ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " วิ "

     ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  วิ  "  มีทั้งชื่่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย    ดังนี้

ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น

วินง  (  Winong  ,  Vinong  )   แปลว่า  ผู้หญิง

วิรงรอง  (  Wirongrong  ,  Virongrong  )  แปลว่า  ดอกพลับพรึง

วิไล  ( Wilai  ,  Vilai  )  แปลว่า  งาม

วิไลวรรณ  (  Wilaiwan  ,  Vilaiwan  )  แปลว่า  งามยิ่ง

วิไลลักษณ์  (  Wilailak  )  แปลว่า  ผู้มีรูปงาม

วิไลภรณ์  (  Wilaiporn  )   แปลว่า  เครื่องประดับงาม

วิลาวัลย์  (  Wilawan  ,  Vilawan  )  แปลว่า   งามยิ่ง

วิลาสินี  (  Wilasinee  ,  Vilasinee  )   แปลว่า   หญิงงาม

วิลาส  (  Wilas  ,  Vilas  )   แปลว่า   งาม

วิภา  (  Wpa  ,  Vipa  )   แปลว่า   สว่าง    แสง

วิภาพรรณ  (  Wipapan  )  แปลว่า   แสงแห่งความงาม

วิภาวรรณ  (  Wipawan  ,  Vipawan  )   แปลว่า  แสงแห่งความงาม

วิจิตรา  (  Witjittra  ,  Vijittra  )   แปลว่า   งดงาม

วิจิตราภรณ์  (  Wijittraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับที่งดงาม

วิภาดา  (  Wipada  ,  Vipada  )   แปลว่า   สว่าง

วิมล  (  Wimol  ,Vimol  )   แปลว่า   งาม

วิมลวรรณ  (  Wimolwan  ,  Vimolwan  )   แปลว่า   งาม

วิมลพรรณ  (  Wimolpan  )   แปลว่า  งาม

วิมลลักษณ์  (  Wimollak  )  แปลว่า  ผู้มีรูปงาม

วิชิตา  (  Wichita  ,  Vichita  )   แปลว่า   ชนะ

วิชชุดา  (  Witchuda  ,  Vitchuda  )   แปลว่า  สายฟ้า

วิสาขา  (  Wisakha  ,  Visakha  )   แปลว่า  ชื่อนางในพุทธประวัติ คือนางวิสาขา

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ กลางคืน

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ