ชื่อที่เกี่ยวกับ เขย สะใภ้

    ชื่อที่มีความหมายเกี่ยวกับ  เขย  สะใภ้  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ผู้ชาย

ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

สุณิสา  (  Sunisa  )  แปลว่า  ลูกสะใภ้

สุณิสาพร  (  Sunisaporn  )  แปลว่า  ลูกสะใภ้ผู้นำสุขมาให้

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

ชามาดา  (  Chamada  )  แปลว่า  ลูกเขย

เทวัน  (  Tewan  )  แปลว่า  พี่หรือน้องเขย

พงศ์เทวัน  (  Pongtewan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายพี่หรือน้องเขย

พงษ์เทวัน  (  Pongtewan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายพี่หรือน้องเขย

เทวันกุล  (  Tewankul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายพี่หรือน้องเขย

    ชื่อที่มีความหมายเกี่ยวกับ ลูกหญิง  และ  ลูกชาย  มีดังนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับลูกหญิง  อาทิเช่น

ชามา  (  Chama  )  แปลว่า  ลูกหญิง

ชามาพร  (  Chamaporn  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้นำสุขมาให้

ชามาภรณ์  (  Chamaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับลูกหญิง

ชามารัตน์  (  Chamarat  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ประเสริฐ

ชามาทิพย์  (  Chamatip  ,  Chamathip  )  แปลว่า  ลูกหญิงเป็นของเทวดา

ดนยา  (  Danaya  )  แปลว่า  ลูกหญิง

ดนยาพร  (  Danayaporn  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้นำสุขมาให้

ดนยาภรณ์  (  Danayaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับลูกหญิง

ดนยารัตน์  (  Danayarat  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ประเสริฐ

ดนยาทิพย์  (  Danayatip  ,  Danayathip  )  แปลว่า  ลูกหญิงเป็นของเทวดา

ดนุชา  (  Danucha  )  แปลว่า  ลูกหญิง

ดนุชาพร  (  Danuchaporn  )  แปลว่า  ลูกหญฺิง

ดนุชาภรณ์  (  Danuchaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับลูกหญิง  

ดนุชารัตน์  (  Danucharat  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ประเสริฐ

ดนุชาทิพย์  (  Danuchatip  ,  Danuchathip  )  แปลว่า  ลูกหญิงเป็นของเทวดา

ธิดา  (  Tida  ,  Thida  )  แปลว่า  ลูกหญิง

ธิดารัตน์  (  Tidarat  ,  Thidarat  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ประเสริฐ

ธิดาพร  (  Tidaporn  ,Thidaporn  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้นำสุขมาให้

ธิดาภรณ์  (  Tidaporn  ,Thidaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับลูกหญิง

ธิดาทิพย์  (  Tidatip  ,  Thidathip  )  แปลว่า  ลูกหญิงเป็นของเทวดา

  ชื่อเกี่ยวกับลูกชาย  อาทิเช่น

ดนัย  (  Danai  )  แปลว่า  ลูกชาย

ดนัยพงศ์  (  Danaipong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายลูกชาย

ดนัยพงษ์  (  Danaipong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายลูกชาย

ดนัยกุล  (  Danaikul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื่อสายลูกชาย

ณดนัย  (  Nadanai  )  แปลว่า  ในลูกชาย  ,  ที่ลูกชาย

ดนุช  (  Danuch  )  แปลว่า  ลูกชาย

ดนุชพงศ์  (  Danuchpong  )  แปลว่า  เชื้อสายลูกชาย

ดนุชพงษ์  (  Danuchpong  )  แปลว่า  เชื้อสายลูกชาย

ดนุชกุล  (  Danuchkul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายลูกชาย

ดนุชพันธุ์  (  Danuchpan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายลูกชาย

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์