ชื่อที่ขึ้นต้นด้วย " ง " และ " จ "

  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  ง  และ  จ   "   มีทั้งผู้หญิง  และ  ผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง    ที่ขึ้นต้นด้วย  "  ง  และ  จ  "  อาทิ  เช่น

งดงาม  (  Ngodngam  )  แปลว่า  น่ารัก    สวย

งาม  (  Ngam  )  แปลว่า   สวย   ดี   น่ารัก

งามพิศ  (  Ngampis  )   แปลว่า   สวย

งามตา  (  Ngamta  )   แปลว่า   สวย

เงิน  (  Ngern  )  แปลว่า  แร่สีขาวเป็นม้น

จรรยา  (  Janya  )   แปลว่า  ความประพฤติ

จริยา  (  Jariya  )   แปลว่า  ความประพฤติ

จริยาภรณ์  (  Jariyaporn  )  แปลว่า  ผู้มีความประพฤติเป็นเครื่องประดับ

จรีรัตน์  (  Jareerat  )  แปลว่า  มีดแก้ว

จุรีรัตน์  (  Jureerat  )   แปลว่า   มีดแก้ว

จุรีพร   (  Jureeporn  )  แปลว่า  มีดนำสุขมาให้

จุรีภรณ์  (  Jureeporn  )  แปลว่า  มีมีดเป็นเครื่องประดับ

จุไรรัตน์  (  Jurairat  )  แปลว่า  ไรผมแก้ว

จุติรัตน์  (  Jutirat  )  แปลว่า  เคลื่อนแก้ว

จิรรัตน์  (  Jirarat  )  แปลว่า  แก้วนาน

จำเนียร  (  Jamnian  )   แปลว่า  นาน   ช้า

เจียม  (  Jiam  )   แปลว่า  รู้จักประมาณ

เจียระไน  (  Jiaranai  )   แปลว่า  ทำเพชรพลอยให้เป็นเหลี่ยม

    ชื่อผู้ชาย  ที่มีคำขึ้นด้วย  "  ง  และ  จ  "   อาทิ  เช่น

เงิน  ( Ngern )   แปลว่า  แร่สีขาวเป็นมัน

จำนง  (  Jamnong  )   แปลว่า  ตั้งใจ  , หวัง

จำรัส  (  Jamras  )  แปลว่า  รุ่งเรือง

จำรูญ  (  Jamroon  )  แปลว่า  รุ่งเรือง

จิตต์  (  Jit  )  แปลว่า  ใจ

จินต์  (  Jin  )   แปลว่า  คิด

เจต  (  Jet  )  แปลว่า  สิ่งที่คิด  ใจ

เจษฎา  (  Jessada  )  แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่ที่สุด

เจษฎาพร  (  Jessadaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่ที่สุดนำสุขมาให้

เจริญ  (  Jaern  )  แปลว่า  งอกงาม ,  บำเพ็ญ

เจริญชัย  (  Jarernchai  )  แปลว่า  การชนะรุ่งเรือง

เจริญไชย  (  Jarernchai  )  แปลว่า  ผู้เจริญกว่ารุ่งเรือง

เจริญศักดิ์  (  Jarernsak  )  แปลว่า  ผู้มีอำนาจรุ่งเรือง

เจริญยศ  (  Jarernyos  )  แปลว่า  ผู้มีความดีรุ่งเรือง

เจริญเดช  (  Jarerndech  )  แปลว่า  ผู้มีอำนาจรุ่งเรือง

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

ชื่อที่เกี่ยวกับ ผู้เป็นที่รัก