pandanucha  )  แปลว่า  ดุจลูกหญิง

ปานกมล  (  Pankamol  ,  Pankamon  )  แปลว่า  ดุจดวงใจ

ปานดาริกา  (  Pandarika  )  แปลว่า  ดุจดาว

ปานดาว  (  Pandao  )  แปลว่า  เหมือนดาว

ปานเดือน  (  Panduan  )  แปลว่า  คล้ายเดือน

ปานทิพย์  (  Panthip  ,  Pantip  )   แปลว่า  เหมือนเป็นของเทวดา

ปานทิพา  (  Pantipa  )  แปลว่า  ดุจวัน

ปานทิวา  (  Pantiwa  ,  Pantiva  )  แปลว่า  ดุจวัน

ปานนภา  (  Pannapa  )  แปลว่า  เหมือนฟ้า

ปานผกา  (  Panphaka  )  แปลว่า  ดุจดอกไม้

ปานกนิษฐา  (  Pankanitta  )  แปลว่า  ดุจน้อง

ปานขนิษฐา  (  Pankhanitta  )  แปลว่า  ดุจน้อง

ปานสุดา  (  Pansada  )  แปลว่า  เหมือนผู้หญิง

ปานอัปสร  (  Panabsorn  )  แปลว่า  ดุจนางฟ้า

ปานฤทัย  (  Panrutai  )  แปลว่า  เหมือนใจ

ปานหฤทัย  (  Panharutai  )  แปลว่า  เหมือนใจ

ปานหทัย  (  Panhatai  )  แปลว่า  เหมือนใจ

ปานเรขา  (  Panrekha  )  แปลว่า  ดั่งเขียน     ดุจวาด    งดงาม

ปานเลขา  (  Panlekha  )  แปลว่า  งามดั่งเขียน

ปานรัตนา  (  Panrattana  )  แปลว่า  ดุจเพชร

ปานพัชรา  (  Panpatchara  )  แปลว่า  ดุจเพชร

ปานวัลยา  (  Panwanlaya  )  แปลว่า  ดุจเชื้อสาย

ปานวลัย  (  Panwalai  )  แปลว่า  เหมือนกำไล

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์