ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " ส " 2

   ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  ส  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนีั

ชื่อผู้ชาย  อาทิ  เช่น

เสือ  (  Sua  )  แปลว่า  สัตว์ดุร้ายชนิดหนึ่ง

สิงห์  (  Sing  )   แปลว่า     สิงโต

สกุนต์  (  Sakun  )  แปลว่า  นก

สกุล  (  Sakun  ,  Sakul  )   แปลว่า   เชื้อสาย    วงศ์ผู้ดี

สถาพร  (  Sathaporn  )   แปลว่า  มั่นคง

สถาวร   (  Sathaworn  ,  Sathavorn  )   แปลว่า   มั่นคง

สถิตย์  (  Sathit  )   แปลว่า   ตั้งอยู่

สนธยา  (  Sontaya  )   แปลว่า   เวาลาพลบค่ำ

สนิท  (  Sanit  )  แปลว่า   ชิด

สมภพ  (  Sompop  )   แปลว่า  การเกิด

สมาน  (  Saman  )  แปลว่า  ทำให้สนิท

สมิต  (  Samit  )   แปลว่า   เบิกบาน

สมิทธ์  (  Samit  )   แปลว่า   สำเร็จพร้อม

สมิทธิ  (  Samitti  )  แปลว่า  สำเร็จพร้อม

สมิทธิ์  (  Samit  )  แปลว่า  สำเร็จพร้อม

สมุทร  (  Samut  )  แปลว่า  ทะเล

สรวง  (  Suong   )   แปลว่า  สวรรค์    เทวดา

สฤษฎ์  (  Saris  )   แปลว่า   การสร้าง

สหชาติ  (  Sahachit  )   แปลว่า  เกิดปีเดียวกัน

สหัส  (  Sahas  )  แปลว่า   พันหนึ่ง

สัทธา  (  Satta  )  แปลว่า  ความเลื่อมใส

สัมพันธ์  (  Sampan  )  ความเกี่ยวดอง    ผูกพัน

สาคเรศ  (  Sakares  )  แปลว่า   ทะเล

สาทร  (  Satorn  )   แปลว่า  เอื้อเฟื้อ

สาทิส  (  Satis  )  แปลว่า  เหมือน

สาธิต  (  Satit  )  แปลว่า  แสดงให้เห็น

สามิต  (  Samit  )  แปลว่า  ความเป็นเจ้าของ

สายัณห์  (  Sayan  )  แปลว่า   เวลาเย็น

สาโรช  (  Saroch  )  แปลว่า  บัว

สำราญ  (  Samran  )   แปลว่า   สบายใจ

สิทธิ์  (  Sit  )  แปลว่า  ความสำเร็จ

สิทธิชัย  (  Sittichai  )  แปลว่า    ความสำเร็จแห่งการชนะ

สิทธิพงศ์  (  Sittipong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความสำเร็จ

สิทธิพงษ์  (  Sittipong  )   แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความสำเร็จ

สุข  (  Sukh  )  แปลว่า   ความสบาย

สุขุม  (  Sukhum  )  แปลว่า   นิ่มนวล  

สุชน  (  Suchon  )   แปลว่า   คนดี

สุนทร  (  Suntorn  )  งาม

สุปรีดิ์   (  Supree  )  แปลว่า  ความยินดี

สุวรรณ  (    Suwan  )   แปลว่า  ทอง

สุริยา  (  Suriya  )  แปลว่า   ดวงอาทิตย์

สุริยะ  (  Suriya  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์

โสภณ   (  Sopon  )   แปลว่า   งาม

เสาวรภย์   (  Saowarop  ,  Saovarop  )  แปลว่า   กลิ่นหอม

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

ชื่อที่เกี่ยวกับ ผู้เป็นที่รัก