ชื่อที่มีคำว่า Pee

    ชื่อที่มีคำว่า  Pee  (  พีร์  )  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

Peeraya  (  พีรญา  )  แปลว่า  ผู้กล้าหาญ

Peerada  (  พีรดา  )   แปลว่า  ผู้กล้า

Peeranat  (  พีรนาฏ  )  แปลว่า  นางผู้กล้า

Peeranuch  (  พีรนุช  )  แปลว่า  น้องผู้กล้า

Peeranath  (  พีรนาถ  )  แปลว่า  ผู้กล้าอันเป็นที่พึ่ง

Peeraporn  (  พีรภรณ์  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งผู้กล้า

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

Pee  (  พีร์  )  แปลว่า  ผู้กล้า  ,  ผู้กล้าหาญ

Peerakan  (  พีรกานต์  )  แปลว่า  ผู้กล้าอันเป็นที่รัก

Peerapong  (  พีรพงศ์  ,  พีรพงษ์  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้กล้า

Peeranat  (  พีรณัฐ  ,  พีรณัฏฐ์  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ

Peerasak  (  พีรศักดิ์  )  แปลว่า  ผู้กล้ามีความสามารถ

Peerawut  (  พีรวุฒิ  )  แปลว่า  ผู้กล้ามีความเจริญ

Peerapat  (  พีรพัฒน์  )  แปลว่า  ผู้กล้ามีความเจริญ

Peerapat  (  พีรภัทร์  )  แปลว่า  ผู้กล้าที่น่ารัก

Peerapach  (  พีรพัชร์  )  แปลว่า  เพชรแห่งผู้กล้า

Peerawat  (  พีรวัฒน์  )  แปลว่า  ความเจริญแห่งผู้กล้า

Peerayut  (  พีรยุทธ์  )  แปลว่า  การต่อสู้แห่งผู้กล้า

Peeradech  (  พีรเดช  )  แปลว่า  ชื่อเสียงแห่งผู้กล้า

Peerachai  (  พีรชัย  )  แปลว่า  ชัยชนะแห่งผู้กล้า

Peerachai  (  พีรไชย  )  แปลว่า  ผู้กล้าเจริญกว่า

Peerachet  (  พีรเชษฐ์  )แปลว่า  พี่ผู้กล้าหาญ

Peerawich  (  พีรวิชญ์  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้า

Peeranat  (  พีรนาท  )  แปลว่า  ความนับถือแห่งผู้กล้าหาญ

Peeraporn  (  พีรพร  )  แปลว่า  ผู้กล้านำสุขมาให้

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ