ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " น "

    ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  น  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ผู้ชาย   ดังนี้

ชื่อผู้หญิง   อาทิ  เช่น

นง  (  Nong  )   แปลว่า  นาง     ผู้หญิง

นงคราญ   (  Nongkran  )   แปลว่า  นางงาม

นงนุช  (  Nongnuch  )  แปลว่า   น้องหญิง        นางน้อง

นงพะงา  (  Nongpanga  )    แปลว่า   นางงาม

นงเยาว์  (  Nongyao  )   แปลว่า  หญิงสาว

นงลักษณ์  (  Nonglak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี

นนทรี  (  Nonzee  )   แปลว่า  ชื่อปลาน้ำเค็มชนิดหนึ่ง

นพรัตน์  (  Nopparat  )   แปลว่า  แก้วเก้า

นัยนา  (  Naiyana  )   แปลว่า   ดวงตา

นรี  (  Naree  )   แปลว่า  ผู้หญิง

นารี  (  Naree  )   แปลว่า  ผู้หญิง

นารีรัตน์  (  Nareerat  )   แปลว่า  นางแก้ว

นฤมล  (  Narumol  )   แปลว่า  บริสุทธิ์

นวล  (  Nuon  )   แปลว่า  ผิงผ่องเป็นใย

นวลละออง  (  Nuonlaong  )   แปลว่า  ผุดผ่องเป็นใย

นัดดา  (  Nadda  )  แปลว่า  หลาน

นาฏ  (  Nat  )  แปลว่า  ผู้หญิง

นัฐ  (  Nat  )   แปลว่า  นักปราชญ์

นิจ  (  Nij  ,  Nit  )   แปลว่า  ยั่งยืน      เสมอ

นิตยา  (  Nitaya  )   แปลว่า   ยั่งยืน    เสมอ

นิลรัตน์  (  Ninlarat  )  แปลว่า  พลอยสีดำ

นิศา  (  Nisa  )   แปลว่า  กลางคืน

นิศากร  (  Nisagorn  )   แปลว่า  พระจันทร์

นุช   (  Nuch  )   แปลว่า   น้องหญิง

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์