บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก สิงหาคม, 2019

ชื่อที่ออกเสียงว่า กริด

รูปภาพ
     ชื่อที่ออกเสียงว่า  กริด มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น กฤตยา  (  Krittaya  )  แปลว่า  กีรติ  ,  เกียรติ กฤติยา  (  Krittiya  )  แปลว่า  กีรติ  ,  เกียรติ กฤติกา  (  Krittika  )  แปลว่า  ดาวลูกไก่ กฤษณา  (  Kritsana  )  แปลว่า  ต้นไม้เนื้อหอมชนิดหนึ่งใช้ทำยา   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น กฤตย์  (  Krit  )  แปลว่า  กีรติ  ,  เกียรติ  ,  การงานที่ทำ กฤษฎา  (  Kritsada  )  แปลว่า  ที่ทำแล้ว กฤษณ์  (  Krit  )  แปลว่า  ดำ  ,  มืด กฤษณะ  (  Kritsana  )  แปลว่า  ดำ , มืด , ชื่อพระวิษณุ กฤต  (  Krit  )  แปลว่า  ซึ่งทำแล้ว  ,  สำเร็จแล้ว  , ดี กฤตวิทย์  (  Krittawit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ดีแล้ว  ,  ผู้เรียนสำเร็จแล้ว กฤตศิลป์  (  Krittasin  ) แปลว่า  ผู้ชำนาญศิลปะ  ,  ผู้เรียนศิลปะสำเร็จแล้ว กฤตพงศ์  (  Krittapong  )  แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายแล้ว กฤตพงษ์  (  Krittapong  )  แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายแล้ว กฤตภัทร์  (  Krittapat  )  แปลว่า น่ารักดี กฤตพัฒน์  (  Krittapat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญดี กริช  (  krich  )  แปลว่า  มีดสองคมร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า นรา

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า นรา มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  นราทิพย์  (  Naratip  ,  Narathip  )  แปลว่า  คนเป็นของเทวดา  นรารัตน์  (  Nararat  )  แปลว่า  ผู้ประเสริฐ  นรานาฏ  (  Naranat  )  แปลว่า  คนผู้หญิง  นราพรรณ  (  Narapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม  นราวรรณ  (  Narawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม  นราวัลย์  (  Narawal  ,  Narawan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย  ,  ผู้เป็นเครือเถา  นราวัณย์  (  Narawan  )  แปลว่า  ผู้งามยิ่ง นราสินี  (  Narasinee  )  แปลว่า  นางงาม  นรานุช  (  Naranuch  )  แปลว่า  ผู้เป็นน้อง นราภัค  (  Narapak  )  แปลว่า  ผู้โชคดี  ,  ผู้มีความเจริญ  ,  ผู้โชคดี นราภรณ์  (  Naraporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับ   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  นรา  (  Nara  )  แปลว่า  คน นรากร  (  Narakorn  )  แปลว่า  ผู้ทำ  นรากรณ์  (  Narakorn  )  แปลว่า  คนฉลาด  ,  ผู้ชำนาญ นรากฤตย์  (  Narakrit  )  แปลว่า  ผู้มีเกียรติ  นราจิตร  (  Narajit  )  แปลว่า  ผู้งดงาม  นราจิตต์  (  Narajit  )  แปลว่า  ใจคน  นร

ชื่อที่มีตัว ผ

รูปภาพ
     ชื่อที่มีตัว ผ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  น้ำผึ้ง  (  Narmphung  , Namphung  )  แปลว่า  น้ำหวานจากรังผึ้ง , น้ำผึ้งรวง ผกา  (  Phaka  )  แปลว่า  ดอกไม้  ผกากรอง  (  Phakakrong  )  แปลว่า  ดอกไม้ที่มีดอกเล็กๆเป็นกระจุกมีหลายสีในดอกเดียว หรือ ในกระจุกเดียวมีสีเดียว  ผกากานต์  (  Phakakan  )  แปลว่า  ดอกไม้อันเป็นที่รัก  ผกากมล  (  Phakakamol  )  แปลว่า  ดอกบัว ผกาพรรณ  (  Phakapan  )  แปลว่า  ความงามแห่งดอกไม้  ผกาทิพย์  (  Phakatip  ,  Phakathip  )  แปลว่า  ดอกไม้เป็นของเทวดา ผกาทิพ  (  Phakatip  ,  Phakathip  )  แปลว่า  ดอกไม้สวรรค์  ผกาภรณ์  (  Phakaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับดอกไม้ เพ็ญผกา  (  Penphaka  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยดอกไม้  พิมพ์ผกา  (  Pimphaka  )   แปลว่า  รูปดอกไม้  ผกาย  (  Phakie  )  แปลว่า  ดาว  ,  แสงที่กระจายออก ผกายดาว  (  Phakiedao  )  แปลว่า  แสงดาว  ผกายเพชร  (  Phakiepech  )  แปลว่า  แสงเพชร  ผาณิต  (  Phanit  )  แปลว่า  น้ำอ้อย  ,  น้ำตาล  ผาณิตา  (  Phanitta  )  แปลว่า  น

ชื่อที่มีตัว ช

รูปภาพ
     ชื่อที่มีตัว ช   มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  กรกช  (  Korrakoch  )  แปลว่า  ดอกบัว  ,  การพนมมือคล้าย ดอกบัวตูม  ,  ไหว้  ชงโค  (  Chongko  ,  Chongkoe  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้ดอกชนิดหนึ่ง ชมนาด  (  Chommanad  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้ดอกชนิดหนึ่ง  ชนากานต์  (  Chanakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก  ชมพูนุท  (  Chompoonut  )  แปลว่า  ทองคำเนื้อบริสุทธิ์  ชลี  (  Chalee  ) แปลว่า  ไหว้  อัญชลี  (  Anchalee  )  แปลว่า  ไหว้  ดนุชา  (  Danucha  )  แปลว่า  ลูกหญิง  ดนุชารัตน์  (  Danucharat  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ประเสริฐ  ดุจดนุชา  (  Dujdanucha  )  แปลว่า  เหมือนลูกหญิง  ทิชา  (  Ticha  ,  Thicha  )  แปลว่า  ผู้เกิดสองครั้ง  พัชนี  (  Patchanee  )  แปลว่า  พัด พัชรา  (  Patchara  )  แปลว่า  เพชร  พัชราพรรณ  (  Patcharapan  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม  พัชราภรณ์  (  Patcharaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร  เพชรา  (  Petchara  )  แปลว่า  เพชร  เพชราภรณ์  (  Petcharaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร  รัชนี  (  Ra

ชื่อที่มีตัว ม

รูปภาพ
     ชื่อที่มีตัว ม  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  กรกมล  (  Kornkamol  )  แปลว่า  ไหว้  , มือที่พนมเหมือนดอกบัวตูม กมลา  (  Kamala  )  บัว , นางงาม  พรกมล  (  Pornkamol  )  แปลว่า  ผู้นำสุขใจมาให้  กุสุมา  (  Kusuma  )  แปลว่า  ดอกไม้  , ดอกคำ  กุสุมาลย์  (  Kusumal  )  แปลว่า  ดอกไม้  แฉล้ม  (  Chalaem  )  แปลว่า  แช่มช้อย  ,  งดงาม แช่มช้อย  (  Chamchoy  )  แปลว่า  งดงาม  ชม้อย (  Chamoy  )  แปลว่า  เอียงอาย ชม้าย  (   Chamie  )  แปลว่า  ชำเลืองดู  ชไม  (  Chamai  )  แปลว่า  ทั้งคู่  ชไมพร  (  Chamaiporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขมาให้ทั้งคู่  ชไมภรณ์  (  Chamaiporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับทั้งคู่ เบญจมาศ  (  Benjamas  )  แปลว่า  ชื่อไม้ดอกชนิดหนึ่ง พจมาน  (  Potjaman  ) แปลว่า  คำพูด  พิมล  (  Pimol  ) แปลว่า  งาม  ,  ผ่องใส  พิมพ์พิมล  (  Pimpimol  )  แปลว่า  งาม  มณี  (  Manee  )  แปลว่า  เพชรพลอย  ,  แก้วหินมีค่า ดวงมณี  (  Duongmanee  )  แปลว่า  ดวงแก้ว มณฑา  ( Monta  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง

ชื่อที่มี อ

รูปภาพ
       ชื่อที่มีตัว อ   มีทั้งชื่อผู้หญิง และ  ชื่อผู้ชาย ดังนี้    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  กรอง  (  Krong  )  แปลว่า  กำไล , ถัก , แยกน้ำจากกาก กรองทอง  (  Krongtong  )  แปลว่า  กำไลทอง , ผ้าโปร่งทอด้วย เส้นทอง หรือ ไหมทอง เครือ  (  Krua  )  แปลว่า  เถาไม้ , เชื้อสาย เครือวัลย์  (  Kruawal , Kruawan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย ฉะอ้อน  (  Chaorn  )  แปลว่า  รูปเล็กบาง , ชะอ้อน  ชะอ้อน  (  Chaorn  )  แปลว่า  ฉะอ้อน  , รูปเล็กบาง ชม้อย  (  Chamoy  )  แปลว่า  เอียงอาย  ชะเอม  (  Chaam )  แปลว่า  ชื่อไม้เถาชนิดหนึ่ง เฌอ  (  Cher  )  แปลว่า  ต้นไม้  เฌอมาลย์  (  Chermal  )  แปลว่า  ต้นดอกไม้  ต้องใจ  (  Tongjai  )  แปลว่า  ถูกใจ ต้องตา  (  Tongta  )  แปลว่า  ชอบ  , ถูกตา  สร้อย  (  Sroy  )  แปลว่า  เครื่องประดับที่ทำเป็นสายยาวๆ  เนืองนิตย์  (  Nuangnit  )  แปลว่า  เสมอ  แน่งน้อย  (  Naengnoy  )  แปลว่า  งามกะทัดรัด  ผอบ  (  Phaob  )  แปลว่า  ตลับมีเชิงมียอด ผอูน  (  Phaoon  )  แปลว่า  น้องหญิง  พะนอ  (  Panor  )  แปลว่า  เอาใจ  พร้อม  (  Prom  )  แ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย บ , ป

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย บ , ป มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  บงกช  (  Bongkoch  )  แปลว่า  บัว บังอร  (  Bang-orn  )  แปลว่า  นาง  ,  ผู้หญิง  บุปผา  (  Bubpha  )  แปลว่า  ดอกไม้  บุษบา  (  Bussaba  , Butsaba  )  แปลว่า  ดอกไม้  บุหงา  (  Bunga  )  แปลว่า  ดอกไม้ บุษราคัม  (  Butsarakam  ,  Bussarakam  )  แปลว่า  พลอยสีเหลือง  ปทุม  (  Patum  )  แปลว่า  บัว ปนัดดา  (  Panadda )  แปลว่า  เหลน  ปัทมา  (  Pattama  )  แปลว่า  บัวหลวง  ประกาย  (  Prakie  )  แปลว่า  เปลวไฟที่กระเด็นกระจายออกไป  ประกายดาว  (  Prakiedao  )  แปลว่า  แสงดาว ประณีต  (  Praneet  )  แปลว่า  ดียิ่ง  ประไพ  (  Prapai  )  แปลว่า  งาม  ประไพพรรณ  (  Prapaipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง ประภา  (  Prapa  )  แปลว่า  แสงสว่าง  ประภาภรณ์  (  Prapaporn  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างเป็นเครื่องประดับ ประภัสสร  (  Prapassorn  )  แปลว่า  แสงพราวๆ  ประภัสรา  (  Prapassara  )  แปลว่า  แสงพราวๆ ปราณี  (  Pranee  )  แปลว่า  ผู้มีชีวิต  ปรานี  (  Pranee 

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย ร , ล

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  ร , ล มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  รจนา  (  Rotjana  )  แปลว่า  งาม  รจเรข  (   Rotjares ,  Rotjarekh  )  แปลว่า  งาม รัชตา  (  Ratchata  )  แปลว่า  เงิน รัชดา  (  Ratchada  )  แปลว่า  เงิน  รัชฎา  (  Ratchada  )  แปลว่า  เงิน รัชนี  (  Ratchanee  )  แปลว่า  กลางคืน  ,  เวลาค่ำ  รัชนีกร  (  Ratchaneekorn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  รพีพรรณ  (  Rapeepan  )  แปลว่า  ความงามแห่งดวงตะวัน  รวิวรรณ  (  Rawiwan  )  แปลว่า  ความงามแห่งดวงตะวัน รวีวรรณ  (  Raweewan  )  แปลว่า  ความงามแห่งดวงตะวัน รวีพรรณ  (  Raweepan  )  แปลว่า  ความงามแห่งดวงตะวัน  รมณี  (  Rommanee  )  แปลว่า  ผู้หญิง  , นาง  รมณีย์  (  Rommanee  )  แปลว่า  งาม  ,  น่าบันเทิงใจ รส  (  Ros  )  แปลว่า  รับรู้ได้ด้วยลิ้น รสสุคนธ์  (  Rossukon  )  แปลว่า  ชื่อไม้เถาชนิดหนึ่งดอกหอม รังสิมา  (  Rangsima  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์  รัตนา  (  Rattana  )  แปลว่า  แก้ว , เพชรพลอย รัตนาภรณ์  (  Rattanaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร รัตต

ชื่อที่ขึ้นต้นด้วย ณ , น

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย ณ , น  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  ณัฐลดา  (  Natlada  )  แปลว่า  เครือเถานักปราชญ์  ณัฐภรณ์  (  Nattaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนักปราชญ์ ณัฐวรรณ  (  Nattawan  )  แปลว่า  ความงามแห่งนักปราชญ์ ณัฐพัชร์  (  Nattapach  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์ ณัฏฐา  (  Natta  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ณัฏฐาทิพย์  (  Nattatip  ,  Nattathip  )  แปลว่า  นักปราชญ์เป็นของเทวดา ณัฏฐาภรณ์  (  Nattaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนักปราชญ์ ณัฏฐารัตน์  (  Nattarat  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์  ณหทัย  (  Nahatai  )  แปลว่า  ในใจ  ,  ที่ใจ  นง  (  Nong  )  แปลว่า  นาง  , ผู้หญิง นงคราญ  (  Nongkran  )  แปลว่า  นางงาม  นงลักษณ์ (  Nonglak  )  แปลว่า  นางผู้มีลักษณะดี  นงเยาว์  (  Nongyao  )  แปลว่า  นางสาว  , สาววัยรุ่น  นนทรี  (  Nonzee  )  แปลว่า  ปลาน้ำเค็มชนิดหนึ่ง นพรัตน์  (  Nopparat  )  แปลว่า  พลอยเก้าชนิด  คือ เพชร , ทับทิม , โกเมน , เพทาย , บุษราคัม , มรกต , ไพฑูรย์ , มุกดา , นิล นภา  (  Napa  )  แปลว่

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย ญ , ย

รูปภาพ
      ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย ญ , ย มีทั้งชื่อ ผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  ญาดา  (  Yada  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ญาดารัตน์  (  Yadarat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ  ญาดามณี  (  Yadamanee  )  แปลว่า  แก้วแห่งนักปราชญ์  ญาดาทิพย์  (  Yadatip  )  แปลว่า  นักปราชญ์เป็นของเทวดา ญาตา  (  Yata  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ญาตากานต์  (  Yatakan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก ญาณี  (  Yanee  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ญาณีนาฏ  (  Yaneenat  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์  ญาณีรัตน์  (  Yaneerat  )  แปลว่า  แก้วแห่งนักปราชญ์  ,  นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ  ญาณีทิพย์  (  Yaneetip  )  แปลว่า  นักปราชญ์เป็นของเทวดา ยุพา  (  Yupa  )  แปลว่า  หญิงสาว  , สาววัยรุ่น  ยุพาพิน  (  Yupapin  )  แปลว่า  หญิงสาว  ยุพดี  (  Yubpadee  )  แปลว่า  หญิงสาว  ,  สาววัยรุ่น ยุวดี  (  Yuwadee  )  แปลว่า  สาววัยรุ่น  ,  หญิงสาว  เยาวมาลย์  (  Yaowamal  )  แปลว่า  หญิงสาวสวย  เยาวลักษณ์  (  Yaowalak  )  แปลว่า  หญิงสาวสวย เยาวพา  (  Yaowapa  )  แปลว่า  หญิงสาวสวย 

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย ท , ธ

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย ท , ธ มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  ทิพ  (  Tip , Thip  )  แปลว่า  วัน  ,  สวรรค์  ทิพา  (  Tipa  ,  Thipa  )  แปลว่า  วัน  , สวรรค์  ทิพาวรรณ  (  Tipawan  )  แปลว่า  ความงามแห่งสวรรค์  ,  วันแห่งความงาม  ทิพาพรรณ  (  Tipapan  )  แปลว่า  วันแห่งความงาม  ,  ความงามแห่งสวรรค์  ทิพากร  (  Tipakorn  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์  ทิพย์  (  Tip  ,  Thip  )   แปลว่า  เป็นของเทวดา  ทิพย์ลดา  (  Tiplada  )  แปลว่า  เครือเถาเป็นของเทวดา  ทิพย์ธิดา  (  Tiptida  )  แปลว่า  ลูกหญิงเป็นของเทวดา  ทิพย์ธารา  (  Tiptara  )  แปลว่า  สายน้ำเป็นของเทวดา  ทิชา  (  Ticha  ,  Thicha  )  แปลว่า  ผู้เกิดสองครั้ง  ,  นก  ทิฆัมพร  (  Tikamporn  )  แปลว่า  ท้องฟ้า ทรรศนีย์  (  Tassanee  )  แปลว่า  งาม  ,  น่าดู  ทัศนีย์  (  Tassanee  )  งาม  ,  น่าดู  ธนาภรณ์  (  Tanaporn  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สินเป็นเครื่องประดับ  ธนาทิพย์  (  Tanatip  )  แปลว่า  ทรัพย์สินเป็นของเทวดา  ธัญญา  (  Tanya  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  , ดี , เลิ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย ฉ , ช

รูปภาพ
      ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย ฉ , ช  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย ดังนี้ ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  ฉลวย  (  Chaluoy  )  แปลว่า  สลวย  ,  สวย ฉะอ้อน  (  Chaorn  )  แปลว่า  รูปเล็กบาง , ชะอ้อน เฉลา  (  Chalou  )  แปลว่า  งาม  ,  สวย  ฉลองพร  (  Chalongporn  )  แปลว่า  การแสดงความยินดีนำสุขมาให้ ฉวี  (  Chawee  )  แปลว่า  ผิวพรรณ  ,  ผิวกาย ฉวีวรรณ  (  Chaweewan  )  แปลว่า  ผู้มีผิวงาม  ฉวีพรรณ  (  Chaweepan  )  แปลว่า  ผู้มีผิวงาม  แฉล้ม  (  Chalaem  )  แปลว่า  งดงาม  ,  แช่มช้อย  ไฉไล  (  Chailai   )  แปลว่า  งาม  โฉม  (  Chom  )  แปลว่า  รูปร่าง  โฉมฉาย  (  Chomchie  )  แปลว่า  รูปงามสดใส  โฉมเฉลา  (  Chomchalou  )  แปลว่า  รูปงาม  โฉมตรู  (  Chomtroo  )  แปลว่า  รูปงาม  โฉมยง  (  Chomyong  )  แปลว่า  รูปงามผึ่งผาย โฉมศรี  (  Chomsri  )  แปลว่า  รูปงามสง่า  ชงโค  (  Chongko  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้ดอกชนิดหนึ่ง  ชมพูนุท  (  Chompoonut  )  แปลว่า  ทองคำเนี้อบริสุทธิ์ ชะอ้อน  (  Chaorn  )  แปลว่า  แน่งน้อย  ชะเอม  (  Cha- em )  แปลว่า  ไม้เถาชนิดห

ชื่อที่ขึ้นต้นด้วย ศ , ษ, ส

รูปภาพ
      ชื่อที่ขึ้นต้นด้วย ศ , ษ , ส  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้ ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  ศศิลักษณ์  (  Sasilak  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  ศศินา  (  Sasina  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  ศศินาทิพย์  (  Sasinatip  ,  Sasinathip  )  แปลว่า  ดวงจันทร์เป็น ของเทวดา  ศศิธร  (  Sasitorn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  ศศิวิมล  (  Sasiwimol  )  แปลว่า  บริสุทธิ์เพียงจันทร์  ศุภร  (  Suporn  )  แปลว่า  งาม  โศภา  (  Sopa  )  แปลว่า  งาม โศภิษฐ์  (  Sopis  )  แปลว่า  งามยิ่ง  สกาว  (  Sakao  )  แปลว่า  ขาว ,  สะอาด  สไบ  (  Sabai  )  แปลว่า  ผ้าแถบผู้หญิง สไบแพร  (  Sabaiprae  )  แปลว่า  ผ้าแถบผู้หญิงที่เป็นผ้าแพร สไบทอง  (  Sabaitong  )  แปลว่า  ผ้าแถบผู้หญิงที่ทำด้วยทอง สลวย  (  Saluoy  )  แปลว่า  ฉลวย  ,  สวย  สวย  (  Suoy  )  แปลว่า  งาม  สร้อย  (  Sroy  )  แปลว่า  เครื่องประดับที่ทำเป็นสายยาวๆ สุนันทา  (  Sunanta  )  แปลว่า  เป็นที่น่ายินดี  สุวิมล  (  Suwimol  )  แปลว่า  บริสุทธิ์แท้  ,  งามหมดจด  สุรางคนา  (  Surangkana  )  แปลว่า  นางสวรรค์  เสาวคนธ์  (