ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " ชา "

  ชื่อขึ้นต้นด้วย  "  ชา  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ชาดา  (  Chada  )  แปลว่า  ผู้มีกำเนิด   ผู้มีสกุล

ชาดานาฏ  (  Chadanat  )   แปลว่า  นางผู้มีสกุล

ชาดาวลี  (  Chadawalee  ,  Chadavalee  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีสกุล

ชามา  (  Chama  )  แปลว่า  ลูกหญิง

ชามารัตน์  (  Chamarat   )  แปลว่า  ลูกแก้ว

ชามาภรณ์  (  Chamaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับลูกหญิง

ชามาวลี  (  Chamawalee  ,  Chamavalee  )    แปลว่า  เชื้อสายลูกหญิง

ชามาวดี  (  Chamawadee  ,  Chamavadee  )   แปลว่า  ลูกหญิง

ชามาพร  (  Chamaporn  )  แปลว่า  ลูกหญิงนำสุขมาให้

ชามากานต์  (  Chamakan  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นที่รัก

ชื่อผู้ชาย  อาทิ  เข่น

ชาคร  (  Chakorn  )  แปลว่า  ความตื่นอยู่      ความเพียร

ชาครพงศ์  (  Chakornpong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ตื่น

ชาครพงษ์  (  Chakornpong  )  แปลว่า  เชื้อสาายผู้ตื่นอยู่    เชื้อสายผู้มีความเพียร

ชาคริต  (  Chakrit  )  แปลว่า  ตื่น   ระวัง

ชาคริตพงศ์  (  Chakritpong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ตื่นอยู่

ชาคริตกุล  (  Chakritkul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ตื่น

ชาตรี  (  Chatree  )  แปลว่า  คนมีฝีมือ

ชาย  (  Chie  )  แปลว่า  ผูัชาย    เวลาบ่าย   ที่สุด   ริม

ชายชาตรี  (  Chiechatree  )  แปลว่า  ผู้มีฝีมือ

ชายชาญ  (  Chiechan  )  แปลว่า  ผู้ชำนาญ    คล่องแคล่วที่สุด

ชาญ  (  Chan  )  แปลว่า  ชำนาญ   คล่องแคล่ว

ชาญชีวิน  (  Chancheewin  ,  Chacheevin  )  แปลว่า  ผู้เป็นอยู่มีความคล่องแคล่ว

ชาญชัย  (  Chachai  )  แปลว่า  ผู้ชำนาญชนะ

ชาญพงศ์  (  Chanpong  )  แปลว่า    เชื้อสายผู้ชำนาญ

ชาญพงษ์  (  Chanpong  )   แปลว่า  เชื้อสายผู้คล่องแคล่ว

ชาญกุล  (  Chankul  ,  Chakun  )   แปลว่า  เชื้อสายคล่องแคล่ว

ชาญเกียรติ  (  Chankian  )  แปลว่า   ผู้มีความดคล่องแคล่ว

ชาติ  (  Chat  )  แปลว่า  การเกิด   ตระกูล

ชาติชาย  (  Chatchie  )    แปลว่า     ผู้มีตระกูล

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง