ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " นิภา "

  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  นิภา  "  มีชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

นิภา  (  Nipa  )  แปลว่า  เสมอ     เทียบ    เทียม

นิภากานต์  (  Nipakan  )  แปลว่า   ผู้เป็นที่รักเสมอ

นิภาพรรณ  (  Nipapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามเสมอ

นิภาพัชร์  (  Nipapach  ,  Nipapat  )  แปลว่า  เสมอเพชร

นิภารัตน์  (  Niparat  )  แปลว่า  เสมอเพชร

นิภาภรณ์  (  Nipaporn )  แปลว่า  เสมอเครื่องประดับ

นิภาพร  (  Nipaporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขมาให้เสมอ

นิภานุช  ( Nipanuch  )  แปลว่า  เสมอน้อง

นิภานาฏ  (  Nipanat  )  แปลว่า  เสมอนาง

นิภาวัลย์  (  Nipawal  ,  Nipaval  )  แปลว่า  เสมอเชื้อสาย

นิภาวรรณ  (  Nipawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามเสมอ

นิภามณี    (  Nipamanee  )  แปลว่า  เสมอเพชร

นิภามาศ  (  Nipamas  )  แปลว่า  เสมอทอง

นิภามาส  (  Nipamas  )  แปลว่า  เสมอจันทร์

นิภาสมร  (  Nipasamorn  )  แปลว่า  เสมอนาง  

นิภาทิพย์  (  Nipathip  ,  Nipatip  )  แปลว่า    แปลว่า  เป็นของเทวดาเสมอ

นิภาทิพ  (  Nipatip  ,  Nipathip  )  แปลว่า    วันเสมอ

นิภานาถ  (  Nipanat  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่พึ่งเสมอ

นิภาพิมพ์  (  Nipapim  )  แปลว่า  รูปเทียม

นิภาพิศ  (  Nipapis  )  แปลว่า    แลดูเสมอ    เพ่งดูเสมอ     งดงาม

นิภาภัค  (  Nipapak  )  แปลว่า    ผู้โชคดีเสมอ

นิภาภัทร  (  Nipapat  )  แปลว่า    ผู้น่ารักเสมอ

นิภาภัทร์  (  Nipapat  )  แปลว่า    ผู้น่ารักเสมอ

นิภาวดี  (  Nipawadee    ,  Nipavadee  )  แปลว่า    เสมอ   เทียบ

นิภาวลี  (  Nipawalee  ,  Nipavalee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายเสมอ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์