ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า Ka

    ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  Ka  (  กะ  ,  กา  ,  คะ  )  มีทั้งชื่อผู้หญิง

และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

Kamitta  (  กนิษฐา  ,  กนิฎฐา  ,  กนิฏฐา  )  แปลว่า  น้อง

Kana  (  กนา  )  แปลว่า  เด็กหญิง  ,  สาวน้อย  ,  ผู้หญิง

Katalee  (  กทลี  )  แปลว่า  กล้วย

Kamala  (  กมลา  )  แปลว่า  บัว  ,  นางงาม

Kasa  (  กาษา  ,  กาสา  )   แปลว่า  ผ้าชนิดหนึ่ง

Kasorn  (  กาสร  )  แปลว่า  ควาย

Kawaw ,  Kawou   (  กาเหว่า  )    แปลว่า  นกดุเหว่า

Karuna  (  การุณา  )  แปลว่า  การุญ

Karaked  (  การะเกด )  แปลว่า  ชื่อต้นการะเกด ดอกมีกลิ่นหอมคล้ายดอกลำเจียก

Karabuning  (  การะบุหนิง  )  แปลว่า  ดอกแก้ว

Kanitta  (  คณิตา  )  แปลว่า  การนับ  ,  การคำนวณ

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

Kanit  (  กนิษฐ์  ,  กนิฎฐ์  ,  กนิฏฐ์  )  แปลว่า  น้อง

Kamol  (  กมล  )  แปลว่า  บัว  ,  ใจ  ,   หัวใจ

Kabin  (  กบินทร์  )  แปลว่า  ลิง

Kawee  ,  Kavee  )  แปลว่า  นักประพันธ์  ,  นักปราชญ์ในทางบทกลอน

Kasama  (  กษมา  )  แปลว่า  ความอดกลั้น

Kasana  (  กษณะ  )  แปลว่า  ครู่  ,  ครั้ง

Kan  (  กานต์  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

Kan  (  การณ์  )  แปลว่า  เหตุ  ,  เค้า  ,  มูล

Kan  (  การย์  )  แปลว่า  งาน  ,  หน้าที่  ,ธุระ  ,  กิจ

Karawik  (  การวิก  )  แปลว่า  ชื่อนกการเวก  ,  ชื่อพันธ์ไม้หอม

Karun  (  การุญ  ,  การุณย์  )  แปลว่า  ความกรุณา

Kacha  (  คชา  )  แปลว่า  ช้าง

Kata  (  คทา  ,  คฑา  )  แปลว่า  ไม้ตะบอง

Kanit  (  คณิต  )  แปลว่า  การคำนวณ  ,  วิชาคำนวณ

Kanong  (  คะนอง  )  แปลว่า  คึก  ,  ลำพอง

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

ชื่อที่เกี่ยวกับ ผู้เป็นที่รัก