บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กุมภาพันธ์, 2014

ชื่อที่แปลว่าพ่อ

รูปภาพ
   ชื่อที่มีคำแปลว่าพ่อ มีอยู่หลายคำ   มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย ดังนี้  เช่น     ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น พรชนก ( Pornchanok )   แปลว่า  พ่อผู้นำสุขมาให้ กมลชนก ( Kamonchanok )   แปลว่า  ผู้เป็นดวงใจของพ่อ ชนิดา ( Chanida )   แปลว่า  พ่อ ชนิดาภรณ์ ( Chanidaporn )    แปลว่า   ผู้เป็นเครื่องประดับของพ่อ ชนิดาพร ( Chanidaporn )    แปลว่า    พ่อผู้นำสุขมาให้ ดนยา ( Danaya )   แปลว่า     ลูกหญิง ดนยาพร ( Danayaporn )    แปลว่า   ลูกหญิงผู้นำสุขมาให้ กุลดนยา ( Kundanaya , Kuldanaya )   แปลว่า   ลูกหญิงผู้เป็นเชื้อสาย  ,  ผู้เป็นเชื้อสายลูกหญิง ดนยากุล ( Danayakun, Danayakul )    แปลว่า    ลูกหญิงผู้เป็นเชื้อสาย   ,  ผู้เป็นเชื้อสายลูกหญิง ดนุชา ( Danucha )    แปลว่า     ลูกหญิง ดนุชาพร ( Danuchaporn )   แปลว่า   ลูกหญิงผู้นำสุขมาให้ ดนุชากุล ( Danuchakun , Danuchakul )  แปลว่า   ลูกหญิงผู้เป็นเชื้อสาย   ,  ผู้เป็นเชื้อสายลูกหญิง ชามา ( Chama )     แปลว่า   ลูกหญิง ชามาพร ( Chamaporn )   แปลว่า   ลูกหญิงผู้นำสุขมาให้ ธิดา  (  Tida ,Thida )   แปลว่า 

ชื่อที่แปลว่าแม่

รูปภาพ
   ชื่อที่แปลว่าแม่ มีอยู่หลายคำ  บางท่าน  มีลูกก็อยากตั้งชื่อ ให้ลูกอันเป็นที่รัก    หรือ   บางท่านอาจฝันว่า  แม่ ของตนมาขอ เกิดเป็นลูกจึงอยากตั้งชื่อลูกของตน ที่มีคำ แปลว่า แม่ ชนิกา ( Chanika )   แปลว่า   แม่  ,   หญิงผู้ให้เกิด ชนิกาภรณ์ ( Chanikaporn )   แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับของแม่ ชนิกาพร ( Chanikaporn )   แปลว่า   แม่ผู้นำสิ่งที่ดีมาให้ นนทลี ( Nontalee )    แปลว่า   แม่ นนทลีพร ( Nontaleeporn )   แปลว่า   แม่ผู้นำสุขมาให้ นนทลีภรณ์ ( Nontaleeporn )   แปลว่า   ผู้เป็นเครื่องประดับของแม่ มาดา ( Mada )   แปลว่า   แม่ มาดาภรณ์  ( Madaporn )    แปลว่า   ผู้เป็นเครื่องประดับของแม่ มาดาพร ( Madaporn )  แปลว่า   แม่ผู้นำสุขมาให้ มาตา ( Mata )   แปลว่า  แม่ มาตาภรณ์  ( Mataporn )   แปลว่า   ผู้เป็นเครื่องประดับของแม่ มาตาพร ( Mataporn )   แปลว่า   แม่ผู้นำสุขมาให้ วิมาดา  ( Vimada , Wimada )   แปลว่า   แม่เลี้ยง วิมาตา ( Vimata , Wimata )   แปลว่า   แม่เลี้ยง

ประสบแปลว่าอะไร

รูปภาพ
      คำว่า  ประสบ  กับ  ประสพ  แปลเหมือนกันไหม  ชื่อคุณแปลว่า อะไรมีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้      ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น ประณีต ( Praneet )   แปลว่า   ดี  , ดียิ่ง  ,  ละเอียด ประภา  ( Prapa )    แปลว่า   แสง ,  แสงสว่าง ,  แสงไฟ ปุณฑริก  ( Puntarik )    แปลว่า   บัวขาว บุณฑริก  (  Buntarik  ) แปลว่า     บัวขาว โปร่งฟ้า ( Prongfa )    แปลว่า   ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง  ใบบางโปร่ง เป็นไม้ประดับ ประไพ  (  Prapai  )  งาม ประไพพรรณ  (  Prapaipan  )  งามยิ่ง พนิดา  (  Panida  )  แปลว่า  หญิงสาว  ,  วนิดา พนิดาภรณ์  (  Panidaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนาง วนิดา  (  Wanida  )  แปลว่า  หญิงสาว วนิดาภรณ์  (  Wanidaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนาง พัชนี  (  Patchanee  )  แปลว่า  พัด เพาพะงา  (  Poupanga  )  แปลว่า  งาม      ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น ประสบ ( Prasop )   แปลว่า    ได้  ,  พบ ประสพ ( Prasop )   แปลว่า    การเกิดผล   ,   การคลอดลูก   ,  การได้ ,   การพบ ปัญญา  (  Panya  )  แปลว่า  ความรอบรู้ ประโมทย์ ( Pramot, Pramoet )     แปลว

จุฑาแปลว่าอะไร

รูปภาพ
    จุฑา ท่านคงเคยเห็น  ว่ามีทั้งชื่อของผู้หญิงและผู้ชาย   อาทิเช่น   ชื่อผู้หญิง  มีดังนี้ จุฑามณี ( Jutamanee, Juthamanee)   แปลว่า   ปิ่น จุฑาลักษณ์ ( Jutalak ,Juthalak )   แปลว่า  ผมจุก จุฑาพัชร์  (  Jutapach  )  แปลว่า  ปิ่นเพชร จุฑามาศ  (  Jutamas  )  แปลว่า  ปิ่นทอง จุฑากาญจน์  (  Jutakan  )  แปลว่า  ปิ่นทอง จุฑามาส  (  Jutamas  )  แปลว่า  ปิ่นจันทร์ จุฑาสินี  (  Jutasinee  )  แปลว่า  ยอดหญิง จุฑารัตน์ ( Jutarat ,Jutharat )  แปลว่า   ปิ่นเพชร  ,  ปิ่นแก้ว จุฑานาฏ  (  Jutanat  )  แปลว่า  ยอดหญิง ศิรรัตน์ ( Sirarat )  แปลว่า  เพชรน้ำงามที่สุด ศิรมณี ( Siramanee)    แปลว่า   เพชรน้ำงามที่สุด ศิรนารี ( Siranaree )   แปลว่า   ผู้เป็นยอดหญิง ศิรนรี ( Siranaree )    แปลว่า   ผู้เป็นยอดหญิง ศิรหทัย ( Sirahatai )   แปลว่า   ผู้เป็นที่สุดแห่งใจ ศิรชนา ( Sirachana )   แปลว่า    ผู้เป็นยอดคน     ชื่อผู้ชาย  มีดังนี้ จุฑา ( Juta, Jutha )   แปลว่า   ยอด ,   มงกุฏ   , ห้องชั้นบน ,  ปิ่น   ,ห่อนไก่หรือนกยูง     ผมจุก จุฑาพัฒน์   (  Jutapat  )  แปลว่า  ผู้

เทวันแปลว่าอะไร

รูปภาพ
  ท่านคงสงสัยว่า เทวัน  กับ  เทวัญ  แปลเหมือนกันไหม  ชื่อที่มี คำแปลเกี่ยวกับสวรรค์  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น ทิวา ( Tiwa , Tiva , Thiwa , Thiva )    แปลว่า  วัน ทิพา ( Tipa ,Thipa )   แปลว่า   วัน ทิพากร ( Tipagorn , Thipagorn )   แปลว่า  พระอาทิตย์ ทิพาภรณ์  ( Tipaporn ,Thipaporn )   แปลว่า   ผู้เป็นเครื่องประดับแห่งวัน ทิพาพร ( Tipaporn ,Thipaporn )     แปลว่า   วันที่นำสุขมาให้ ทิวาภรณ์  (Tivaporn ,Tiwaporn )   แปลว่า   ผู้เป็นเครื่องประดับแห่งวัน ทิวาพร (Tiwaporn ,Tivaporn )   แปลว่า   วันที่นำสุขมาให้ ศุลีภรณ์  ( Suleeporn )   แปลว่า   เครื่องประดับพระอิศวร ศุลีพร ( Suleeporn )    แปลว่า   พรพระอิศวร สุรางคนา ( Surangkana )   แปลว่า   นางสวรรค์ กมลา  ( Kamala )   แปลว่า   พระลักษมี    นางงาม ลักษมี ( Laksamee )    แปลว่า   โชคลาภ   ทรัพย์    เสน่ห์    ชื่อมเหสีพระนารายณ์ สุชาดา ( Suchada )    แปลว่า   ผู้มีกำเนิดดี   ลูกผู้มีสกุลดี    ชื่อมเหสีพระอินทร์ อัปสร ( Apsorn )   แปลว่า   นางฟ้า  (ไทยหมายถึงนางฟ้

กวินแปลว่าอะไร

รูปภาพ
    ชื่อที่แปลว่าดีงาม  และคำว่า  กวิน  กับ  กะวิน  แปลเหมือนกันไหม  หลายท่านคงสงสัย     ชื่อผู้หญิง  อาทิเชน จิตรา ( Jittra )  แปลว่า   งดงาม ,  สดใส  ,  แพรวพราว ,  น่าอัศจรรย์ จิตราภรณ์  (Jittraporn )   แปลว่า   ผู้มีเครื่องประดับที่งดงาม จิตราพร ( Jittraporn )   แปลว่า   ผู้ที่เลือกเอาแต่สิ่งที่ดีงาม จิตราพัชร์  ( Jittrapat )  แปลว่า  เพชรที่งดงาม ,   เพชรที่แพรวพราว จารุภรณ์  (  Jaruporn )   แปลว่า   ผู้มีเครื่องประดับงาม จารุพัชร์ ( Jarupat )  แปลว่า   เพชรงาม จารุพร ( Jaruporn )   แปลว่า   ผู้ที่เลือกเอาในสิ่งที่เหมาะ ,   ผู้ที่เลือกเอาในสิ่งที่งาม พิจิตรา ( Pijittra )   แปลว่า   งาม  , น่าดู  ,  ต่าง   , หลายหลาก วิไล ( Vilai ,  Wilai )   แปลว่า   งาม วิไลลักษณ์ ( Vilailak ,Wilailak )   แปลว่า   ผู้มีลักษณะงาม วิไลพร ( Vilaiporn )   แปลว่า   ผู้ที่เลือกเอาในสิ่งที่ดี วิไลภรณ์ ( Vilaiporn )  แปลว่า   ผู้มีเครื่องประดับงาม รุจิรา ( Rujira )   แปลว่า  งาม ,  รุ่งเรือง  , สวย รุจิราพัชร์ ( Rujirapat , Rujirapach )  แปลว่า   เพชรงาม รุจิราภรณ์ (

ธานีแปลว่าอะไร

รูปภาพ
     ชื่อที่แปลเกี่ยวกับ  เมือง  ,  แคว้น  ,  จังหวัด ,  ประเทศ  และคงมี  หลายท่านคงสงสัยว่า  ธานี    ธานิน   ธานินทร์ แปลว่าอะไร  ชื่อที่มี คำแปลดังกล่าวมีในชื่อผู้ชาย  ดังนี้   อาทิเช่น      ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น ธานี (Tanee, Thanee )  แปลว่า   เมือง ธานิน (Tanin , Thanin )  แปลว่า   เมือง ธานินทร์ (Tanin ,Thanin )   แปลว่า  เมืองใหญ่ นคร ( Nakorn )  แปลว่า  เมืองใหญ่ นคเรศ ( Nakares )  แปลว่า  เมือง นครินทร์  ( Nakarin )   แปลว่า  เมืองใหญ่ ,  เจ้าเมือง มณฑล ( Monton )  แปลว่า  แคว้น  , บริเวณ เมือง ( Muang )  แปลว่า   โลก  , ประเทศ , จังหวัด  , เขตซึ่งเป็นที่ชุมนุมชน และ เป็นที่ตั้งศาลากลาง- จังหวัด เขต ( Khet )   แปลว่า   แดน   แคว้น    ทุ่ง   นา   ไร่   ที่ดิน แคว้น ( Kaen )  แปลว่า   ประเทศ   เขต   แดน แดน ( Daen )   แปลว่า   เขต    แขวง    แว่นแคว้น สีมันต์ ( Seeman )   แปลว่า   เขต    แดน สีมา ( Seema )   แปลว่า  กำแพง    แดน    จังหวัด เวียง ( Viang , Wiang )   แปลว่า  เมืองที่มีกำแพงล้อม รัฐ ( Rat )  แปลว่า   แว่นแคว้น    บ้านเมือง วิ