บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก ตุลาคม, 2014

บัณฑิตย์แปลว่าอะไร

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำว่า    บัณฑิตย์  กับ  บัณฑิต   แปลไม่เหมือนกัน มีทั้งชื่อผู้หญิง   และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้     ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น บัณฑิตยา   (  Bantitaya  )   แปลว่า   ความรอบรู้  ,  การเรียน บัณฑิตา  (  Bantita  )   แปลว่า   ผู้มีปัญญา ,  นักปราชญ์ คณิตา  (  Kanitta  )   แปลว่า   การนับ ,   การคำนวณ คณิตาภรณ์  (  Kanitaporn  )  แปลว่า  ผู้มีการคำนวณเป็นเครื่องประดับ จิตรา   (  Jittra  )   แปลว่า   งาม  ณัฏฐา  (  Natta  )   แปลว่า   ผู้รู้ ,   นักปราชญ์  ญาณี  (  Yanee  )   แปลว่า   ผู้มีความรู้ ,   ผู้มีปัญญา  ญาดา  (  Yada  )   แปลว่า    ผู้รู้ ,   นักปราชญ์ ญาตา  (  Yata  )   แปลว่า   ผู้รู้  ,   นักปราชญ์  ธิติมา  (  Titima  ,  Thitima  )   แปลว่า   ผู้มีปัญญา ธิติมาภรณ์  (  Titimaporn  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญาเป็นเครื่องประดับ ธิติมาพร  (  Titimaporn  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญานำสุขมาให้ ธิติญา  (  Titiya  ,  Thitiya  )   แปลว่า  ผู้มีปัญญา ธิติญาภรณ์  (  Titiyaporn  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญาเป็นเครื่องประดับ ธิติญาพร  (  Titiyaporn  )  แปลว่า  ผู้ม

ชาญแปลว่าอะไร

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำออกเสียงว่า   ชาญ   กับ  ชาน   แปลต่างกันดังนี้   ชาญ  (  Chan  )   แปลว่า   ชำนาญ    รู้    ว่องไว    คล่องแคล่ว ชาน  (  Chan  )   แปลว่า   พื้นที่นอกชายคา  ,  ชานเรือน พื้นที่นอกเมือง  ,  ชานเมือง    ,    ของเป็นกากเช่นชานอ้อย    ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า  ชาญ   มีใช้ในชื่่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิเช่น ชาญไชย  (  Chanchai  )   แปลว่า   ผู้ชำนาญเจริญกว่า ชาญชัย  (  Chanchai  )   แปลว่า  การชนะที่ดีกว่า ชาญเทวัญ  (  Chantewan   )   แปลว่า  หมู่เทพคล่องแคล่ว ชาญเทพ  (  Chantep  )  แปลว่า  เทพผู้ขำนาญ ชาญนาท  (  Channat  )  แปลว่า  ความบันลือว่องไว ชาญพงศ์  (  Chanpong  )   แปลว่า   เชื้อสายว่องไว ชาญพงษ์  (  Chanpong  )   แปลว่า  เชื้อสายว่องไว ชาญพันธุ์  (  Chanpan  )   แปลว่า   เชื้อสายว่องไว ชาญภาคย์  (  Chanpak  )   แปลว่า   ผู้ชำนาญโชคดี ชาญภพ  (  Chanpop  )  แปลว่า   โลกแห่งผู้รู้ ชาญยุทธ์  (  Chanyut  )   แปลว่า   ผู้ชำนาญการรบ ชาญลักษณ์  (  Chanlak  )   แปลว่า   ผู้มีลักษณะคล่องแคล่ว ชาญสกล  (  Chansakon  ,  Chansakol  )   แปลว่า  ผู้รู

ชื่อที่แปลว่าใจ

รูปภาพ
    ชื่อที่แปลว่า  ใจ  , ดวงใจ  , หัวใจ  ที่มีความหมายถึง  สิ่งอันเป็น ที่รักและมีค่าในชีวิต   ที่นิยมนำมาใช้เป็นชื่อให้แก่ผู้อันเป็นที่รัก  หรือ ชื่อของคุณเอง   มีทั้งชื่อผู้หญิง   และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้     ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น กมลรัตน์  (  Kamolrat , Kamonrat  )   แปลว่า   ใจเพชร ,   บัวแก้ว กมลกานต์  (  Kamolkan , Kamonkan  )   แปลว่า   ผู้เป็นที่รักยิ่ง กมลพรรณ  (  Kamonpan , Kamolpan  )   แปลว่า   ผู้มีใจงดงาม กมลกาญจน์  (  Kamolkan , Kamonkan  )   แปลว่า   ใจทอง  , บัวทอง ดวงกมล  (  Duongkamol , Duongkamon  )   แปลว่า   ดวงใจ   , ผู้เป็นที่รัก พรกมล  (  Pornkamol  )  แปลว่า  ผู้นำสุขใจมาให้ ดวงใจ  (  Duongjai  )   แปลว่า    ผู้เป็นที่รัก ฤทัย  (  Rutai , Ruthai  )  แปลว่า   ใจ ฤทัยรัตน์  (  Rutairat , Ruthairat  )   แปลว่า  ใจเพชร    ดวงฤทัย  (  Duongrutai ,  Duongruthai  )   แปลว่า    ดวงใจ   ,  ผู้เป็นที่รัก หฤทัย  (  Harutai , Haruthai  )   แปลว่า   ใจ หฤทัยรัตน์  (  Harutairat  ,  Haruthairat  )  แปลว่า   ใจเพชร ดวงหฤทัย  (  Duongharutai