ชื่อที่มีคำนำหน้าว่า " นร "

  ชื่อที่มีคำนำหน้าว่า  "  นร  "  หรือ   จะใช้คำว่า   " นรา  "   แทนก็ได้

มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

นราวดี   (  Narawadee  ,  Naravadee  )  แปลว่า  ผู้หญิง

นรารัตน์  (  Nararat  )  แปลว่า  นางแก้ว

นราทิพย์  (  Naratip  ,  Narathip  )  แปลว่า  คนเป็นของเทวดา

นราวลี  (  Narawalee  ,  Naravalee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย

นราภรณ์  (  Naraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนาง

นราลักษณ์  (  Naralak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี

นราพรรณ  (  Narapan  )   แปลว่า   ผู้มีความงาม

ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

นรพันธุ์  (  Norrapan  )  แปลว่า  เชื้อสายคน      ผู้เป็นเชื้อสาย

นรเศรษฐ์  (  Norraset  )  แปลว่า    ผู้ประเสริฐ

นรพล  (  Norrapol  ,  Norrapon  )  แปลว่า  ผู้มีกำลัง

นรศักดิ์  (  Norrasak  )  แปลว่า  ผู้มีอำนาจ

นรพงษ์  (  Norrapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย

นรพงศ์  (  Norrapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย

นรพัฒน์  (  Norrapat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญ

นรภัทร์  (  Norrapat  )  แปลว่า  ผู้น่ารัก    ผู้เจริญ

นรวัฒน์  (  Norrawat  ,  Norravat  )  แปลว่า  ผู้เจริญ

นรากุล  (  Narakul  ,  Narakun  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย

นรายศ  (  Narayos  )  แปลว่า  ผู้มีความดี

นราเชษฐ์  (  Narachet  )  แปลว่า  ผู้เจริญกว่า

นราพัฒน์  (   Narapat  )  แปลว่า  ผู้เจริญ

นราเทพ    (  Naratep  )  แปลว่า  คนเทวดา

นราณัฐ  (  Naranat  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์

นราณัฏฐ์  (  Naranat  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์

นราธร   (  Naratorn  )   แปลว่า  ผู้ทรงไว้      ผู้เชิดไว้

นราจักร  (  Narajak  )  แปลว่า  ผู้จักรเป็นอาวุธ

นราจักษุ์  (  Narajak  )  แปลว่า  ผู้นำทาง

นรารักษ์  (  Nararak  )  แปลว่า  ผู้ปกป้อง   ผู้คุ้มครอง

นราจิตติ์  (  Narajit  )   แปลว่า  ใจคน

นราจินต์  (  Narajin  )  แปลว่า  คนคิด

นราจิตร  (  Narajit  )  แปลว่า  ผู้งดงาม

นราวุฒิ  (  Narawut  ,  Naravut  )   แปลว่า  ผู้มีความเจริญ

นราวุธ  (  Narawut  ,  Naravut  )  แปลว่า  อาวุธคน

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์