บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กันยายน, 2012

เกรียงไกรแปลว่าอะไร

รูปภาพ
  ชื่อคุณแปลว่าอะไรในครั้งนี้จะยกตัวอย่างชื่อกับคำแปล ซึ่งอาจจะตรงกับชื่อของคุณบ้าง  คุณควรอ่านเพิ่มเติม    ในคลังบทความทางด้านขวามือของคุณในเดือน   ก.ค -ส.ค 2012  เกรียงไกร     แปลว่า   ยิ่งใหญ่                              เกียรติ    เกียรติ์   แปลว่า  ความดี    ชื่อเสียง   กีรติ                                                           เกรียงไกรเกียรติ      เกรียงไกรเกียรติ์      เกียรติเกรียงไกร      เกียรติ์เกรียงไกร    แปลว่า   ผู้มี  ความดียิ่งใหญ่     เกรียงไกรกนิฏฐ์   แปลว่า  น้องยิ่งใหญ่  เกรียงไกรกานต์   แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันยิ่งใหญ่  กีรติ  แปลว่า  ชื่อเสียง  ความดี  เกียรติ  กีรติกานต์  แปลว่า  ผู้มีเป็นที่รักมีชื่อเสียง  เกรียง  แปลว่า  ยิ่ง   ใหญ่  มาก  ไกร  แปลว่า   ยิ่ง   ใหญ่  กรณ์   แปลว่า  ฉลาด   ชำนาญ  ไกรกรณ์   แปลว่า  ฉลาดยิ่ง  ไกรกานต์  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักยิ่ง  ไกรภัสร์  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองยิ่ง  ไกรภัทร์   แปลว่า  ผู้น่ารักยิ่ง   ผู้เจริญยิ่ง  ไกรพัฒน์  แปลว่า  ผู้มีความเจริญยิ่ง  ไกรพัชร์  แปลว่า  ผู้มีเพชรยิ่ง

ตั้งชื่อลูกตามตัวอักษรของพ่อแม่

รูปภาพ
      เมื่อคุณมีทายาทเกิดขึ้นคุณคงอยากตั้ง "ชื่อ"  ให้ทายาทของคุณ โดยใช้ชื่อคุณและคนรัก  " ภรรยา  หรือ  สามี"  แล้วแต่กรณี    อาทิเช่น       คุณ ชื่อ  อาทิตย์   ภรรยาชื่อ  จิตราภรณ์ วันจันทร์     ห้ามใช้ " สระ " ( เป็นกาลกิณี)    ถ้าลูกเป็น        เด็กหญิง ชื่อ   อัญภรณ์  (  Anyaporn  )   แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับ ที่ต่างออกไป     เด็กผู้ชายชื่อ  อนันต์  (  Anan )   แปลว่า  มาก   ,  มากมาย ไม่มีที่สิ้นสุด  อลงกรณ์ (  Alongkorn  )   แปลว่า  เครื่องประดับ                                                              วันอังคาร    ห้ามใช้  "  ก ข ค ง  "  (เป็นกาลกิณี)     ถ้าลูกเป็น    เด็กหญิง ชื่อ  อมราภรณ์ (  Amaraporn  )  แปลว่า ผู้เป็นเครื่องประดับ อันยั่งยืน  อาทิตยา  (  Artitaya  )  แปลว่า พระอาทิตย์  , ตะวัน  อาทิตยาภรณ์ ( Artitayaporn  )    แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับแห่งตะวัน   เด็กผู้ชาย ชื่อ  อาทิตย์ พันธุ์  (  Artitpan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายตะวัน    อมรพันธุ์ (  Amornpan  )   แปลว่า    ผู

ชื่อสกุลกับการดำเนินชีวิต

รูปภาพ
  ชื่อสกุลหรือนามสกุลกับการดำเนินชีวิต  ทุกคนมีนามสกุล ของตน มีวงศ์ตระกูล มีวงศาคณาญาติ แต่ ท่านเคยคิด บ้างไหมว่าญาติพี่น้องของเรามีเฉพาะที่ใช้นามสกุลเดียว กับเราหรือใช้นามสกุลอื่นด้วย ในครั้งนี้จะพูดเรื่องญาติ    ญาติก็คือ บุคคลผู้มีสายโลหิตร่วมกันกับเรา  มีโครโมโซม ( ลักษณะทางพันธุกรรมเดียวกันที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพชนเดียวกัน  )  และโครโมโซม ประกอบด้วย  DNA  ที่ทำหน้าที่กำหนดลักษณะทางพันธุกรรม และถ่ายทอดมาสู่ชนรุ่นหลัง    ญาติ คือผู้ที่มีสายโลหิตร่วมกันกับเรา มีบรรพชนเดียวกันอย่างน้อยก็ 1 สาย  และนามสกุลของเรา ที่ใช้มาตั้งแต่ลืมตาดูโลกจะเป็นตัวบอกความเป็นญาติ  ตัวอย่าง  เช่น    นาย  หาญ  นามสกุล   ดวงใจ   นาย หาญ มีพี่สาว ชื่อ  น.ส.  ชมพู่  ดวงใจ  มีน้องชาย ชื่อ นาย  ชิต  ดวงใจ  นายหาญ  มีบิดา ชื่อ นาย นาท  ดวงใจ  มีมารดาชื่อ  นาง  กานดา  ดวงใจ นามสกุลเดิมของมารดานายหาญ คือ สายน้ำ (  น.ส.  กานดา  สายน้ำ  )  นามสกุลบิดาและมารดา ของนายหาญ  คือ  ดวงใจ แล สายน้ำ  คือ สิ่งที่บอก นายหาญ ว่า มีญาติ  พี่น้อง ที่ร่วมสายโลหิต เดียวกันกับนาย หาญ และ มีญาติพี่น้

กวีสะกดอย่างไร

รูปภาพ
      ชื่อคุณแปลว่าอะไรครั้งที่ 3 จะมีทั้งชื่อผู้หญิงและ ชื่อผู้ชายถ้าคุณจะตั้งชื่อคุณควรคำนึงถึงวันเกิดเสมอ   คลิกอ่านจากคลังบทความด้านขวามือ( ก.ค-ส.ค2012) ชื่อตัวอย่าง  อาทิ  เช่น  ชื่อ       กวี  (Kavee)   แปลว่า  นักปราชญ์        การุญ , การุณย์  (Karun)  แปลว่า   ความกรุณา    กำธร  (Kamtorn)  แปลว่า  สนั่น สะเทือน  หวั่นไหว    กุณฑล (Kunton ,  Kuntol )  ตุ้มหู   ต่างหู  ห่วงหู    กุสุมาลย์  ( Kusuman ,Kusumal )  แปลว่า  ดอกไม้    ขจร  (Khajorn)  แปลว่า  ฟุ้งไป กำจร  ชื่อพันธุ์ไม้    ครรชิต (Kanchit)  แปลว่า  กึกก้อง  กระหึม  คำรน    คุณากร  ( Kunagorn ,Kunakorn )  แปลว่า  บ่อเกิดแห่งความดี    เครือวัลย์ ( Kruaval , Kruavan , Kruawan )  แปลว่า  เครือเถา  ผู้เป็ยชื้อสาย    โฆสิต  โฆษิต  ( Kosit )  แปลว่า  กึกก้อง   ป่าวร้อง    จงกล ( Jongkol  ,Jongkon)  แปลว่า  บัว    จงกลนี  ( Jongkolnee  ,  Jongkonnee )  แปลว่า  บัว    จรัส  ( Jaras ), จำรัส (Jamras )  แปลว่า  รุ่งเรือง  สว่าง    จรัสพงษ์  จรัสพงศ์   ( Jaraspong )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความรุ่