ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

       ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า  มีดังนี้

อัปสร  (  Absorn  )  แปลว่า  นางฟ้า 

อัปสรมณี  (  Absornmanee  )  แปลว่า  เพชรพลอยนางฟ้า

อัปสรลดา  (  Absornlada  )  แปลว่า  เครือเถานางฟ้า

ทิพย์อัปสร  (  Tipabsorn , Thipabsorn  )  แปลว่า  นางฟ้า

อัจฉรา  (  Atchara  )  แปลว่า  นางฟ้า

อัจฉรามณี  (  Atcharamanee  )  แปลว่า  เพชรพลอยนางฟ้า

อัจฉรารัตน์  (  Atchararat  )  แปลว่า  นางฟ้าผู้ประเสริฐ 

อัจฉราทิพย์  (  Atcharatip  ,  Atcharathip  )  แปลว่า  นางฟ้า 

อัจฉราภรณ์  (  Atcharaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนางฟ้า

อัจฉราพร  (  Atcharaporn  )  แปลว่า  นางฟ้าผู้นำสุขมาให้

สุรางคนา  (  Surangkana  )  แปลว่า  นางสวรรค์ , นางฟ้า

เทพี  (  Tepee  )  แปลว่า  นางฟ้า 

เทพธิดา  (  Teptida  )  แปลว่า  นางฟ้า 

ทิพสุดา  (  Tipsuda  , Thipsuda  )  แปลว่า  นางสวรรค์ 

ทิพกันยา  (  Tipkanya  ,  Thipkanya  )  แปลว่า  นางสวรรค์ 

ทิพกัลยา  (  Tipkanlaya  )  แปลว่า  นางสวรรค์ 

ทิพกัญญา  (  Tipkanya  )  แปลว่า  นางสวรรค์

ทิพบังอร  (  Tipbangorn  )  แปลว่า  นางสวรรค์ 

ทิพพะงา  (  Tippanga  )  แปลว่า  นางสวรรค์ 

ทิพยุพา  (  Tipyupa  )  แปลว่า  นางสวรรค์ 

เยาวพาทิพ  (  Yaowapatip  )  แปลว่า  นางสวรรค์ 

เยาวพาทิพย์  (  Yaowapatip  )  แปลว่า  นางเป็นของเทวดา

ลดาทิพย์  (  Ladatip  )  แปลว่า  เครือเถาเป็นของเทวดา  ,  เชื้อสายเป็นของเทวดา 

ทิพลดา  (  Tiplada  )  แปลว่า  เครือเถาสวรรค์  ,  เชื้อสายสวรรค์ 

ทิพพธู  (  Tippatoo  )  แปลว่า  นางสวรรค์ 

ทิพอรไท  (  Tiporratai  )  แปลว่า  นางสวรรค์ 

อมรา  (  Amara  )  แปลว่า  เทวดา  ,  นางฟ้า 

อมราภรณ์  (  Amaraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนางฟ้า  ,  เครื่องประดับนางฟ้า 

อังคณาทิพ  (  Angkanatip  )  แปลว่า  นางสวรรค์

อังคณาทิพย์  (  Angkanatip  )  แปลว่า  นางเป็นของเทวดา 

ทิพรมณี  (  Tiprommanee  )  แปลว่า  นางสวรรค์ 

รมณีทิพ    (  Rommaneetip  )  แปลว่า  นางสวรรค์

รมณีทิพย์  (  Rommaneetip  )  แปลว่า  นางเป็นของเทวดา

ทิพย์สุดา  (  Tipsuda  )  แปลว่า  นางเป็นของเทวดา 

ทิพย์กันยา  (  Tipkanya  )  แปลว่า  นางเป็นของเทวดา

ทิพย์กัลยา  (  Tipkanlaya  )  แปลว่า  นางเป็นของเทวดา

ทิพย์กัญญา  (  Tipkanya  )  แปลว่า  นางเป็นของเทวดา

ทิพย์บังอร  (  Tipbangorn  )  แปลว่า  นางเป็นของเทวดา 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์