ชื่อภาษาอังกฤษคำนี้อ่านว่าอะไร

    หลายท่าน  มักถามมาว่า  ชื่อภาษาอังกฤษ  คำนี้  อ่านว่าอะไะ

มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

Orn  อ่านว่า  อร  ,  อ่อน ,  อ้อน

Jaeo  อ่านว่า  แจว  ,  แจ๋ว

Maeo  อ่านว่า  แมว

Rua   อ้่านว่า  เรือ

Jua  อ่านว่า  เจือ

Krua  อ่านว่า  เครือ

Eek  อ่านว่า  อีก

Pleek  อ่านว่า  ปลีก

Kheed  อ่านว่า  ขีด

Prao  อ่านว่า  พราว  ,  พร้าว

Klim  อ่านว่า  กลิ่น  ,  กลิน

Kluoy  อ่านว่า  กล้วย ,  กลวย

Puong  อ่านว่า  พวง  ,  พ่วง

Duong  อ่านว่า  ดวง ,  ด้วง

Khao  อ่านว่า  ขาว  ,  ข่าว

Sao  อ่านว่า  สาว

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

Porn  อ่านว่า  พร  ,  ภรณ์  ,  พอน

Korn  อ่านว่า  กร  ,  กรณ์

Gorn  อ่านว่า  กร  ,  กรณ์

Chua  อ่านว่า  เชื่อ  ,  เชื้อ

Krao  อ่านว่า  คร้าว  ,  คราว

Muong  อ่านว่า  ม่วง  ,  มวง

Chuong  อ่านว่า  ช่วง  ,  ชวง

Puong  อ่านว่า  พ่วง  ,  พวง  ,  ปวง

Buong  อ่านว่า  บ่วง  ,  บวง

Kuong  อ่านว่า  ควง

Chuen  อ่านว่า  ชื่น

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ทะเล

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อเล่นคนไทยในภาษาอังกฤษคืออะไร