ชื่อที่มีคำว่า Tip


    ชื่อที่มีคำว่า  Tip  หรือ  Thip  (  ทิพย์  ,  ทิพ  )  ในภาษาไทยแปล

แตกต่างจากคำว่า  Tip  ในภาษาอังกฤษ ที่แปลว่า  ยอด  ,  ปลาย ,

 เอียง  ,  ให้รางวัล

    ชื่อที่มีคำว่า  Tip  หรือ  Thip  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชายดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

Tipsuda  (  ทิพย์สุดา  )  แปลว่า  นางเป็นของเทวดา

Tipsuda  (  ทิพสุดา  )  แปลว่า  นางสวรรค์

Tipphaka  (  ทิพผกา  )  แปลว่า  ดอกไม้สวรรค์

Tiplada  (  ทิพลดา  )  แปลว่า  เครือเถาสวรรค์

Tipkana  (  ทิพกนา  )  แปลว่า  เด็กหญิงสวรรค์  ,  นางสวรรค์

Tipticha  (  ทิพทิชา  )  แปลว่า  นกสวรรค์

Namtip  ,  Narmtip  (  น้ำทิพย์  )  แปลว่า  น้ำเป็นของเทวดา  ,  น้ำวิเศษ

Tipapsorn  (  ทิพอัปสร  )  แปลว่า  นางฟ้า  ,  นางสวรรค์

Tiplada  (  ทิพย์ลดา  )  แปลว่า  เครือเถาเป็นของเทวดา

Ladatip  (  ลดาทิพย์  )  แปลว่า  เครือเถาเป็นของเทวดา

Ladatip  (  ลดาทิพ  )  แปลว่า  เครือเถาสวรรค์

Rutaitip  (  ฤทัยทิพย์  )  แปลว่า  ใจเป็นของเทวดา

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  

Tip  ,  Thip  ( ทิพย์  )  แปลว่า  เป็นของเทวดา

Tip  ,  Thip  (  ทิพ  )  แปลว่า  สวรรค์  ,  ชั้นฟ้า  ,  วัน

Pongtip  (  พงศ์ทิพย์  ,  พงษ์ทิพย์  )  แปลว่า  เชื้อสายเป็นของเทวดา

Tititip  (  ฐิติทิพย์  )  แปลว่า  การดำรงอยู่เป็นของเทวดา

Dechtip  (  เดชทิพย์  )  แปลว่า  อำนาจเป็นของเทวดา

Dechtip  (  เดชน์ทิพย์  )  แปลว่า  ลูกศรเป็นของเทวดา

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ