ชื่อที่มีคำว่า Nisa

     ชื่อที่มีคำว่า  Nisa  (  นิสา  ,  นิศา  )  มีในชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิเช่น

Nisa  (  นิสา  ,  นิศา  )  แปลว่า  กลางคืน

Nisarat  (  นิสารัตน์  ,  นิศารัตน์  )  แปลว่า  แก้วแห่งราตรี  คือ  ดวง

จันทร์

Nisamanee  (  นิสามณี  ,  นิศามณี  )  แปลว่า  แก้วแห่งราตรี

Nisakorn  (  นิสากร  ,  นิศากร  )  แปลว่า  ผู้ทำกลางคืน  คือ  ดวงจันทร์

Nisagorn  (  นิสากร  ,  นิศากร  )  แปลว่า  ผู้ทำกลางคืน  คือ  ดวงจันทร์

Nisakan  (  นิสากานต์  ,  นิศากานต์  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งราตรี

Nisawadee  (   นิสาวดี  ,  นิศาวดี  )  แปลว่า  กลางคืน

Nisaratchanee  (  นิสารัชนี  ,  นิศารัชนี  )  แปลว่า  เวลาค่ำแห่งราตรี

Nisapat  (  นิสาภัทร์  ,  นิศาภัทร์  )  แปลว่า  ผู้น่ารักแห่งราตรี

Nisanat  (  นิสาณัฐ  ,  นิศาณัฏฐ์  )  แปลว่า  นักปราชญ์แห่งราตรี

Nisakul  (  นิสากุล  ,  นิศากุล  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแห่งราตรี

Nisatip  (  นิสาทิพย์  ,  นิศาทิพย์  )  แปลว่า  กลางคืนเป็นของเทวดา

Nisathip  (  นิสาทิพย์  ,  นิศาทิพย์  )  แปลว่า  กลางคืนเป็นของเทวดา

Sirinisa  (  สิรินิสา  ,  ศิรินิสา  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญแห่งราตรี

Sirinisa  (  สิรินิศา  ,  ศิรินิศา  )   แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญแห่งราตรี

Sunisa   (  สุนิสา  ,  สุนิศา  )  แปลว่า  กลางคืนงาม

Sunisarat  (  สุนิสารัตน์  ,  สุนิศารัตน์  )  แปลว่า  แก้วงามแห่งราตรี

Sunisa  (  สุณิสา  )  แปลว่า  ลูกสะใภ้

Sunisakan  (  สุณิสากานต์  )  แปลว่า  ลูกสะใภ้อันเป็นที่รัก

Sunisarat  (  สุณิสารัตน์  )  แปลว่า  ลูกสะใภ้ผู้ประเสริฐ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ