ชื่อที่ขึ้นต้นด้วย " ฌ " และ " ญ "

  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  ฌ  "   ทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ขื่อผู้ชาย   ดังนี้

ชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น

เฌอมาลย์  (  Chermal  )  แปลว่า  ต้นดอกไม้

เฌอมณี   (  Chermanee  )  แปลว่า  ต้นไม้เพชรพลอย

เฌอกาญจน์  (  Cherkan   )  แปลว่า  ต้นไม้ทองคำ

ญาณี  (  Yanee  )   แปลว่า   ผู้มีปัญญา

ญาณีรัตน์  (  Yaneerat   )   แปลว่า  แก้วแห่งผู้มีปัญญา

ญาณีนาฏ  (  Yaneenat  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญา

ญาดา  (  Yada  )   แปลว่า  นักปราชญ์

ญาดารัตน์  (  Yadarat  )  แปลว่า  แก้วแห่งผู้รู้

ญาดานาฏ  (  Yadanat  )   แปลว่า   ผู้เป็นนักปราชญ์

   ชื่อผู้ชาย  อาทิ  เช่น

เฌอพงษ์  (  Cherpong  )   แปลว่า   ผู้เป็นเชื้อสายต้นไม้

เฌอพัฒน์  (  Cherpat  )   แปลว่า  ต้นไม้แห่งความเจริญ

ฌาน  (  Chan  )  แปลว่า  การเพ่งอารมณ์จนใจแน่วแน่

ฌานณรงค์  (  Channarong  )  แปลว่า  การต่อสู้ในการเพ่งอารมณ์จนใจแน่วแน่

ญาณ  (  Yan  )   แปลว่า  ปัญญา  ,   ความรู้

ญาณพงศ์  (  Yannapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีปัญญา

ญาณชัย  (  Yannachai  )   แปลว่า   การชนะด้วยปัญญา

ญาณณรงค์  (  Yannarong  )   แปลว่า   การรบด้วยปัญญา

ญาณดนัย  (  Yandanai  )  แปลว่า   ลูกชายผู้มีปัญญา

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง