ชื่อที่มีคำว่า นีร

       ชื่อที่มีคำว่า  นีร  มีทั้งชื่อผู้หญิง   และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

นีร  (  Neera  )  แปลว่า  น้ำ

นีร์  (  Nee  )  แปลว่า  น้ำ

นีรธาร  (  Neeratan  )  แปลว่า  ลำน้า

นีรธารา  (  Neeratara  )  แปลว่า  สายน้ำ

นีรชล  (  Neerachol  )  แปลว่า  น้ำ

นีรรัตน์  (  Neerarat  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม

นีรพัชร์  (  Neerapach  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม

นีรภัทร์  (  Neerapat  )  แปลว่า  น้ำสะอาด  ,  น้ำแห่งความเจริญ

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

นีรนาท  (  Neeranat  )  แปลว่า  กึกก้อง

นีรธร  (  Neeratorn  )  แปลว่า  ถือไว้ซึ่งน้ำ  ,  มีไว้ซึ่งน้ำ

นีรธรณ์  (  Neeratorn  )  แปลว่า  การถือไว้ซึ่งน้ำ  ,  การมีไว้ซึ่งน้ำ

นีรณัฐ  (  Neeranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์แห่งน้ำ

นีรณัฏฐ์  (  Neeranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์แห่งน้ำ

นีรพน  (  Neerapon  )  แปลว่า  น้ำป่า

นีรนภ  (  Neeranop  )  น้ำฟ้า  ,  น้ำฝน

นีรวัส  (  Neerawas  ,  Neeravas  )  แปลว่า  น้ำฝน

นีรพัฒน์  (  Neerapat  )  แปลว่า  น้ำแห่งความเจริญ

นีรวัฒน์  (  Nirawat  )  แปลว่า  น้ำแห่งความเจริญ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์