ชื่อที่มีคำว่า นัดดา

    ชื่อที่มีคำว่า  นัดดา  มีในชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิเช่น

นัดดา  (  Nadda  )  แปลว่า  หลาน

นัดดาพร  (  Naddaporn  )  แปลว่า  หลานผู้นำความสุขมาให้

นัดดาภรณ์  (  Naddaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับหลาน

นัดดากุล  (  Naddakul  )  แปลว่า  เชื้อสายหลาน

นัดดาทืพย์  (  Naddatip  ,  Naddathip  )  แปลว่า  หลานเป็นของ

เทวดา

สุนัดดา  (  Sunadda  )  แปลว่า  หลานงาม

สิรินัดดา  (  Sirinadda  )  แปลว่า  หลานผู้เป็นมิ่งขวัญ

ศิรินัดดา  (  Sirinadda  )  แปลว่า  หลานผู้เป็นมิ่งขวัญ

สิรนัดดา  ,  ศิรนัดดา  (  Siranadda  )  แปลว่า  ยอดหลาน

ศศินัดดา  (  Sasinadda  )  แปลว่า  หลานงามดั่งจันทร์

   ส่วนคำที่มีความหมายว่า  เหลน  คือ  ปนัดดา  มีในชื่อผู้หญิงดังนี้  อาทิเช่น

ปนัดดา  (  Panadda  )  แปลว่า  เหลน

ปนัดดาพร  (  Panaddaporn  )  แปลว่า  เหลนนำาุขมาให้

ปนัดดาภรณ์  (  Panaddaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเหลน

ปนัดดาทิพย์  (  Panaddatip  )  แปลว่า  เหลนเป็นของเทวดา

ปนัดดากุล  (  Panaddakul  )  แปลว่า  เชื้อสายเหลน

สิริปนัดดา  (  Siripanadda  )  แปลว่า  เหลนผู้เป็นมิ่งขวัญ

ศิริปนัดดา  (  Siripanadda  )  แปลว่า  เหลนผู้เป็นมิ่งขวัญ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ