ชื่อที่สะกดด้วยสระ เ-ียง

    ชื่อที่มีคำที่สะกดด้วยสระ   เอียง  (  เ-ียง  )  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ

ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

เพียง  (  Piang  )  แปลว่า  พอ  ,  เท่า  ,  เสมอ  ,  เหมือน

เพียงพลอย  (  Piangploy  )  แปลว่า  เหมือนพลอย

เพียงเดือน  (  Piangduan  )  แปลว่า  เหมือนจันทร์

เพียงจันทร์  (  Piangjan  )  แปลว่า  เหมือนจันทร์

เพียงพิศ  (  Piangpis  )  แปลว่า  พอมอง  ,  งาม

เพียงเพชร  (  Piangpech  )  แปลว่า  เหมือนเพชร

เพียงเพ็ญ  (  Piangpen  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยเสมอ

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

เกรียง  (  Kriang  )  ใหญ่  ,  ยิ่ง  ,  เครื่องมือสำหรับใช่ในการถือปูน

เกลียง  (  Kliang  )  แปลว่า  หญ้า

เกลี้ยง   (  Kliang  )  แปลว่า  ไม่ขรุขระ  ,  ส้มชนิดหนึ่ง

เคียง  (  Kiang  )  แปลว่า  ใกล้  ,  ชิด

เจรียง  (  Jariang  )  แปลว่า  ร้องเพลง

เจลียง  (  Jaliang  )  แปลว่า  ชื่อไม้ชนิดหนึ่งเว้นวันจับวัน

เฉลียง  (  Chaliang  )  แปลว่า  ระเบียง  ,  เฉียง

เชียง  (  Chiang  )  แปลว่า  เมือง  ,  ที่พัก

เดียง  (  Diang  )  แปลว่า  รู้

เตียง  (  Tiang  )  แปลว่า  ที่สำหรับนอนมีสี่ขาคล้ายโต๊ะ

เทียง  (  Tiang  )  แปลว่า  กำแพง

เทียงผา  (  Tiangpha  )  แปลว่า  กำแพงหิน

เที่ยง   (  Tiang  )  แปลว่า   ตรง  ,  แน่นอน

เบี่ยง  (  Biang  )  แปลว่า  เลี่ยง  ,  เบน  ,  บ่าย

เปรียง  (  Priang  )  แปลว่า  ชื่อเถาวัลย์ชนิดหนึ่ง

เปรี้ยง  (  Priang  )  แปลว่า  เสียงดัง

เรียง  (  Riang  )  แปลว่า  ทำให้เป็นแถว

เลี่ยง  (  Liang  )  แปลว่า  หลีก  ,  หลบ

เลี้ยง  (  Liang  )  แปลว่า  ดูแล  ,  รักษา

เวียง  (  Wiang  ,  Viang  )  แปลว่า  เมืองที่มีกำแพงล้อม

เสียง  (  Siang  )  แปลว่า  สิ่งที่ได้ยินด้วยหู

เอียง  (  Iang  )  แปลว่า  ตะแคง

เอี้ยง  (  Iang  )  แปลว่า  ชื่อนกชนิดหนึ่ง

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์