ตั้งชื่อลูกสาวคล้ายชื่อพ่อ

       ท่านที่อยากตั้งชื่อลูกสาวให้คล้ายกับชื่อของพ่อ   อาทิเช่น

พ่อชื่อว่า

กังวาน  (  Kangwan  )   ตั้งชื่อลูกว่า   กังสดาล  (  Kangsadan ,

Kangsadal  )  แปลว่า  ระฆังวงเดือน

กานต์ (  Kan  )   ตั้งชื่อลูกว่า  กาญจนา  (  Kanjana  )  แปลว่า

ทองคำ  ,  ทอง

ขจร (  Khajorn  )   ตั้งชื่อลูกว่า  ขจี  (  Khajee  )  แปลว่า  งาม

เจริญ  (  Jarern  )  ตั้งชื่อลูกว่า  จรัสศรี  (  Jarassri  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง

เฉลิม  ( Chalerm )  ตั้งชื่อลูกว่า  ฉวีวรรณ  ( Chaweewan ,  Chaveewan  )  แปลว่า  ผู้มีผิวแห่งความงาม

ชาคริต   (  Chakrit  )  ตั้งชื่อลูกว่า  ชลาธาร  (  Chalatan  )  แปลว่า    ลำธาร

ฐิติณัฐ  (  Titinat  )  ตั้งชื่อลูกว่า  ธิติลดา  (  Titilada  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีปัญญา

นันทวุฒิ  (  Nantawut  )  ตั้งชื่อลูกว่า  นันท์ทิชา  (  Nanticha  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดี

นิธิ  (  Niti  )  ตั้งชื่อลูกว่า  นิภาพรรณ  (  Nipapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามเสมอ

บัญชา  (  Bancha  )  ตั้งชื่อลูกว่า  บัณฑิตา  (  Bantita  )  แปลว่า  นักปราชญ์

ปกรณ์  (  Pakorn  ,  Pagorn  )  ตั้งชื่อลูกว่า  ประกายรัตน์  (  Prakierat  )  แปลว่า  แสงเพชร

ผาสุก  (  Phasuk  )  ตั้งชื่อลูกว่า  ผาณิต  (  Phanit  )  แปลว่า  น้ำอ้อย  ,  น้ำตาล

พยัคฆ์  (  Payak  )  ตั้งชื่อลูกว่า  พจีภัทร์  (  Pajeepat  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำน่ารัก

พัน  (  Pan  )  ตั้งชื่อลูกว่า  พรรณราย  (  Pannarie  )  แปลว่า  งามผุดผ่อง

ภมร  (  Pamorn  )  ตั้งชื่อลูกว่า  ภัสรา    (  Passara  )  แปลว่า  แสงสว่าง

มนัส  (  Manas  )  ตั้งชื่อลูกว่า  มยุรา  (  Mayura  )  แปลว่า  นกยูง

ยุทธ์  (  Yut  )  ตั้งชื่อลูกว่า  ยุพาพิน  (  Yupapin  )  แปลว่า  หญิงสาว

รพี  (  Rapee  )  ตั้งชื่อลูกว่า  รัชนีกร  (  Ratchaneekorn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์

ลักษณ์  (  Lak  )  ตั้งชื่อลูกว่า  ลักขณา  (  Lakkhana  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี

วัฒน์  (  Wat  )  ตั้งชื่อลูกว่า  วัสลดา (  Vaslada  )  แปลว่า  เชื้อสายฝน

โศภณ  (  Sopon  )  ตั้งชื่อลูกว่า  โศภิต  (  Sopit  )  แปลว่า  งาม  ,  ดี

สกล  (  Sakol  )  ตั้งชื่อลูกว่า  สกาวรัตน์  (  Sakaorat  )  แปลว่า  แก้วบริสุทธิ์  ,  แก้วสะอาด

สุระ  (  Sura  )  ตั้งชื่อลูกว่า  สุรางคนา  (  Surangkana  )  แปลว่า  นางสวรรค์

หิรัญ  (  Hiran  )  ตั้งชื่อลูกว่า  หิรัญญา  (  Hiranya  )  แปลว่า  เงิน  ,  ทอง

อานนท์  (  Arnon  )  ตั้งชื่อลูกว่า  อาภารัตน์  (  Arparat  )  แปลว่า  แสงเพชร

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "