ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " พ " 2

  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  พ  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

ชื่อผู้ชาย  อาทิ  เช่น

พงศ์  (  Pong  )  แปลว่า  เชื้อสาย

พงษ์  (  Pong  )   แปลว่า  เชื้อสาย

พงศ์พจน์  (  Pongpoj  ,  Pongpot  )  แปลว่า  คำพูดแห่งเชื้อสาย

พนม  (  Panom  )  แปลว่า  ภูเขา

พนัส  (  Panas  )  แปลว่า  ป่า

พฤกษ์  (  Pruk  )  แปลว่า    ต้นไม้

พิเชฐ  (  Pichet  )   แปลว่า   เจริญยิ่ง

พิชัย  (  Pichai  )   แปลว่า     ความชนะ

พิชิต  (  Pichit  )   แปลว่า  ชนะ

พิทยา  (  Pittaya  )  แปลว่า  ความรู้

พิทักษ์  (  Pitak  )  แปลว่า  ดูแลคุ้มครอง

พินิจ  (  Pinij  )  แปลว่า  พิจารณา

พินิต  (  Pinit  )  แปลว่า   ปกครอง

พินิศ  (  Pinis )  แปลว่า  แลดู

พิพิธ  (  Pipit  )   แปลว่า    ต่าง  ๆกัน

พิริยะ  (  Piriya  )   แปลว่า  ความเพียร

พิสุทธิ์  (  Pisit  )   แปลว่า  หมดจด

พิศุทธิ์  (  Pisut  )  แปลว่า   หมดจด

พิสิฐ  (  Pisit  )   แปลว่า  ประเสริฐ

พิสุทธิศักดิ์  (  Pisuttisak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามรถที่หมดจด

พีร์  (  Pee  )  แปลว่า  ผู้กล้า

พีรวุฒิ  (  Peerawut  )  แปลว่า  ผู้กล้ามีความเจริญ

พีระ  (  Peera  )  แปลว่า  ผู้กล้า

พุฒิ  (  Putti  )   แปลว่า  ความมั่นคั่ง

พุฒิพงศ์  (  Puttipong  )   แปลว่า   เชื้อสายผู้มีความมั่งคั่ง

พิรุณ  (  Pirun  )   แปลว่า  ฝน

ไพฑูรย์  (  Paitoon  )  แปลว่า  พลอยสีเขียว

ไพรัช  (  Pairach  )  แปลว่า  ต่างประเทศ

ไพโรจน์  (  Pairoj ,  Pairot  )  แปลว่า   รุ่งเรือง

ไพบูลย์  (  Paibool  ,  Paiboon  )  แปลว่า  ความเต็มเปี่ยม

เพชร  (  Pech  )   แปลว่า  แก้วมีค่า

เพทาย  (  Petie  )   แปลว่า  พลอยสีแดงสลัวๆ

เพียร  (  Pian  )   แปลว่า  ความบากบั่น

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ