ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " ด "

    ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  " ด "  ทั้งชื่อผู้หญิง และ ผู้ชาย   มีดังนี้

ชื่อผู้หญิง   อาทิ  เช่น

ดนุชา  (  Danucha  )  แปลว่า   ลูกหญิง

ดนุชารัตน์   (  Danucharat  )   แปลว่า  ลูกหญิงผู้ประเสริฐ

ดนุชาภรณ์  (  Danuchaporn  )   แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นเครื่องประดับ

ดนุชาวดี  (  Danuchavadee  )  แปลว่า   ลูกหญิง

ดนุนาฏ  (  Danunat  )   แปลว่า  ผู้หญิง

ดรุณี  ( Darunee  )   แปลว่า   หญิงวัยรุ่น   สาว

ดรุณีรัตน์  ( Daruneerat  )   แปลว่า  นางแก้ว

ดารารัตน์  (  Dararat  )   แปลว่า  ดาวแก้ว

ดาริกา  (  Darika  )  แปลว่า  ดาว

ดุสิตา  (  Dusita  )  แปลว่า  สวรรค์

ดุจ  (  Duj  ,   Dut  )   แปลว่า  เหมือน  , คล้าย

ดุจดาว  ( Dujdao  )   แปลว่า  คล้ายดาว    , เหมือนดาว

ดุจเดือน  (  Dujduan  )   แปลว่า  คล้ายเดือน  ,   เหมือนเดือน

   ชื่อผู้ชาย  อาทิ  เช่น

ดนัย  (  Danai  )  แปลว่า  ลูกชาย

ดนัยพงศ์  (  Danaipong  )   แปลว่า  เชื้อสายลูกชาย

ดนัยพงษ์  ( Danaipong  )    แปลว่า  เชื้อสายลูกชาย

ดนุช  (  Danuch  )  แปลว่า  ลูกชาย

ดนุชภัทร์  (  Danuchpat  )  แปลว่า  ลูกชายผู้น่ารัก

ดนุชพัฒน์  (  Danuchpat  )  แปลว่า  ลูกชายผู้มีความเจริญ

ดนุชวัฒน์  (  Danuwat  )  แปลว่า  ลูกชายผู้มีความเจริญ

ดรุณ  (  Darun  )  แปลว่า  วัยหนุ่ม

ดรุณพัฒน์  (  Darunpat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญ

ดนุพัฒน์  (  Danupat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญ

ดนุภัทร์  (  Danupat  )   แปลว่า  ผู้มีความน่ารัก

ดนุวัฒน์  (  Danuwat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญ

ดนุพงษ์  (  Danupong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายตน

ดนุพงศ์  (  Danupong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายตน

ดิลก  (  Dilok  )   แปลว่า   เลิศ   ,   เฉลิม

เดช  (  Dech  ,  Det  )   แปลว่า  ชื่อเสียง      ความงาม

เดชา  (  Decha  )   แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียง

เดโช  (  Decho ,  Dechoe  )  แปลว่า   อำนาจ   ไฟ

เดโชชัย  (  Dechochai  )  แปลว่า  การชนะด้วยอำนาจ

เดโชพล  (  Dechopol  ,  Dechopon  )  แปลว่า  กำลังแห่งอำนาจ

ดุรงค์  (  Durong  )  แปลว่า  ม้า

โดม  (  Dom  ,  Doem  )   แปลว่า   แนว  แถว   สูง

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ