บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก ตุลาคม, 2020

ชื่อที่มีคำว่า ปิยะ

    ชื่อที่มีคำว่า ปิย หรือ ปิยะ  มีทั้งชื่อผู้หญิง และชื่อผู้ชาย  มีดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น   ปิยกาญจน์  (  Piyakan  )  แปลว่า  ทองคำอันเป็นที่รัก ปิยนุช  (  Piyanuch  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นที่รัก ปิยนาฏ  (  Piyanat  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก   ปิยนาตย์  (  Piyanat  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก   ปิยธิดา  (  Piyatida  )  แปลว่า  ลูกหญิงอันเป็นที่รัก  ปิยทิพ  (  Piyatip  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งวัน  ปิยทิพย์  (  Piyatip  )  แปลว่า ผู้เป็นที่รักเป็นของเทวดา  ปิยภรณ์  (  Piyaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันเป็นที่รัก  ปิยพรรณ  (  Piyapan  )  แปลว่า  ความงามอันเป็นที่รัก   ปิยวรรณ  (  Piyawan  )  แปลว่า  ความงามอันเป็นที่รัก ปิยมาส  (  Piyamas  )  แปลว่า  ดวงจันทร์อันเป็นที่รัก   ปิยมาศ  (  Piyamas  )  แปลว่า  ทองคำอันเป็นที่รัก   ปิยรัชนี  (  Piyaratchanee  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งราตรี    ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น   ปิยะ   (  Piya  )  แปลว่า  ที่รัก  ,  ผู้เป็นที่รัก    ปิยณัฐ  (  Piyanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก   ปิยณัฏฐ์  (  Piyanat  )   แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็น

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า ศักดิ์

       ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า ศักดิ์  มีดังนี้  อาทิเช่น   ศักดิ์  (  Sak  )  แปลว่า  ความสามารถ  ,  ความเชี่ยวชาญ  ,  ที่พึ่ง  ,  ความอุตสาหะ , อำนาจ  ,  กระบี่    ศักดิ์ชัย  (  Sakchai  )  แปลว่า  การชนะแห่งความอุตสาหะ  ศักดิ์ชาญ  (  Sakchan  )  แปลว่า  ผู้ชำนาญมีความเชี่ยวชาญ ศักดิ์พิเชฐ  (  Sakpichet  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถเจริญยิ่ง  พีรศักดิ์  (  Peerasak  )  แปลว่า  ผู้กล้าหาญมีความสามารถ ,  ผู้พากเพียรมีความอุตสาหะ  พุทธิศักดิ์  (  Puttisak  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญามีความสามารถ พุฒิศักดิ์  (  Puttisak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถมีความเจริญ เกียรติศักดิ์  (  Kiattisak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถและความดี เกษมศักดิ์  (  Kasemsak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถสบายใจ  จิรศักดิ์  (  Jirasak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถอันยั่งยืน   ไชยศักดิ์  (  Chaiyasak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถเจริญกว่า   ฐิติศักดิ์  (  Titisak  ,  Thitisak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถดำรงอยู่  ณรงค์ศักดิ์  (  Narongsak  )  แปลว่า  อำนาจแห่งการรบ  ณัฐศักดิ์  (  Nattasak  )  แปลว่า  ความสามารถแห่งนักปราชญ์   ณัฏฐศักดิ์ 

ชื่อที่มีความหมายว่า ความยินดี

         ชื่อผู้หญิงที่มีความหมายว่า ความยินดี มีดังนี้  อาทิเช่น ฤดี  (  Rudee  )  แปลว่า  ความยินดี   ฤดีกานต์  (  Rudeekan  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีอันเป็นที่รัก  ฤดีภรณ์  (  Rudeeporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับที่มีความยินดี  ฤดีนาฏ  (  Rudeenat  )  แปลว่า  นางผู้มีความยินดี   ฤดีนุช  ( Rudeenuch  )  แปลว่า  น้องผู้มีความยินดี   ฤดีภัค  (  Rudeepak  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีโชคดี   ฤดีภัทร์ (  Rudeepat  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีน่ารัก   ฤดีรจนา  (  Rudeerotjana  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีงาม   ฤดีรุจิรา  (  Rudeerujira  )  แปลว่า ผู้มีความยินดีงาม   ฤดีจันทรา  (  Rudeejantra  )  แปลว่า  จันทร์แห่งความยินดี   ฤดีผกา  (  Rudeephaka  )  แปลว่า  ดอกไม้แห่งความยินดี   ฤดีรัชนี  (  Rudeeratchanee  )  แปลว่า  ความยินดีแห่งราตรี  ฤดีลดา  (  Rudeelada  )  แปลว่า  เครือเถาแห่งความยินดี   ลดาฤดี  (  Ladarudee  )  แปลว่า  เครือเถาแห่งความยินดี   ชไมฤดี  (  Chamairudee  )  แปลว่า  ยินดีทั้งคู่ ดลฤดี  (  Dolrudee  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดี   ดุจฤดี  (  Dujrudee  )  แปลว่า  เหมือนยินดี   ทิพย์ฤดี