ชื่อที่มีคำว่า Pra

    ชื่อที่มีคำว่า  Pra  (  ปรา  ,  ประ  )  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย

ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

Pranee  (  ปราณี  )  แปลว่า  ผู้มีชีวิต  

Supranee  (  สุปราณี  )  แปลว่า  ผู้มีชีวิตดี

Pranee  (  ปรานี  )  แปลว่า  เอ็นดู  ,  เผื่อแผ่

Supranee  (  สุปรานี  )  แปลว่า  ผู้น่าเอ็นดูดี

Prasie  (  ปราศรัย  )  แปลว่า  พูดทักทาย

Prang  (  ปราง  )  แปลว่า  แก้ม  ,  มะปราง

Prang  (  ปรางค์  )  แปลว่า  สถูปที่มียอดสูง

Pradtana  (  ปรารถนา  )  แปลว่า  ต้องการ  ,  อยากได้

Prakie  (  ประกาย  )  แปลว่า  เปลวไฟที่กระเด็นกระจายออกไป

Prakietip  (  ประกายทิพย์  )  แปลว่า  แสงกระจายเป็นของเทวดา

Pranot  (  ประณต  )  แปลว่า  ไหว้

Praneet  (  ประณีต  )  แปลว่า  ดียิ่ง  ,  ดี  ,  ละเอียด

Praduj  (  ประดุจ  )  แปลว่า  เหมือน

Prapai  (  ประไพ  )  แปลว่า  งาม

Prapaisri  (  ประไพศรี  )  แปลว่า  นางงาม

Prapassorn  (  ประภัสสร  )  แปลว่า  แสงพราวๆ

Prapassara  (  ประภัสสรา  )  แปลว่า  แสงพราวๆ

Prapa   (  ประภา  )  แปลว่า  แสงสว่าง  ,  แสง

Praparat  (  ประภารัตน์  )  แปลว่า  แสงเพชร

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

Pran  (  ปราณ  )  แปลว่า  ลมหายใจ  ,  ชีวิต

Pran  (  ปราน  )  แปลว่า  วงษ์  ,  โคตร

Pramot  (  ปราโมทย์  )  แปลว่า  ความปลื้มใจ

Prarop  (  ปรารภ  )  แปลว่า  ดำริ

Prakan  (  ปราการ  )  แปลว่า  กำแพง

Prajeen  (  ปราจีน  )  แปลว่า  ทิศตะวันออก

Pradchaya  (  ปราชญา  )  แปลว่า  นักปราชญ์

Prasat  (  ปราสาท  )  แปลว่า  เรือนชั้น

Prakasit  (  ประกาศิต  )  แปลว่า  คำสั่งเด็ดขาด

Prakid   (  ประกิด  )  แปลว่า  ประกอบ

Prakit  (  ประกิต  )  แปลว่า  ประกาศ

Prajuab  (  ประจวบ  )  แปลว่า  ประสบ  ,  สบเหมาะ

Prajak  (  ประจักษ์  )  แปลว่า  แจ่มแจ้ง  ,  ชัดเจน

Pracha  (  ประชา  )  แปลว่า  หมู่คน

Pradis  (  ประดิษฐ์  )  แปลว่า  จัดทำขึ้น

Prateep  (  ประทีป  )  แปลว่า  โคม  ,  ตะเกียง

Prapat  (  ประพัทธ์  )  แปลว่า  เนื่อง  ,  ผูกพัน

Prapan  (  ประพันธ์  )  แปลว่า  เรียบเรียง

Prapas  (  ประพาส  )  แปลว่า  เที่ยวไป

Prapas  (  ประภัส  ,  ประภัสสร์  )  แปลว่า  แสงพราวๆ

Prasop  (  ประสพ  )  แปลว่า  การเกิดผล

Prasob  (  ประสบ  )  แปลว่า  ได้  ,  พบ

Prasong  (  ประสงค์  )  แปลว่า  ความต้องการ  ,  การมุ่งหมาย

Prasert  (  ประเสริฐ  )  แปลว่า  ดีเลิศ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

ชื่อที่เกี่ยวกับ ผู้เป็นที่รัก