ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " อา "

  ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  อา  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

อาภา  (  Arpa  )  แปลว่า  แสง   ความสว่าง

อาภาพรรณ  (  Arpapan  )  แปลว่า  แสงแห่งความงาม

อาภาณัฐ   (  Arpanat  )  แปลว่า  แสงแห่งนักปราชญ์

อาภาณัฏฐ์  (  Arpanat  )  แปลว่า  แสงแห่งนักปราชญ์

อาภานาฏ  (  Arpanat  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง

อาภามาส  (  Arpamas  )  แปลว่า  แสงจันทร์

อาภามาศ   (  Arpamas  )   แปลว่า  แสงทอง

อาภานุช  (  Arpanuch  )  แปลว่า  น้องรุ่งเรือง

อาภารัตน์  (  Arparat  )  แปลว่า  แสงเพชร

อาภาพัชร์  (  Arpapach  ,  Arpapat  )  แปลว่า  แสงเพชร

อาภาพร  (  Arpaporn  )  แปลว่า  ความงามนำสุขมาให้

อาภาภรณ์  (  Arpaporn  )  แปลว่า  แสงแห่งเครื่องประดับ

อาภัสสร  (  Arpassorn  )  แปลว่า  สว่าง   สุกใส

อาภัสรา  (  Arpassara  )  แปลว่า  สว่าง

อารยา  (  Arraya  )  แปลว่า  คนที่น่านับถือ   ดี   งาม

อารยาภรณ์  (  Arrayaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม

อารัญญา  (  Arranya  )  แปลว่า  ป่า    มีในป่า   อยู่ในป่า

อารัณยา  (  Arranya  )  แปลวย่า  มีในป่า   อยู่ในป่า

อารี  (  Arree  )  แปลว่า  เอื้อเฟื้อ    มีใจเผื่อแผ่

อารียา  (  Arreeya  )    แปลว่า  เอื้อเฟื้อ   มีใจเผื่อแผ่

อาทิตยา  (  Artitaya  )  แปลว่า  ดวงตะวัน

อาทิตยาภรณ์  (  Artitayaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับตะวัน

อาภรณ์  (  Arporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับ

อาจารี  (  Arjaree  )  แปลว่า  ผู้มีแบบแผน

ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

อารยะ    (  Arraya  )  แปลว่า  ผู้ที่คนนับถือ

อารยะพงศ์  (  Arrayapong  )  แปลว่า  เชื้อสายที่คนนับถือ

อารยะพงษ์  (  Arrayapong  )  แปลว่า  เชื้อสายที่คนนับถือ

อารักษ์  (  Arrak  )  แปลว่า  การคุ้มครอง     การป้องกัน

อารัญ  (  Arran  )  แปลว่า  อยู่ในป่า

อารัณย์  ( Arran  )  แปลว่า  อยู่ในป่า

อายุรพงษ์  (  Aryurapong  )  แปลว่า   เชื้อสายผู้มีชีวิต

อายุรพงศ์  (  Aryurapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีชีวิต

อายุรวัฒน์  (  Aryurawat  ,  Aryuravat  )  แปลว่า    ชีวิตมีความเจริญ

อายุรพัฒน์  (  Aryurapat  )  แปลว่า  ชีวิตมีความเจริญ

อายุรภัทร์  (  Aryurapat  )  แปลว่า    ผู้เจริญชีวิต

อานันท์  (  Arnan  )   แปลว่า  ผู้มีความยินดี

อานนท์  (  Arnon  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดี

อานุภาพ  (  Arnupap  )  แปลว่า  อำานาจ

อาวุธ  (  Arwut  , Arvut  )  แปลว่า  สิ่งที่ใช้ปกป้องให้พ้นภัย  หรือ   ใช้ในการต่อสู้  หรือ   ใช้ฆ่า

อาทิตย์  (  Artit  )  แปลว่า  ดวงตะวัน

อาศิรวัจน์  (  Arsirawat  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำให้พร

อาศิรพงศ์  (  Arsirapong  )  แปลว่า  การให้พรเชื้อสาย

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์