ชื่อภาษาอังกฤษคำนี้อ่านว่าอะไร

    หลายท่าน  มักถามมาว่า  ชื่อภาษาอังกฤษ  คำนี้  อ่านว่าอะไะ

มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

Orn  อ่านว่า  อร  ,  อ่อน ,  อ้อน

Jaeo  อ่านว่า  แจว  ,  แจ๋ว

Maeo  อ่านว่า  แมว

Rua   อ้่านว่า  เรือ

Jua  อ่านว่า  เจือ

Krua  อ่านว่า  เครือ

Eek  อ่านว่า  อีก

Pleek  อ่านว่า  ปลีก

Kheed  อ่านว่า  ขีด

Prao  อ่านว่า  พราว  ,  พร้าว

Klim  อ่านว่า  กลิ่น  ,  กลิน

Kluoy  อ่านว่า  กล้วย ,  กลวย

Puong  อ่านว่า  พวง  ,  พ่วง

Duong  อ่านว่า  ดวง ,  ด้วง

Khao  อ่านว่า  ขาว  ,  ข่าว

Sao  อ่านว่า  สาว

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

Porn  อ่านว่า  พร  ,  ภรณ์  ,  พอน

Korn  อ่านว่า  กร  ,  กรณ์

Gorn  อ่านว่า  กร  ,  กรณ์

Chua  อ่านว่า  เชื่อ  ,  เชื้อ

Krao  อ่านว่า  คร้าว  ,  คราว

Muong  อ่านว่า  ม่วง  ,  มวง

Chuong  อ่านว่า  ช่วง  ,  ชวง

Puong  อ่านว่า  พ่วง  ,  พวง  ,  ปวง

Buong  อ่านว่า  บ่วง  ,  บวง

Kuong  อ่านว่า  ควง

Chuen  อ่านว่า  ชื่น

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ