บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มีนาคม, 2017

ชื่อที่มีคำว่า Pra

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำว่า  Pra  (  ปรา  ,  ประ  )  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น Pranee  (  ปราณี  )  แปลว่า  ผู้มีชีวิต   Supranee  (  สุปราณี  )  แปลว่า  ผู้มีชีวิตดี Pranee  (  ปรานี  )  แปลว่า  เอ็นดู  ,  เผื่อแผ่ Supranee  (  สุปรานี  )  แปลว่า  ผู้น่าเอ็นดูดี Prasie  (  ปราศรัย  )  แปลว่า  พูดทักทาย Prang  (  ปราง  )  แปลว่า  แก้ม  ,  มะปราง Prang  (  ปรางค์  )  แปลว่า  สถูปที่มียอดสูง Pradtana  (  ปรารถนา  )  แปลว่า  ต้องการ  ,  อยากได้ Prakie  (  ประกาย  )  แปลว่า  เปลวไฟที่กระเด็นกระจายออกไป Prakietip  (  ประกายทิพย์  )  แปลว่า  แสงกระจายเป็นของเทวดา Pranot  (  ประณต  )  แปลว่า  ไหว้ Praneet  (  ประณีต  )  แปลว่า  ดียิ่ง  ,  ดี  ,  ละเอียด Praduj  (  ประดุจ  )  แปลว่า  เหมือน Prapai  (  ประไพ  )  แปลว่า  งาม Prapaisri  (  ประไพศรี  )  แปลว่า  นางงาม Prapassorn  (  ประภัสสร  )  แปลว่า  แสงพราวๆ Prapassara  (  ประภัสสรา  )  แปลว่า  แสงพราวๆ Prapa   (  ประภา  )  แปลว่า  แสงสว่าง  ,  แสง Praparat  (  ประภารัต

ชื่อที่มีคำว่า Pee

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำว่า  Pee  (  พีร์  )  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น Peeraya  (  พีรญา  )  แปลว่า  ผู้กล้าหาญ Peerada  (  พีรดา  )   แปลว่า  ผู้กล้า Peeranat  (  พีรนาฏ  )  แปลว่า  นางผู้กล้า Peeranuch  (  พีรนุช  )  แปลว่า  น้องผู้กล้า Peeranath  (  พีรนาถ  )  แปลว่า  ผู้กล้าอันเป็นที่พึ่ง Peeraporn  (  พีรภรณ์  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งผู้กล้า   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น Pee  (  พีร์  )  แปลว่า  ผู้กล้า  ,  ผู้กล้าหาญ Peerakan  (  พีรกานต์  )  แปลว่า  ผู้กล้าอันเป็นที่รัก Peerapong  (  พีรพงศ์  ,  พีรพงษ์  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้กล้า Peeranat  (  พีรณัฐ  ,  พีรณัฏฐ์  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ Peerasak  (  พีรศักดิ์  )  แปลว่า  ผู้กล้ามีความสามารถ Peerawut  (  พีรวุฒิ  )  แปลว่า  ผู้กล้ามีความเจริญ Peerapat  (  พีรพัฒน์  )  แปลว่า  ผู้กล้ามีความเจริญ Peerapat  (  พีรภัทร์  )  แปลว่า  ผู้กล้าที่น่ารัก Peerapach  (  พีรพัชร์  )  แปลว่า  เพชรแห่งผู้กล้า Peerawat  (  พีรวัฒน์  )  แปลว่า  ความเจริญแห่งผู้กล้า Peera

ตั้งชื่อลูกสาวคล้ายชื่อพ่อ

รูปภาพ
       ท่านที่อยากตั้งชื่อลูกสาวให้คล้ายกับชื่อของพ่อ   อาทิเช่น พ่อชื่อว่า กังวาน  (  Kangwan  )   ตั้งชื่อลูกว่า   กังสดาล  (  Kangsadan , Kangsadal  )  แปลว่า  ระฆังวงเดือน กานต์ (  Kan  )   ตั้งชื่อลูกว่า  กาญจนา  (  Kanjana  )  แปลว่า ทองคำ  ,  ทอง ขจร (  Khajorn  )   ตั้งชื่อลูกว่า  ขจี  (  Khajee  )  แปลว่า  งาม เจริญ  (  Jarern  )  ตั้งชื่อลูกว่า  จรัสศรี  (  Jarassri  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง เฉลิม  ( Chalerm )  ตั้งชื่อลูกว่า  ฉวีวรรณ  ( Chaweewan ,  Chaveewan  )  แปลว่า  ผู้มีผิวแห่งความงาม ชาคริต   (  Chakrit  )  ตั้งชื่อลูกว่า  ชลาธาร  (  Chalatan  )  แปลว่า    ลำธาร ฐิติณัฐ  (  Titinat  )  ตั้งชื่อลูกว่า  ธิติลดา  (  Titilada  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีปัญญา นันทวุฒิ  (  Nantawut  )  ตั้งชื่อลูกว่า  นันท์ทิชา  (  Nanticha  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดี นิธิ  (  Niti  )  ตั้งชื่อลูกว่า  นิภาพรรณ  (  Nipapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามเสมอ บัญชา  (  Bancha  )  ตั้งชื่อลูกว่า  บัณฑิตา  (  Bantita  )  แปลว่า  นักปราชญ์ ปกรณ์  (  Pakorn  ,  Pagorn  )  ตั้งช

ชื่อที่มีคำว่า Som

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำว่า  Som  (  สม  ,  ส้ม  )  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น Som  (  ส้ม  )  แปลว่า  เปรี้ยว  ,  ต้นผลไม้มีหลายชนิด ผลมีรสเปรี้ยว บ้าง หวานบ้าง  ผิวมีน้ากลิ่นฉุน Somchou  (  ส้มเช้า  )  แปลว่า  ต้นไม้ชนิดหนึ่งคล้ายต้นสลัดได แต่ไม่มีหนามใบ  มีรสเปรี้ยงในเวลาเช้า Somlim  (  ส้มลิ้ม  )  แปลว่า  ต้นไม้ชนิดหนึ่งใช้ทำยา Somjai  (  สมใจ  )  แปลว่า  ถูกใจ  ,  ได้ดั่งใจ Somsri  (  สมศรี  )  แปลว่า  นางงาม Somjintana  (  สมจินตนา  )  แปลว่า  ได้ดั่งที่คิดไว้ Somjit  (  สมจิตร์  )  แปลว่า  งดงามเหมือนกัน Somjit  (  สมจิตต์  )  แปลว่า  ถูกใจ Somjaree  (  สมจารี  )  แปลว่า  ผู้ประพฤติอย่างสม่ำเสมอ Bunsom  (  บุญสม  )  แปลว่า  ผู้มีความดีเสมอ   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น Som  (  สม  )  แปลว่า  เหมาะ  ,  พอดี  ,  เหมือนกัน  ,  ถูก  ,  เสมอ Somya  ( สมญา  )  แปลว่า  ชื่อ Somkid  (  สมคิด  )  แปลว่า  ได้ดั่งใจ Somsak  (  สมศักดิ์  )  แปลว่า  เหมาะแก่ความสามารถ Somyos  (  สมยศ  )  แปลว่า  เหมาะแก่ความดี Somkiat  (  สมเกี

ชื่อที่มีคำว่า Tip

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำว่า  Tip  หรือ  Thip  (  ทิพย์  ,  ทิพ  )  ในภาษาไทยแปล แตกต่างจากคำว่า  Tip  ในภาษาอังกฤษ ที่แปลว่า  ยอด  ,  ปลาย ,  เอียง  ,  ให้รางวัล     ชื่อที่มีคำว่า  Tip  หรือ  Thip  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชายดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น Tipsuda  (  ทิพย์สุดา  )  แปลว่า  นางเป็นของเทวดา Tipsuda  (  ทิพสุดา  )  แปลว่า  นางสวรรค์ Tipphaka  (  ทิพผกา  )  แปลว่า  ดอกไม้สวรรค์ Tiplada  (  ทิพลดา  )  แปลว่า  เครือเถาสวรรค์ Tipkana  (  ทิพกนา  )  แปลว่า  เด็กหญิงสวรรค์  ,  นางสวรรค์ Tipticha  (  ทิพทิชา  )  แปลว่า  นกสวรรค์ Namtip  ,  Narmtip  (  น้ำทิพย์  )  แปลว่า  น้ำเป็นของเทวดา  ,  น้ำวิเศษ Tipapsorn  (  ทิพอัปสร  )  แปลว่า  นางฟ้า  ,  นางสวรรค์ Tiplada  (  ทิพย์ลดา  )  แปลว่า  เครือเถาเป็นของเทวดา Ladatip  (  ลดาทิพย์  )  แปลว่า  เครือเถาเป็นของเทวดา Ladatip  (  ลดาทิพ  )  แปลว่า  เครือเถาสวรรค์ Rutaitip  (  ฤทัยทิพย์  )  แปลว่า  ใจเป็นของเทวดา   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น   Tip  ,  Thip  ( ทิพย์  )  แปลว่า  เป็นของเทวดา Tip  ,  Th

ชื่อที่มีคำว่า Porn

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำว่า  Porn  (  ภรณ์  ,  พร  ,  พอน  )  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น Porn  ( ภรณ์  )  แปลว่า  อาภรณ์  ,  เครื่องประดับ Porn  (  พร  )  แปลว่า  สิ่งนำสุขมาให้  ,  ผลดี Arporn  ( อาภรณ์  ) แปลว่า  เครื่องประดับ Arpaporn  (  อาภาภรณ์ )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างเป็นเครื่องประดับ Arpaporn  (  อาภาพร  )  แปลว่า  แสงสว่างนำสุขมาให้ Anyaporn  (  อัญญาภรณ์  )  แปลว่า  ผู้มีเครื่องประดับที่แตกต่าง Pitchayaporn  (  พิชญาภรณ์  )  แปลว่า  เครื่องประดับนักปราชญ์ Pornpan  ( พรพรรณ )  แปลว่า  ผู้มีความงามนำสุขมาให้ Porntip  ,  Pornthip  (  ภรณ์ทิพย์  )  แปลว่า  เครื่องประดับเป็นของเทวดา Porntip  ,  Pornthip  (  พรทิพย์  )  แปลว่า  เทวดานำสุขมาให้ Pornnapa  (  พรนภา  )  แปลว่า  ฟ้านำสุขมาให้   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น Porn  (  พร  )  แปลว่า  สิ่งนำสุขมาให้  ,  ผลดี Panaporn  ( พนาพร  )  แปลว่า  ป่านำสุขมาให้ Pitchayaporn  (  พิชญาพร  )  แปลว่า  นักปราชญ์นำสุขมาให้ Witchayaporn  (  วิชญาพร  )  แปลว่า  นักปราชญ์นำสุขมาให้

ชื่อที่สะกดด้วย Oy

รูปภาพ
     ชื่อที่สะกดด้วย  Oy  (  ออย  )  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย ดังนี้  อาทิเช่น   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น กลอย  (  Kloy ,  Gloy  )  แปลว่า  ชื่อไม้เถาชนิดหนึ่ง  ,  ร่วม  ,  คล้อย กลอยใจ  (  Kloyjai  ,  Gloyjai  )  แปลว่า  ร่วมใจ  ,  ผู้เป็นที่รัก พลอย  (  Ploy  )  แปลว่า  หินสีมีค่าใช้ทำเครื่องประดับ พิมพ์พลอย  (  Pimploy  )  แปลว่า  รูปหินสีมีค่า เพ็ญพลอย  (  Penploy  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยพลอย พลอยมณี  (  Ploymanee  )  แปลว่า  เพชรพลอย ชดช้อย  (  Chodchoy  )  แปลว่า  อ่อนช้อย ชม้อย  (  Chamoy  )  แปลว่า  หลบตาม้วนด้วยความอาย ช้อย  (  Choy  )  แปลว่า  งอนขึ้น ต้อยติ่ง  (  Toyting  )  ชื่อต้นไม้เล็กๆฝักมีเม็ดเล็กๆใช้ทำยาพอกแผล น้อยหน่า  (  Noyna  )  แปลว่า  ผลไม้ชนิดหนึ่งผลขุรขระเป็นปุ่มๆ น้อยโหน่ง  (  Noynong  )  แปลว่า  ผลไม้ชนิดหนึ่งผิวเกลี้ยง  รูปและเนื้อใน เมล็ดเหมือนน้อยหน่า   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น คล้อย  (  Kloy  )  แปลว่า  เยื้องไป  ,  หย่อน  ,  ผ่อนตาม ต้อย  (  Toy  )  แปลว่า  เตี้ย  ,  เล็ก  ,  น้อย จ้อย  (  Joy  )  แปลว่า  เล็ก

ชื่อที่มีคำว่า Pong

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำว่า  Pong    (  พงศ์  ,  พงษ์ ,  ปอง  ,ป้อง )  มีในชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิเช่น Pong  (  พงศ์  ,  พงษ์   )  แปลว่า  เชื้อสาย  ,ตระกูล  ,  ลูกหลาน  , เทือกเถา  ,  เหล่ากอ Pongkamol  (  พงศ์กมล  ,  พงษ์กมล  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแห่ง ใจ Kamolpong  (  กมลพงศ์  ,  กมลพงษ์  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแห่งใจ Kanpong  (  กานต์พงศ์  ,  กานต์พงษ์  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นที่รัก Pongpat  (  พงศ์พัฒน์  ,  พงษ์พัฒน์  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ Pongpat  (  พงศ์ภัทร์  ,  พงษ์ภัทร์  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้น่ารัก Pongpach  (  พงศ์พัชร์  ,  พงษ์พัชร์  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร Patpong  (  พัฒน์พงษ์  ,  พัฒน์พงศ์  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ Patpong  (  ภัทร์พงศ์  ,  ภัทร์พงษ์  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้น่ารัก Tanapong  (  ธนพงศ์  , ธนาพงศ์  ,  ธนพงษ์  ,  ธนาพงษ์  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีทรัพย์สิน Thanapong  (  ธนพงศ์  , ธนาพงศ์  , ธนพงษ์  , ธนาพงษ์ )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีทรัพย์สิน Sompong  (  สมพงศ์  ,  สมพงษ์  )  แปลว่า  เหมาะแก่เชื้อสาย

ชื่อที่มีคำว่า Nisa

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำว่า  Nisa  (  นิสา  ,  นิศา  )  มีในชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิเช่น Nisa  (  นิสา  ,  นิศา  )  แปลว่า  กลางคืน Nisarat  (  นิสารัตน์  ,  นิศารัตน์  )  แปลว่า  แก้วแห่งราตรี  คือ  ดวง จันทร์ Nisamanee  (  นิสามณี  ,  นิศามณี  )  แปลว่า  แก้วแห่งราตรี Nisakorn  (  นิสากร  ,  นิศากร  )  แปลว่า  ผู้ทำกลางคืน  คือ  ดวงจันทร์ Nisagorn  (  นิสากร  ,  นิศากร  )  แปลว่า  ผู้ทำกลางคืน  คือ  ดวงจันทร์ Nisakan  (  นิสากานต์  ,  นิศากานต์  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งราตรี Nisawadee  (   นิสาวดี  ,  นิศาวดี  )  แปลว่า  กลางคืน Nisaratchanee  (  นิสารัชนี  ,  นิศารัชนี  )  แปลว่า  เวลาค่ำแห่งราตรี Nisapat  (  นิสาภัทร์  ,  นิศาภัทร์  )  แปลว่า  ผู้น่ารักแห่งราตรี Nisanat  (  นิสาณัฐ  ,  นิศาณัฏฐ์  )  แปลว่า  นักปราชญ์แห่งราตรี Nisakul  (  นิสากุล  ,  นิศากุล  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแห่งราตรี Nisatip  (  นิสาทิพย์  ,  นิศาทิพย์  )  แปลว่า  กลางคืนเป็นของเทวดา Nisathip  (  นิสาทิพย์  ,  นิศาทิพย์  )  แปลว่า  กลางคืนเป็นของเทวดา Sirinisa  (  สิรินิสา  ,

ชื่อที่มีคำว่า อารยา

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำว่า  อารยา  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น อารยา  (  Arraya  )  แปลว่า  ผู้มีธรรม  ,  งาม  ,  เจริญ อารยาณี  (  Arrayanee  )  แปลว่า  ผู้เจริญ อารยาภรณ์  (  Arrayaporn  )  แปลว่า  ผู้มีธรรมเป็นเครื่องประดับ อารยาพร  (  Arrayaporn  )  แปลว่า  ผู้มีธรรมนำสุขมาให้ อารยาพรรณ  (  Arrayapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง อารยารัตน์  (  Arrayarat  )   แปลว่า  แก้วงาม อารยาพัชร์  ( Arrayapach  )  แปลว่า  แก้วงาม อารยามณี  (  Arrayamanee  )  แปลว่า  แก้วงาม   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น อารยะ  (  Arraya  )  แปลว่า  ผู้มีธรรม  ,  งาม  ,  เจริญ อารยพงศ์  (  Arrayapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายงาม อารยพงษ์  (  Arrayapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายงาม อารยเทพ   (  Arrayatep  )  แปลว่า  งามดั่งเทพ อารยคม  (  Arrayakom  )  แปลว่า  ผู้มีธรรมเฉียบแหลม อารยเดช  (  Arrayadech  )  แปลว่า  ผู้เจริญมีชื่อเสียง อารยชัย  (  Arrayachai  )  แปลว่า  การชนะแห่งผู้มีธรรม อารยพัฒน์  (  Arrayapat  )  แปลว่า  ผู้มีธรรมมีความเจริญ อา

ชื่อที่มีคำว่า Rat

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำว่า  Rat  ไม่ได้อ่านว่า  แร็ท  ที่แปลว่า  หนู  แต่  Rat  ใน ภาษาไทย  อ่านว่า  รัฐ  ,  รัตน์  ,  รัชฏ์  ,  รัชฎ์  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น Rattana  (  รัตนา  )  แปลว่า  เพชรพลอย  ,  ของมีค่า  ,  ประเสริฐ  ,  แก้ว Rattanaporn  (  รัตนาภรณ์  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันประเสริฐ  ,  เครื่อประดับเพชรพลอย Ratchada  (  รัชฎา ,  รัชดา   )  แปลว่า  เงิน  ,  ทำด้วยเงิน Ratchata  (  รัชฏา  ,  รัชตา  )  แปลว่า  เงิน  ,  ทำด้วยเงิน Ratchadaporn  (  รัชฎาภรณ์  ,  รัชดาภรณ์  )  แปลว่า  เครื่องประดับเงิน Sirirat  (  ศิริรัตน์  ,  สิริรัตน์  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม Sineerat  (  สินีรัตน์  )  แปลว่า  นางงามผู้ประเสริฐ Sudarat  (  สุดารัตน์  )  แปลว่า  นางผู้ประเสริฐ Tidarat  ,  Thidarat  (  ธิดารัตน์  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ประเสริฐ Ladarat  (  ลดารัตน์  )  แปลว่า  เครือเถาผู้ประเสริฐ Phakarat  (  ผการัตน์  )  แปลว่า  ดอกไม้เป็นของมีค่า Preeyarat  (  ปรียารัตน์  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันประเสริฐ Sureerat  (

ชื่อที่มีคำว่า Nat

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำสะกดว่า  Nat   (  ณัฐ  ,  นัฐ  ,  นาฏ  , นาถ ,  นาท  )  มีทั้ง ชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  Nattaporn  ( ณัฐภรณ์  )  แปลว่า  เครื่องประดับนักปราชญ์  Nattida    ( ณัฐธิดา )   แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นนักปราชญ์ Nattaporn  (  ณัฏฐาภรณ์  )  แปลว่า  เครื่องประดับนักปราชญ์ Nattapan  (  ณัฏฐพรรณ  )  แปลว่า  ความงามแห่งนักปราชญ์ Nattawan  (  ณัฏฐวรรณ  )  แปลว่า  ความงามแห่งนักปราชญ์ Natlada  (  ณัฐลดา  )  แปลว่า  เครือเถานักปราชญ์ Natsuda  (  ณัฐสุดา  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์ Sirinatta  (  สิริณัฏฐา  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นมิ่งขวัญ Sasinatta  (  ศศิณัฏฐา  )  แปลว่า  นักปราชญ์แห่งจันทรา Nat (  นาฏ  )  แปลว่า  ผู้หญิงทั่วๆไป Nattaya  (  นาฏญา  ,  นาฏยา ,  นาตยา  )  แปลว่า  การแสดงละคร ,  การเต้นรำ Nat  (  นาถ  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่พึ่ง Nath  (  นาถ  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่พึ่ง Nattanat  (  ณัฐนาถ  ,  ณัฏฐนาถ  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่พึ่ง Nattanath  (  ณัฏฐนาถ  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่พึ่ง   ชื่

ชื่อที่มีคำว่า ชาต

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำว่า  ชาต  (  เกิด  )  หรือ  คำว่า  ชาติ  (  การเกิด  ) มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น สุชาตา  ( Suchata  )  แปลว่า  ผู้เกิดดี สุรชาตา  (  Surachata  )  แปลว่า  เกิดผู้กล้า สิริชาตา  (  Sirichata  )  แปลว่า  เกิดความงาม   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น ชาต  (  Chat  )  แปลว่า  เกิด ชาติ  (  Chat  )  แปลว่า  การเกิด  ,  ตระกูล  ,  ประเทศ  ,  พวก  ,  หมู่ สุชาต  (  Suchat  )  แปลว่า  ผู้เกิดดี สุชาติ ( Suchat  )  แปลว่า  ผู้มีการเกิดดี  ,  ผู้มีตระกูลดี สุรชาต  (  Surachat  )  แปลว่า  เกิดผู้กล้า สุรชาติ  (  Surachat  )  แปลว่า  การเกิดผู้กล้า ธีรชาต  (  Teerachat  )  แปลว่า  เกิดนักปราชญ์ ธีรชาติ  (  Teerachat  )  แปลว่า  การเกิดนักปราชญ์ พีรชาต  (  Peerachat  )  แปลว่า  เกิดผู้กล้า พีรชาติ  (  Peerachat  )  แปลว่า  การเกิดผู้กล้า วีรชาต  (  Weerachat ,  Veerachat   )  แปลว่า  เกิดผู้กล้า วีรชาติ  (  Weerachat  ,  Veerachat  )  แปลว่า  การเกิดผู้กล้า นวชาต  (  Nawachat  )  แปลว่า  เกิดใหม่ นวชาติ  (  Nawa

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า Ka

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  Ka  (  กะ  ,  กา  ,  คะ  )  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น Kamitta  (  กนิษฐา  ,  กนิฎฐา  ,  กนิฏฐา  )  แปลว่า  น้อง Kana  (  กนา  )  แปลว่า  เด็กหญิง  ,  สาวน้อย  ,  ผู้หญิง Katalee  (  กทลี  )  แปลว่า  กล้วย Kamala  (  กมลา  )  แปลว่า  บัว  ,  นางงาม Kasa  (  กาษา  ,  กาสา  )   แปลว่า  ผ้าชนิดหนึ่ง Kasorn  (  กาสร  )  แปลว่า  ควาย Kawaw ,  Kawou   (  กาเหว่า  )    แปลว่า  นกดุเหว่า Karuna  (  การุณา  )  แปลว่า  การุญ Karaked  (  การะเกด )  แปลว่า  ชื่อต้นการะเกด ดอกมีกลิ่นหอมคล้ายดอกลำเจียก Karabuning  (  การะบุหนิง  )  แปลว่า  ดอกแก้ว Kanitta  (  คณิตา  )  แปลว่า  การนับ  ,  การคำนวณ   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น Kanit  (  กนิษฐ์  ,  กนิฎฐ์  ,  กนิฏฐ์  )  แปลว่า  น้อง Kamol  (  กมล  )  แปลว่า  บัว  ,  ใจ  ,   หัวใจ Kabin  (  กบินทร์  )  แปลว่า  ลิง Kawee  ,  Kavee  )  แปลว่า  นักประพันธ์  ,  นักปราชญ์ในทางบทกลอน Kasama  (  กษมา  )  แปลว่า  ความอดกลั้น Kasana  (  กษณะ  )  แปลว่า  คร

ชื่อที่มีคำว่า รัฐ

รูปภาพ
        ชื่อที่มีคำว่า  รัฐ  มีในชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิเช่น   รัฐ  (  Rat  )  แปลว่า  บ้านเมือง  ,  แว่นแคว้น รัฐพงศ์  (  Rattapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแห่งแว่นแคว้น รัฐพงษ์  (  Rattapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแห่งแว่นแคว้น รัฐเดช  (  Rattadech  )  แปลว่า  ผู้เป็นชื่อเสียงแห่งแว่นแคว้น รัฐเดชน์  (  Rattadech  )  แปลว่า  ลูกธนูแห่งแว่นแคว้น รัฐชัย  (  Rattachai  )  แปลว่า  การชนะแห่งแว่นแคว้น รัฐไชย  (  Rattachai  )  แปลว่า  แว่นแคว้นที่เจริญกว่า รัฐสิทธิ์  (  Rattasit  )  แปลว่า  อำนาจอันชอบธรรมแห่งแว่นแคว้น รัฐพัฒน์  (  Rattapat  )  แปลว่า  แว่นแคว้นมีความเจริญ รัฐภัทร์  (  Rattapat  )  แปลว่า  แว่นแคว้นเจริญ รัฐวัฒน์  (  Rattawat  )  แปลว่า  แว่นแคว้นมีความเจริญ รัฐภูมิ  (  Rattapoom  )  แปลว่า  ที่ดินแห่งแว่นแคว้น สหรัฐ  (  Saharat  )  แปลว่า  รวมแว่นแคว้นเข้าด้วยกัน  ,  มีแว่นแคว้นร่วมกัน สิทธิรัฐ  (  Sittirat   )  แปลว่า  อำนาจอันชอบธรรมแห่งแว่นแคว้น อติรัฐ   (  Atirat  )  แปลว่า  แว่นแคว้นพิเศษ อธิรัฐ  (  Atirat  )  แปลว่า  แว่นแคว้

ชื่อที่มีความหมายว่า สู้

รูปภาพ
     ชื่อที่มีความหมายว่า  สู้  (  แข่งขัน  ,  รบ  ,  ประกวด  ,  ต้านทาน  , ฝ่า  ,  อุตสาหะ  ,  พยายาม  )  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น วิริยา  (  Wiriya  ,  Viriya  )  แปลว่า  ผู้มีความเพียร วิริยาภรณ์  (  Wiriyaporn  )  แปลว่า  ผู้มีความเพียรเป็นเครื่องประดับ วิริยาพร  (  Wiriyaporn  )  แปลว่า  ความเพียรนำสุขมาให้ พิริยา  (  Piriya  )  แปลว่า  ความเพียร พิริยาภรณ์  (  Piriyaporn  )  แปลว่า  ผู้มีความเพียรเป็นเครื่องประดับ พิริยาพร  (  Piriyaporn  )  แปลว่า  ความเพียรนำสุขมาให้   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น รบ  (  Rop  )  แปลว่า  สู้กัน  ,  ต่อสู้ รณ  (  Ron  )  แปลว่า  สงคราม  ,  เสียงดัง รณพงศ์  ,  รณพงษ์  ( Ronnapong  )  เชื้อสายเสียงดัง รณรงค์  (  Ronnarong  )  แปลว่า  สนามรบ  ,  การรบ สงคราม  (  Songkram  )  แปลว่า  การต่อสู้  ,  การรบพุ่ง วิริยะ  (  Wiriya  ,  Viriya  )  แปลว่า  ผู้มีความเพียร พิริยะ  (  Piriya  )  แปลว่า  ความเพียร ยุทธ  (  Yut  )  แปลว่า  สงคราม  ,  การรบพุ่ง ยุทธพงศ์  ,  ยุทธพงษ์  (  Yuttapo

ชื่อที่มีคำว่า นีร

รูปภาพ
       ชื่อที่มีคำว่า  นีร  มีทั้งชื่อผู้หญิง   และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น นีร  (  Neera  )  แปลว่า  น้ำ นีร์  (  Nee  )  แปลว่า  น้ำ นีรธาร  (  Neeratan  )  แปลว่า  ลำน้า นีรธารา  (  Neeratara  )  แปลว่า  สายน้ำ นีรชล  (  Neerachol  )  แปลว่า  น้ำ นีรรัตน์  (  Neerarat  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม นีรพัชร์  (  Neerapach  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม นีรภัทร์  (  Neerapat  )  แปลว่า  น้ำสะอาด  ,  น้ำแห่งความเจริญ   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น นีรนาท  (  Neeranat  )  แปลว่า  กึกก้อง นีรธร  (  Neeratorn  )  แปลว่า  ถือไว้ซึ่งน้ำ  ,  มีไว้ซึ่งน้ำ นีรธรณ์  (  Neeratorn  )  แปลว่า  การถือไว้ซึ่งน้ำ  ,  การมีไว้ซึ่งน้ำ นีรณัฐ  (  Neeranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์แห่งน้ำ นีรณัฏฐ์  (  Neeranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์แห่งน้ำ นีรพน  (  Neerapon  )  แปลว่า  น้ำป่า นีรนภ  (  Neeranop  )  น้ำฟ้า  ,  น้ำฝน นีรวัส  (  Neerawas  ,  Neeravas  )  แปลว่า  น้ำฝน นีรพัฒน์  (  Neerapat  )  แปลว่า  น้ำแห่งความเจริญ นีรวัฒน์  (  Nirawat  )  แปลว่า  น้ำแห่งความเจริญ

ชื่อที่มีคำว่า นิ

รูปภาพ
       ชื่อที่มีคำว่า  นิ  นำหน้า  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น นิภา  (  Nipa  )  แปลว่า  เสมอ  ,  เทียบ  ,  เทียม นิภาพร  (  Nipaporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขมาให้เสมอ นิภาภรณ์  (  Nipaporn  )  แปลว่า  ผู้เสมอด้วยเครื่องประดับ นิภารัตน์  (  Niparat  )  แปลว่า  เสมอด้วยเพชร นิภาพัชร์  (  Nipapach  )  แปลว่า  เสมอด้วยเพชร นิภาภัทร์  (  Nipapat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักเสมอ นิภานรี  (  Nipanaree  )  แปลว่า  เสมอนาง นิภาสินี  (  Nipasinee  )  แปลว่า  นางงามเสมอ นิโลบล  (  Nilobol  )  แปลว่า  บัวขาบ  ,  หินสีขาว  ,  พลอยสีครามอ่อน นิลุบล  (  Nilubol  )  แปลว่า  บัวขาบ นิศา  ,  นิสา  (  Nisa  )  แปลว่า  กลางคืน นิศากร  ,  นิสากร  (  Nisakorn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ นิรมล  (  Niramol  )  แปลว่า  ไม่มีมลทิน  ,  ผ่องใส นิตยา  (  Nittaya  )  แปลว่า  ยั่งยืน  ,  เสมอ นิจ  (  Nit  ,  Nij  )  แปลว่า  ยั่งยืน  ,  เสมอ นิตย์  (  Nit  )  แปลว่า  ยั่งยืน  ,  เสมอ นิล  (  Nin  ,  Nil  )  แปลว่า  พลอยสีดำ หรือ สีขาบ  ,  สีดำ นิลรัตน์  (  

ชื่อที่เกี่ยวกับ ฤดูร้อน

รูปภาพ
     ชื่อที่เกี่ยวกับฤดูร้อน    มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น เมษา  (  Mesa  )  แปลว่า  ชื่อเดือนเมษายน เมษามณี  (  Mesamanee  )  แปลว่า  เพชรแห่งเดือนเมษาฯ เมษารัตน์  (  Mesarat  )  แปลว่า  เพชรแห่งเดือนเมษาฯ เมษาภรณ์  (  Mesaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเดือนเมษาฯ เมษาพร  (  Mesaporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขเดือนเมษาฯมาให้ สิริเมษา  (  Sirimesa  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญแห่งเดือยเมษาฯ เมษากานต์  (  Mesakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งเดือนเมษาฯ   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น คิมหันต์  (  Kimhan  )  แปลว่า  ฤดูร้อน คิมห์  (  Kim  )  แปลว่า  ฤดูร้อน คิมหะ  (  Kimha  )  แปลว่า  ฤดูร้อน คิมห์ขจร  (  Kimkhajorn  )  แปลว่า  เมฆในฤดูร้อน  ,  ดวงตะวันในฤดูร้อน คิมหะพงศ์  ,  คิมหะพงษ์  (  Kimhapong  )  แปลว่า  เชื้อสายฤดูร้อน เมษ  (  Mes  )  แปลว่า  ชื่อกลุ่มดาว  ,  แกะ คิมหกานต์  (  Kimhakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งฤดูร้อน คิมหกุล  (  Kimhakul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายฤดูร้อน คิมหพงศ์  ,  คิมหพงษ์  (  Kimhapong  )  แปลว

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

รูปภาพ
     ชื่อที่มีความหมายว่า  แผ่นดิน  (  พื้นดิน  )  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น ธรณี  (  Torranee  )  แปลว่า  โลก  ,  แผ่นดิน  ,  พื้นดิน เมทินี  (  Metinee  )  แปลว่า  แผ่นดิน   วาลุกา  (  Waluka  )  แปลว่า  ทราย  ,  กรวด มัตติกา  (  Mattika  )  แปลว่า  ดินเหนียว   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น ภูริ  (  Poori  )  แปลว่า  แผ่นดิน  ,  พื้นดิน  ,  มาก ภูวดล  (  Poowadol  )  แปลว่า  พื้นแผ่นดิน เมทนี  (  Metanee  )  แปลว่า  แผ่นดิน เมทนีดล  (  Metaneedol  )  แปลว่า  พื้นแผ่นดิน วสุธา  (  Wasuta  )  แปลว่า  แผ่นดิน พสุธา  (  Pasuta  )  แปลว่า  แผ่นดิน        ชื่อที่มีความหมายว่า  น้ำ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น วารี  (  Waree  ,  Varee  )  แปลว่า  น้ำ สุวารี  (  Suwaree  )  แปลว่า  น้ำสะอาด พิศุทธิวารี  (  Pisuttiwaree  )  แปลว่า  น้ำสะอาด  ,  น้ำบริสุทธิ์ พิสุืทธิวารี  (  Pisuttiwaree  )  แปลว่า  น้ำสะอาด  ,  น้ำบริสุทธิ์ สายธาร  (  Sietan  )  แปลว่า  สายน้ำ สายชล  ( Siechol  )

ชื่อที่มีความหนมายว่า ความดี

รูปภาพ
       ชื่อที่มีความหมายเกี่ยวกับ  ความดี  หรือ  ผู้มีบุญ  มีทั้งชื่อผู้หญิง   และ   ชื่อผู้ชาย   ดังนี้   ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น บุญราศี  (  Bunrasee  )  แปลว่า  กองบุญ บุญญา  (  Bunya  )  แปลว่า  ความดี  ,  กุศล บุญญาณี  (  Bunyanee  )  แปลว่า  ผู้มีความดี เพ็ญพิศุทธิ์  ,  เพ็ญพิสุทธิ์  (  Penpisut  )  แปลว่า  ผู้มีความดี  ,  ผู้เต็มไปด้วยความบริสุทธิ์ ภัคสินี  (  Pakkasinee  )  แปลว่า  นางผู้โชคดี ภัทรสินี  (  Pattarasinee   )  แปลว่า  นางผู่น่ารัก ภัสราสินี  (  Passarasinee  )  แปลว่า  นางผู้รุ่งเรือง เมธาวี  (  Metawee  )  แปลว่า  นักปราชญ์ ลักขณา  (  Lakkhana  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี ลักษณา  (  Laksana  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี นงลักษณ์  (  Nonglak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี เยาวลักษณ์  (  Yaowalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี เสาวลักษณ์  (  Souwalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี ณัฏฐา  (  Natta  )  แปลว่า  ผู้รู้  ,  นักปราชญ์ ณัฏฐสินี  (  Nattasinee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์   ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น บุญ  (  Bun  )  แปลว่า  ความดี  ,  กุศล

ชื่อที่มีคำว่า อรรค

รูปภาพ
     ชื่อที่มีคำว่า  อรรค  หรือ  อัคร  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น อัครสินี   (  Akkarasinee  )  แปลว่า  นางงามที่สุด อัครธิดา  (  Akkaratida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เลิศ อัครสุดา  (  Akkarasuda  )  แปลว่า  นางผู้เลิศ อัครมณี  (  Akkaramanee  )  แปลว่า  ยอดแห่งเพชรพลอย   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น อัคร  (  Akkara  )  แปลว่า  ยอด  ,  ที่สุด  ,  เด่น  ,  เยี่ยม  ,  เลิศ อัครกานต์  (  Akkarakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักที่สุด อัครณัฐ  (  Akkaranat  )  แปลว่า  ยอดแห่งนักปราชญ์ อัครณัฏฐ์  (  Akkaranat  )  แปลว่า  ยอดแห่งนักปราชญ์ อัครพล  (  Akkarapol  )  แปลว่า  ผู้มีกำลังเลิศ อัครพัฒน์  (  Akkarapat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญที่สุด อัครวัฒน์  (  Akkarawat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญที่สุด อัครภัทร์  (  Akkarapat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักที่สุด อัครวุฒิ  (  Akkarawut  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญที่สุด อัครวุธ  (  Akkarawut  )  แปลว่า  ยอดแห่งอาวุธ อัครพงศ์  ,  อัครพงษ์  (  Akkarapong  )  แปลว่า  ยอดแห่งเชื้อสาย อรรคพล  (  Akk

ชื่อที่มีคำว่า Nung

รูปภาพ
      ชื่อที่มีคำว่า  Nung   มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น Nung  (  หนึ่ง  )  แปลว่า  จำนวนเดียว  ,  แรก  , เดียว Nungrutai  (  หนึ่งฤทัย  )  แปลว่า  ผู้มีใจเดียว Nungharutai   (  หนึ่งหฤทัย  )  แปลว่า  ผู้มีใจเดียว Nunghatai  (  หนึ่งหทัย  )  แปลว่า  ผู้มีใจเดียว Nungticha  (  หนึ่งทิชา  )  แปลว่า  คนแรก Nungtida  (  หนึ่งธิดา  )  แปลว่า  ลูกหญิงคนแรก Nungnuch  (  หนึ่งนุช  )  แปลว่า  น้องคนแรก   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น Nungmanas  (  หนึ่งมนัส  )  แปลว่า  ผู้มีใจเดียว        ชื่อที่มีความหมายเช่นเดียวกับ  Nung (  หนึ่ง  ) ก็คือ  Ek  (  เอก  )   มีในชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิเช่น Ek  (  เอก  )  แปลว่า  ที่หนึ่ง  ,  สำคัญ  ,  เฉพาะ  ,  ดีเลิศ ,  ยิ่งใหญ่  ,  พิเศษ Ekkalak  (  เอกลักษณ์  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะเฉพาะตน Ekkapong  (  เอกพงศ์  ,  เอกพงษ์  )แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายคนแรก Ekkachai  (  เอกชัย  )  แปลว่า  การชนะครั้งแรก Ekkachai  (  เอกไชย  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญดีเลิศกว่า Ekkawut  (  เอกวุฒิ  )  แปลว่า  ผู้มีคว

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

รูปภาพ
        ชื่อที่มีคำว่า  ขวัญ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น ขวัญ  (  Khwan  )  แปลว่า  ความดี  ,  ความเจริญ  ,  มิ่ง  ,  สิริ  ,  ศรี ขวัญตา  (  Khwanta  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก ขวัญเนตร  (  Khwannet  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก ขวัญกมล  (  Khwankamol  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก  ,  ขวัญใจ  ,  ผู้เป็นศรีแก่ใจ ขวัญขจี  (  Khwankhajee  )  แปลว่า  ผู้น่ารัก ขวัญฤดี  (  Khwanrudee  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดี ขวัญฤทัย  (  Khwanrutai  )  แปลว่า  ขวัญใจ  ,  ผู้เป็นที่รัก ขวัญจิต  (  Khwanjit  )  แปลว่า  ขวัญใจ  ,  ผู้เป็นที่รัก ขวัญจิตร ,  ขวัญจิตร์   (  Khwanjit  )  แปลว่า  ผู้งดงาม ขวัญชีวัน  (  Khwancheewan  )  แปลว่า  ลูกผู้เป็นที่รัก ขวัญชีวา  (  Khwancheewa  )  แปลว่า  ขวัญใจ  ,  ผู้เป็นที่รัก ขวัญธิดา  (  Khwantida  )  แปลว่า  ลูกผู้เป็นที่รัก ขวัญสุดา  (  Khwansuda  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก ขวัญทิชา  (  Khwanticha  )  แปลว่า  นกผู้เป็นที่รัก  ,  ผู้เป็นที่รัก ขวัญทิวา  (  Khwantiwa  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแ

ชื่อที่ขึ้นต้นด้วยตัว G

รูปภาพ
      ชื่อที่ขึ้นต้นด้วยตัว  G  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น Grace  (เกรซ  ,  เกรส  )  แปลว่า  งดงาม  ,  สง่า Great  (  เกรท  )  แปลว่า  ใหญ่โต  ,  ยิ่งใหญ่ Gift  (  กิฟท์  )  แปลว่า  ของขวัญ Guitar  (  กีตาร์  )  แปลว่า  กีตาร์ Grand  (  แกรนด์  )  แปลว่า  ใหญ่โต  ,  โอ่โถง   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น Gorn  (  กร  )  แปลว่า  ผู้ทำ  ,  แสง  ,  รัศมี Gorn  (  กรณ์  )  แปลว่า  ฉลาด  ,  ชำนาญ Gold  (  โกลด์  )  แปลว่า  ทองคำ Golf  (  กอล์ฟ  )  แปลว่า  กีฬากอล์ฟ Got  (  ก็อต  )  แปลว่า  ได้รับ Gray  (  เกรย์  )  แปลว่า  สีเทา Green  (  กรีน  )  แปลว่า  สีเขียว Glad  (แกลด  )  แปลว่า  ดีใจ Giant  (  ไจแอนท์  )  แปลว่า  ใหญ่โต  ,  ยักษ์ George  (  จอร์จ  )  แปลว่า  จอร์จ

ชื่อที่มีคำว่า นัดดา

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำว่า  นัดดา  มีในชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิเช่น นัดดา  (  Nadda  )  แปลว่า  หลาน นัดดาพร  (  Naddaporn  )  แปลว่า  หลานผู้นำความสุขมาให้ นัดดาภรณ์  (  Naddaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับหลาน นัดดากุล  (  Naddakul  )  แปลว่า  เชื้อสายหลาน นัดดาทืพย์  (  Naddatip  ,  Naddathip  )  แปลว่า  หลานเป็นของ เทวดา สุนัดดา  (  Sunadda  )  แปลว่า  หลานงาม สิรินัดดา  (  Sirinadda  )  แปลว่า  หลานผู้เป็นมิ่งขวัญ ศิรินัดดา  (  Sirinadda  )  แปลว่า  หลานผู้เป็นมิ่งขวัญ สิรนัดดา  ,  ศิรนัดดา  (  Siranadda  )  แปลว่า  ยอดหลาน ศศินัดดา  (  Sasinadda  )  แปลว่า  หลานงามดั่งจันทร์    ส่วนคำที่มีความหมายว่า  เหลน  คือ  ปนัดดา  มีในชื่อผู้หญิงดังนี้  อาทิเช่น ปนัดดา  (  Panadda  )  แปลว่า  เหลน ปนัดดาพร  (  Panaddaporn  )  แปลว่า  เหลนนำาุขมาให้ ปนัดดาภรณ์  (  Panaddaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเหลน ปนัดดาทิพย์  (  Panaddatip  )  แปลว่า  เหลนเป็นของเทวดา ปนัดดากุล  (  Panaddakul  )  แปลว่า  เชื้อสายเหลน สิริปนัดดา  (  Siripanadda  )  แปลว่า  เหลนผู้เป็นมิ่

ชื่อที่มีคำว่า เพชรา

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำว่า  เพชร  หรือ  เพชรา  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น เพชรา  (  Petchara  )  แปลว่า  เพชร เพชรลดา  (  Petlada  ,  Pechlada  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร เพชรดา  (  Pechrada  )  แปลว่า  เพชร เพชราภรณ์  (  Petcharaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร เพชราพร  (  Petcharaporn  )  แปลว่า  เพชรนำสุขมาให้ เพชรารัตน์  (  Petchararat  )  แปลว่า  เพชรพลอย เพชรามณี  (  Petcharamanee  )  แปลว่า  เพชรพลอย เพชรชมพู  (  Petchompoo  )  แปลว่า  เพชรสีชมพู   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น เพชร  (  Pech  ,  Pet  )  แปลว่า  หินมีค่าสีใสมีน้ำแวววาวใช้ทำเครื่องประดับ เพชรพงศ์  ,  เพชรพงษ์  (  Pechpong  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร เพชรกุล  (  Pechkul  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร เพชรกานต์  (  Pechkan  )  แปลว่า  เพชรอันเป็นที่รัก เพชรกาญจน์  (  Pechkan  )  แปลว่า  เพชรทองคำ เพชรพันธุ์  (  Pechpan  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร พงศ์เพชร  ,  พงษ์เพชร  (  Pongpech  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร

ชื่อที่มีนำหน้าคำว่า Juta

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำนำหน้าว่า  Juta  หรือ  Jutha  (  จุฑา  )  มีทั้งชื่อผู้หญิง และชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  Jutasinee  (  จุฑาสินี  )  แปลว่า  ยอดหญิง Jutamas  (  จุฑามาส  )  แปลว่า  มงกุฏพระจันทร์ Jutamas  (  จุฑามาศ  )  แปลว่า  มงกุฏทองคำ  ,  ปิ่นทองคำ Jutarat  (  จุฑารัตน์  )  แปลว่า  มงกุฏเพชร  ,  ปิ่นเพชร Jutamanee  (  จุฑามณี  )  แปลว่า  มงกุฏเพชร  ,  ปิ่นเพชร Jutawan  (  จุฑาวรรณ  )  แปลว่า  ผู้มีความงามเลิศ Jutapan  (  จุฑาพรรณ  )  แปลว่า  ผู้มีความงามเลิศ Jutatip  ,  Juthathip  (  จุฑาทิพย์  )  แปลว่า  ปิ่นทิพย์ Jutatip  ,Jutathip  (  จุฑาทิพ  )  แปลว่า  ปิ่นสวรรค์ Jutalak  (  จุฑาลักษณ์  )  แปลว่า  ผู็มีลักษณะดี Jutaratchanee  (  จุฑารัชนี  )  แปลว่า  ที่สุดแห่งราตรี Jutapak  (  จุฑาภัค  )  แปลว่า  ผู้โชคดีที่สุด   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น Juta  ,  Jutha  (  จุฑา  )  แปลว่า  ที่สุด  ,  ยอด  ,  มงกุฏ  ,  ชั้นบน  , ปิ่น Jutakan  (  จุฑากานต์  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักที่สุด Jutakan  (  จุฑากาญจน์  )  แปลว่า  ปิ่นทอง Jutapong  (  

ชื่อที่มีคำว่า Pai

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำว่า  Pai ( ไพ )   มีทั้งชื่อหญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น Paipan  (  ไพพรรณ  )  แปลว่า  สีต่าง ๆ Pailin  (  ไพลิน  )  แปลว่า  พลอยสีน้ำเงิน Paijit  (  ไพจิตร  )  แปลว่า  งาม Prapai  (  ประไพ  )  แปลว่า  งาม Prapaipan  (  ประไพพรรณ  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง Prapaiporn  (  ประไพพร  )  แปลว่า  งามนำสุขมาให้ Prapaiporn  (  ประไพภรณ์  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม Ampai  (  อำไพ  )  แปลว่า  งาม  ,  สุกใส Ampaipan  (  อำไพพรรณ  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง Ampaiporn  (  อำไพพร  )  แปลว่า  งามนำสุขมาให้ Ampaiporn  (  อำไพภรณ์  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น Pairach  (  ไพรัช  )  แปลว่า  ต่างประเทศ Pairin  (  ไพริน  )  แปลว่า  ข้าศึก Pairoj  (  ไพโรจน์  )  แปลว่า  รุ่งเรือง Paisan  ,  Paisal  (  ไพศาล  )  แปลว่า  กว้างขวาง Paitoon  (  ไพฑูรย์  )  แปลว่า  พลอยสีเขียว Paibool  ,  Paiboon  (  ไพบูลย์  )  แปลว่า  ความกว้างขวาง  ,  ความเต็มเปี่ยม Pongpaibool  (  พงศ์ไพบูลย์  ,  พงษ์ไพบูลย์  )  แปลว่

ชื่อที่มีคำว่า Krai

รูปภาพ
    ชื่อที่มีคำว่า  Krai  (  ไกร  )  มีในชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิเช่น Krai  (  ไกร  )  แปลว่า  ยิ่ง  ,  ใหญ่  ,  มาก  ,  ชื่อพันธุ์ไม้ชนิดหนึ่ง Kraikan  (  ไกรกาญจน์  )  แปลว่า  ผู้มีทองยิ่ง Kraikan  (  ไกรกานต์  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักยิ่ง Kraijes  (  ไกรเจษฎ์  )  แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่ที่สุด Kraichet  (  ไกรเชษฐ์  )  แปลว่า  พี่ผู้เป็นใหญ่ Kraichol  (  ไกรชล  )  แปลว่า  น้ำมาก Kraichan  (  ไกรชาญ  )  แปลว่า  ผู้ชำนาญมาก  ,  ผู้คล่องแคล่วมาก Kraichat  (  ไกรชาติ  )  แปลว่า  ตระกูลใหญ่ Kraipong  (  ไกรพงศ์  ,  ไกรพงษ์  )  แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายยิ่ง Krainat  (  ไกรณัฐ  ,  ไกรณัฏฐ์  )  แปลว่า  ผู้รู้ยิ่ง Kraidech  (  ไกรเดช  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงยิ่ง  ,  ผู้มีอำนาจมาก Krairat  (  ไกรรัตน์  )  แปลว่า  ผู้ประเสริฐยิ่ง Krailak  (  ไกรลักษณ์  )  แปลว่า  ผู้มีคุณภาพยิ่ง Kraiyut  (  ไกรยุทธ์   )  แปลว่า  ผู้มีการต่อสู้ยิ่ง Kraiwat   (  ไกรวัฒน์  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญยิ่ง Kraivas  (  ไกรวรรษ ,  ไกรวัส  )  แปลว่า  ฝนมาก Kraiwut  (  ไกรวุฒิ  )  แปลว่า  ผู้

ชื่อที่มีความหมายเกี่ยวกับ ความรัก

รูปภาพ
     ชื่อที่มีความหมายเกี่ยวกับ  ความรัก  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น กานตา  (  Kanta  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก กานดา  (  Kanda  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก กานต์สินี  (  Kansinee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก นรีกานต์  (  Nareekan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก ลดากานต์  (  Ladakan  )  แปลว่า  เครือเถาอันเป็นที่รัก ศศิกานต์  (  Sasikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักดั่งจันทร์ สุทธิกานต์  (  Suttikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันบริสุทธิ์ สุชากานต์  (  Suchakan  )  แปลว่า  ผู้มีกำเนิดดีอันเป็นที่รัก สุกานตา  (  Sukanta  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม สุกานดา  (  Sukanda  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม สุปรียา  (  Supreeya  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักที่งาม สินิกานต์  (  Sineekan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก สิรปรียา  (  Sirapreeya   )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักที่สุด สิริปรียา  (  Siripreeya )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันเป็นมิ่งขวัญ สิริกานต์  (  Sirikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันเป็นมิ่งขวัญ สิริกานด์  (  Sirikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่