ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

     ชื่อที่มีความหมายว่า  แผ่นดิน  (  พื้นดิน  )  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ

ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ธรณี  (  Torranee  )  แปลว่า  โลก  ,  แผ่นดิน  ,  พื้นดิน

เมทินี  (  Metinee  )  แปลว่า  แผ่นดิน  

วาลุกา  (  Waluka  )  แปลว่า  ทราย  ,  กรวด

มัตติกา  (  Mattika  )  แปลว่า  ดินเหนียว

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

ภูริ  (  Poori  )  แปลว่า  แผ่นดิน  ,  พื้นดิน  ,  มาก

ภูวดล  (  Poowadol  )  แปลว่า  พื้นแผ่นดิน

เมทนี  (  Metanee  )  แปลว่า  แผ่นดิน

เมทนีดล  (  Metaneedol  )  แปลว่า  พื้นแผ่นดิน

วสุธา  (  Wasuta  )  แปลว่า  แผ่นดิน

พสุธา  (  Pasuta  )  แปลว่า  แผ่นดิน

       ชื่อที่มีความหมายว่า  น้ำ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

วารี  (  Waree  ,  Varee  )  แปลว่า  น้ำ

สุวารี  (  Suwaree  )  แปลว่า  น้ำสะอาด

พิศุทธิวารี  (  Pisuttiwaree  )  แปลว่า  น้ำสะอาด  ,  น้ำบริสุทธิ์

พิสุืทธิวารี  (  Pisuttiwaree  )  แปลว่า  น้ำสะอาด  ,  น้ำบริสุทธิ์

สายธาร  (  Sietan  )  แปลว่า  สายน้ำ

สายชล  ( Siechol  )  แปลว่า  สายน้ำ

สุธารา  (  Sutara  )  แปลว่า  สายน้ำสะอาด

ฝน  (  Fon  )  แปลว่า  น้ำฝน

น้ำฝน  (  Namfon  )  แปลว่า  ฝน

น้าทิพย์  (  Namtip  ,Namthip  )  แปลว่า  น้ำเป็นของเทวดา  ,  น้ำวิเศษ

มธุรส  (  Maturos  )  แปลว่า  น้ำหวาน  ,  น้ำผึ้งรวง

ชลาศัย  (  Chalasai  )  แปลว่า  สระ  ,  ทะเล  ,  ปลา

มัศยา  (  Massaya  )  แปลว่า  ปลา

มัจฉา  (  Matcha  )  แปลว่า  ปลา

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

ชล  (  Chol  )  แปลว่า  น้ำ

ชลธาร  (  Chonlatan  )  แปลว่า  ลำน้ำ  ,  ทะเล

ชลธี  (  Chonlatee  )  แปลว่า  ทะเล

ชโลทร  (  Chalotorn  )  แปลว่า  แม่น้ำ

นที  (  Natee  )  แปลว่า  แม่น้ำ

วัส  (  Was  ,  Vas  )  แปลว่า  ฝน

วรุณ  (  Warun  )  แปลว่า  เทวดาแห่งฝน

วิรุณ  (  Wirun  )  แปลว่า  พิรุณ  ,  เทวดาแห่งฝน

พิรุณ  (  Pirun  )  แปลว่า  เทวดาแห่งฝน

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ