ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " ปิติ "

  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  ปิติ  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น

ปิติวดี   (  Pitiwadee  ,  Pitivadee)   แปลว่า  ผู้มีความยินดี

ปิติวลี  (  Pitiwalee  ,  Pitivalee  )   แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความยินดี

ปิตินาฏ  (  Pitinat  )  แปลว่า  นางผู้มีความยินดี

ปิตินุช  (  Pitinuch  )  แปลว่า  น้องมีความยินดี

ปิติพรรณ  (  Pitipan  )   แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

ปิติพัชร์  (  Pitipach  ,  Pitipat  )  แปลว่า  เพชรแห่งความยินดี

ปิติรัตน์  (  Pitirat  )  แปลว่า  เพชรแห่งความยินดี

ปิติภรณ์  (  Pitiporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับที่อิ่มใจ

ปิติพร  (  Pitiporn  )  แปลว่า  ผู้นำความสุขใจมาให้

ปิติทิพย์  (  Pititip  ,  Pitithip  )  แปลว่า  การอิ่มใจเป็นของเทวดา

ปิติทิพ  (  Pitithip  ,  Pititip  )  แปลว่า  วันแห่งการอิ่มใจ

ปิติธาร  (  Pititan  )  แปลว่า  ลำน้ำแห่งการอิ่มใจ

ชื่อผู้ชาย  อาทิ  เช่น

ปิติ  (  Piti  ,  Pithi  )  แปลว่า  ความยินดี    การอิ่มใจ  

ปิติพันธุ์  (  Pitipan  )  แปลว่า  เชื้อสายแห่งการอิ่มใจ

ปิติกุล  (  Pitikul  ,  Pitikun  )  แปลว่า  เชื้อสายแห่งการยินดี

ปิติพงศ์  (  Pitipong  )  แปลว่า  เชื้อสายแห่งความยินดี

ปิติพงษ์  (  Pitipong  )  แปลว่า   เชื้อสายแห่งการอิ่มใจ

ปิติวัจน์  (  Pitiwat  ,  Pitiwaj  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำที่มีความยินดี

ปิติวัฒน์  (  Pitiwat  ,  Pitivat  )  แปลว่า  ผู้อิ่มใจในความเจริญ

ปิติวรรษ  (  Pitivas  )  แปลว่า    ฝนแห่งความยินดี

ปิติพัฒน์  (  Pitipat  )  แปลว่า  ผู้อิ่มใจในความเจริญ

ปิติภัทร  (  Pitipat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักมีความยินดี

ปิติภัทร์  (  Pitipat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักมีความยินดี

ปิติพร  (  Pitiporn  )  แปลว่า  ผู้นำความอิ่มใจมาให้

ปิติณัฐ  (  Pitinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์อิ่มใจ

ปิติณัฏฐ์  (  Pitinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความยินดี

ปิติกร  (  Pitigorn  ,  Pitikorn  )  แปลว่า  แสงแห่งความยินดี

ปิติธร  (  Pititorn  )   แปลว่า  ผู้ทรงไว้ซึ่งความอิ่มใจ

ปิติศักดิ์  (  Pitisak  )  แปลว่า  ผู้อิ่มใจในความสามารถ

ปิติยศ  (  Pitiyos  )  แปลว่า  ผู้อิ่มใจในความดี

ปิติเทพ  (  Pititep  )  แปลว่า  เทพผู้มีความยินดี

ปิติเชษฐ์  (  Pitichet  )  แปลว่า  พี่มีความยินดี     ผู้เจริญกว่าอิ่มใจ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

ชื่อที่เกี่ยวกับ ผู้เป็นที่รัก