ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " จุฑา "

  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  จุฑา  "   มีทั้งชื่อผู้หญิง   และ  ชื่อผู้ชาย

ชื่อผู้หญิง   อาทิ  เช่น

จุฑากาญจน์   (  Jutakan  )     แปลว่า   ปิ่นทอง

จุฑารัตน์   (  Jutarat   )    แปลว่า    ปิ่นเพชร

จุฑามณี  (  Jutamanee  )   แปลว่า   ปิ่นเพชร

จุฑามาศ  (  Jutamas  )   แปลว่า   ปิ่นทอง

จุฑาพรรณ   (  Jutapan  )   แปลว่า  ผู้มีความงามยื่ง

จุฑาทิพย์   (  Jutatip  ,  Jutathip  )   ปิ่นเป็นของเทวดา

จุฑาวรรณ  (  Jutawan  )   แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

จุฑาลักษณ์  (   Jutalak  )   แปลว่า  ผู้มีลักษณะดียิ่ง

จุฑานาฏ  (  Jutanat  )   แปลว่า   ยอดหญิง

    ชื่อผู้ชาย   อาทิ  เช่น

จุฑา   (  Juta  ,  Jutha  )   แปลว่า   ยอด    ที่สูง   ปิ่น     ที่สุด    มงกุฎ

จุุฑาพัฒน์   (  Jutapat  )   แปลว่่า   ผู้มีความเจริญยิ่ง

จุฑาภัทร์   (  Jutapat  )   แปลว่า  ผู้น่ารักยิ่ง

จุฑาวุฒิ  (  Jutawut  ,  Jutavut  )   แปลว่า  ผู้มีความเจริญยิ่ง

จุฑาพงษ์  (  Jutapong  )  แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายยิ่ง

จุฑาพงศ์  (  Jutapong  )  แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายยิ่ง

จุฑากานต์   (  Jutakan  )   แปลว่า  ผู้เป็นที่รักยิ่ง

จุฑาวัฒน์   (  Jutawat   )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญยิ่ง

จุฑาณัฐ   (  Jutanat  )   แปลว่า   ยอดนักปราชญ์

จุฑาณัฏฐ์   (  Jutanat   )   แปลว่า   ยอดนักปราชญ์

จุฑานนท์   (  Jutanon  )   แปลว่า  ผู้มีความยินดียิ่ง

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ