ชื่อที่มีคำว่า นิ

       ชื่อที่มีคำว่า  นิ  นำหน้า  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

นิภา  (  Nipa  )  แปลว่า  เสมอ  ,  เทียบ  ,  เทียม

นิภาพร  (  Nipaporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขมาให้เสมอ

นิภาภรณ์  (  Nipaporn  )  แปลว่า  ผู้เสมอด้วยเครื่องประดับ

นิภารัตน์  (  Niparat  )  แปลว่า  เสมอด้วยเพชร

นิภาพัชร์  (  Nipapach  )  แปลว่า  เสมอด้วยเพชร

นิภาภัทร์  (  Nipapat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักเสมอ

นิภานรี  (  Nipanaree  )  แปลว่า  เสมอนาง

นิภาสินี  (  Nipasinee  )  แปลว่า  นางงามเสมอ

นิโลบล  (  Nilobol  )  แปลว่า  บัวขาบ  ,  หินสีขาว  ,  พลอยสีครามอ่อน

นิลุบล  (  Nilubol  )  แปลว่า  บัวขาบ

นิศา  ,  นิสา  (  Nisa  )  แปลว่า  กลางคืน

นิศากร  ,  นิสากร  (  Nisakorn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์

นิรมล  (  Niramol  )  แปลว่า  ไม่มีมลทิน  ,  ผ่องใส

นิตยา  (  Nittaya  )  แปลว่า  ยั่งยืน  ,  เสมอ

นิจ  (  Nit  ,  Nij  )  แปลว่า  ยั่งยืน  ,  เสมอ

นิตย์  (  Nit  )  แปลว่า  ยั่งยืน  ,  เสมอ

นิล  (  Nin  ,  Nil  )  แปลว่า  พลอยสีดำ หรือ สีขาบ  ,  สีดำ

นิลรัตน์  (  Ninlarat  )  แปลว่า  พลอยสีดำ หรือ สีขาบ

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

นิธิ  (   Niti  )  แปลว่า  ขุมทรัพย์

นินาท  (  Ninat  )  แปลว่า  ความกึกก้อง

นิพนธ์  (  Nipon  )  แปลว่า   แต่งหนังสือ  ,  ร้อยกรอง

นิมิต  (  Nimit  )  แปลว่า  สร้าง  ,  ทำ

นิยม  (  Niyom  )  แปลว่า  กำหนด  ,  ชอบ  ,  นับถือ

นิกร  (  Nikorn  ,  Nigorn  )  แปลว่า  หมู่  ,  พวก

นิคม  (  Nikom  )  แปลว่า  หมู่บ้านใหญ่  ,  ตำบล

นิติ  (  Niti  )  แปลว่า  แบบแผน  ,  ขนบธรรมเนียม  ,  กฎหมาย

นิรมิต  (  Niramit  )  แปลว่า  บันดาลให้เกิดขึ้นมีขึ้น  ,  สร้าง  ,  ทำ

นิรมาน  (  Niraman  )  แปลว่า  ไม่ถือตัว

นิรมาณ  (  Niraman  )  แปลว่า  การสร้าง

นิรันดร  (  Nirandon  )  แปลว่า  ไม่เว้นว่าง  ,  ติดต่อกัน

นิรันดร์  (  Niran  )  แปลว่า  ไม่เว้นว่าง  ,  ติดต่อกัน

นิรุตติ์  (  Nirut  )  แปลว่า  ภาษา  ,  คำพูด

นิรินธน์  (  Nirin  )  แปลว่า  ไม่มีเชื้อไฟ

นิรินธนะ  (  Nirintana  )  แปลว่า  ไม่มีเชื้อไฟ

นิวัต  (  Niwat  )  แปลว่า  กลับ

นิวัฒน์  (  Niwat  )  แปลว่า  กลับ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์